Centrale rol voor de natuur in Lommels crematorium

De stad Lommel gaf de opdracht voor de bouw van 'Stuifduin', het nieuwe crematorium voor de gemeenschap en het rouwcentrum (grenzend aan de begraafplaats). boydens engineering werd aangeduid als studiebureau en werkte mee aan het ontwerp van a2o architecten. Het crematorium zal de noodzaak voor inwoners om ver naar andere steden te reizen verminderen om afscheid te nemen van hun dierbaren.

De natuur speelt een cruciale rol in het ontwerp en kiest voor een architectuur waarin de natuur centraal staat. Het gebouw is transparant en vervloeit met het omringende landschap van bestaande dennenbossen en zandduinen. Daardoor werden de ramen voorzien van een lage g-waarde om de zonnewinsten te beperken. De resterende koelbelasting wordt geëlimineerd adiabatische koeling.

Het crematieproces vraagt niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid energie, tijdens het verbrandingsproces wordt eveneens veel warmte geproduceerd.
Om het volledige proces te optimaliseren, werden niet alleen de energiebehoeften onder de loep genomen maar ook hoe de opgewekte energie gerecupereerd kan worden.

De geproduceerde restwarmte wordt 100% gerecupereerd en gebruikt om het rouwcentrum te verwarmen.

Het rouwcentrum (herdenkingsaula’s, kleinere privé condoleanceruimtes en koffiezalen) ervaart vaak variabele bezettingsgraden die een snel en adequaat afgiftesysteem voor verwarming en koeling nodig vereisen. Om energie te besparen wordt de luchtstroom geregeld in functie van de bezettingsgraad van de verschillende ruimtes.

Deel dit artikel:

Onze partners