Circulaire energieneturale kindercampus op VUB campus Jette

Het nieuwbouwproject “Theodoortje” op de VUB campus van het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Jette biedt  onderdak aan een kinderdagverblijf, consultatieruimten voor het Huis van het Kind, kantoren en consultatieruimten voor CAW Brussel, de kleuter- en lagere school ‘Theodoortje’ en scoutslokalen.

De verschillende projectpartners willen in één kwaliteitsvol, duurzaam en functioneel gebouw een integraal beleid voeren op het vlak van onderwijs, welzijn en jeugdbeleid. De Vrije Universiteit Brussel, die optrad als opdrachtgever en projectcoördinator, streefde naar de realisatie van een ‘voorbeeldgebouw’ met hoge ambities op Belgisch en internationaal niveau, op het vlak van duurzaam bouwen.

Het winnende wedstrijdontwerp werd ingediend door Cuypers & Q architecten in samenwerking met Cenergie en Util.

Duurzaam

Opdat alle aspecten van duurzaamheid (zoals o.a. mobiliteit, materiaalgebruik, waterbeheer, …) zouden worden meegenomen in het concept, volgde het ontwerpteam een ontwerpmethodiek gebaseerd op duurzaamheidsmeters zoals BREEAM, LEED en GRO. De duurzaamheid van een gebouw gaat immers veel verder dan enkel het energetische aspect.

De gebruikte bouwmaterialen zijn streekeigen, recupereerbaar of gerecycleerd, voorzien van ecolabels en liggen binnen NIBE klasse 4 of hoger. Voor het afvalbeheer op de bouwplaats werden strikte regels opgenomen in het lastenboek.

Energie

Het energieconcept werd bepaald door het maximaal reduceren van de vraag en het gebruik van duurzame bronnen om aan de resterende energievraag te voldoen. Cenergie vergeleek daartoe verschillende modellen om binnen de randvoorwaarden en het beschikbare bouwbudget tot het best mogelijke ontwerp te komen.

Doordat de bodem van de site geschikt bleek voor het plaatsen van een BEO-veld met warmtepomp zal Betonkernactivering zorgen voor de verwarming en koeling van het gebouw, met een optimaal thermisch winter- en zomercomfort en een minimaal verbruik.

Ventilatie

Ook de energievraag voor ventilatie en verlichting wordt zoveel mogelijk beperkt. Het vraaggestuurd regelen van het ventilatiedebiet op basis van CO2 meting zorgt voor een hoog comfortniveau en een laag energieverbruik. Door maximaal gebruik te maken van daglichttoetreding in combinatie met zonwering en geautomatiseerd dimmen, wordt ook op het vlak van verlichting de energievraag sterk gereduceerd.

Door toepassing van isolatiediktes die beter zijn dan opgelegde norm, is de realisatie van een volledig passief en energieneutraal gebouw mogelijk. Een energieneutraal niveau behalen kan vermits de resterende energievraag gedekt wordt d.m.v. PV-panelen.

De jury van de projectoproep 'Be Exemplary', georganiseerd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, bekroonde Kindercampus Theodoortje met de titel van 'Duurzaam Voorbeeldgebouw'.

 

Bron: Cenergie
Deel dit artikel:
Contacteer Cenergie
Onze partners