Circulaire reconversie van bottelarij tot open school (B2Ai architects)

In haar DBFM-programma wil de Vlaamse regering een 40-tal scholenbouwprojecten realiseren door publiek-private samenwerking. De Egied van Broeckhovenschool in Sint-Jans-Molenbeek moet een bindteken worden tussen de 860 leerlingen in de zogenaamde domeinschool en de buurtbewoners. B2Ai architects stond in voor het ontwerp en interieurontwerp, VK architects + engineers was verantwoordelijk voor stabiliteit & technieken, Stefaan Thiers was landschapsarchitect van dienst. 

De Egied van Broeckhovenschool wordt een nieuwe Nederlandstalige school die in de multiculturele wijk rond het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek een vernieuwd secundair onderwijs zal aanbieden, toegespitst op de domeinen STEM en Maatschappij en Welzijn. De nieuwe infrastructuur laat een ruim aanbod toe aan lokalen en buitenruimtes die kunnen ingezet worden voor breed gebruik, waardoor het project de schakel wilt zijn tussen het leerlandschap en de nabije omgeving en maatschappij. De school komt in de gebouwen van de voormalige brouwerij Vandenheuvel waarmee de school zich letterlijk nestelt in het bestaande stedelijk weefsel.

Duurzaam en innovatief project met respect voor het erfgoed

Het ontwerp besteedt veel aandacht aan de culturele waarde van het industrieel erfgoed en kiest voor een maximaal behoud van de gebouwen met hun robuuste betonstructuur. De reconversie van de voormalige bottelarij tot een innovatieve leeromgeving betekent immers ook dat er slim wordt nagedacht over hergebruik van materialen en energie, hetgeen aansluit bij het duurzame en innovatieve karakter van het pedagogische project.

Breed gebruik van sportinfrastructuur en gestapelde buitenruimtes

Het grondplan laat een breed gebruik van verschillende lokalen toe voor de mensen uit de buurt tijdens of na de schooluren. De sporthal als een halfondergronds volume genereert interactie met de omgeving, wekt nieuwsgierigheid van de voorbijgangers en nodigt uit. Bovenop de sporthal komt een buitenspeelplaats waarvan de identiteit van het volume wordt verbijzonderd door de aansluitende boogconstructie. De buitenruimtes liggen verspreid over verschillende niveaus en zijn goed met elkaar verbonden. Deze laten variatie in gebruik toe van verblijfsruimte tot speelplaats en sportzone.

Slim plan

Een slimme organisatie van het programma op functioneel vlak maakte ruimtelijke vertaling van het vooropgestelde graadgebonden clustering van lokalen. De eerste graad komt in een volledig nieuwe vleugel. Een weloverwogen uitsnijding in het bestaande gebouw laat daglicht toe in de volumes met grote bouwdiepte, waardoor zich hier op de eerste verdieping de lokalen van de tweede graad kunnen bevinden. In de grote hal op de bovenste verdieping, onder het karakteristieke gebogen dak, komt de derde graad. Hier stapt men af van de typische klassikale planindeling is een ruimte ontworpen waar zich een open leerlandschap aanbiedt met een variatie van zones voor zowel individueel en groepswerk.

Robuustheid en stedelijke korrel

De school werkt het bouwblok af. Het gebouw schikt zich, biedt geborgenheid en nodigt uit. De karakteristieke straatgevels in art-decostijl met industrieel karakter van de bestaande gebouwen worden bewaard en naar geest hersteld. De nieuwe volumes zijn opgetrokken uit een steens, robuust en duurzaam materiaal: eenzelfde grijsgroene gevelsteen met okerkleurig schrijnwerk en wandtegels. Elk volume bewaart met een gelaagde detaillering zijn eigen karakter en eigenheid. Dit versterkt het idee dat het bouwblok is opgebouwd uit verschillende delen en verwijst daarmee naar het gebouwgeheel van de voormalige brouwerij op de site zoals op oude foto’s en tekeningen te zien is. De korrel zelf voegt een menselijke schaal toe aan het stedelijk bouwblok.

Bron: B2Ai
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners