Cluster BIM bindt strijd aan tegen conflictmodel met BIM-kamp

Cluster BIM, een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen, enkele Vlaamse voortrekkersbedrijven, het WTCB en de Vlaamse Confederatie Bouw, breekt sinds zijn oprichting in september 2016 een lans voor efficiënt bimmen in de Vlaamse bouwsector. Een vooruitstrevend initiatief dat resulteerde in het eerste BIM-protocol en nuttige templates voor een BIM-uitvoeringsplan. Het volgende punt op de agenda van Cluster BIM werkgroep 2 is het uit de wereld helpen van het conflictmodel door middel van bepalen van modelleerrichtlijnen.

Het conflictmodel toont aan dat er nog steeds eens probleem is met de informatie-uitwisseling tussen de verschillende bouwpartners. In theorie stelt de ontwerpende partij een model op dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Doorheen het traject wordt dat model verder verrijkt met informatie. Vervolgens belandt het op de tafel van de uitvoerende partijen die onderaannemers contacteren. Het resultaat: een zo efficiënt mogelijk en kostenbesparend bouwproces op basis van een goed gecoördineerd model. In theorie. De praktijk toont echter aan dat een welbepaald pijnpunt roet in het eten gooit: de informatieoverdracht tussen de ontwerpende partijen (architecten, ingenieurs, studiebureaus) en de uitvoerende partijen (de aannemers) is vandaag totaal niet gestandaardiseerd, niet afgestemd en zorgt voor verkeerde verwachtingen.

 

Informatieverlies beperken

“Ontwerpers kennen de informatiebehoefte van aannemers onvoldoende”, stelt Jan Van Sichem, bestuurder bij Bimplan. “Daardoor ontvangen aannemers informatie die niet opgebouwd is in functie van het uitvoeringsproces. Vooraleer zij van start kunnen gaan met de calculatie en werkvoorbereiding, moeten ze eerst nog de modellen repareren, coördineren en op punt zetten.” Er is dus dringend nood aan modelleerrichtlijnen die helderheid scheppen in de informatieverwachtingen van de verschillende bouwpartners. De Cluster BIM werkgroep 2 werkt al geruime tijd aan dergelijke modelleerrichtlijnen, maar doordat de groep nogal omvangrijk is zijn de belangen en meningen uiteenlopend en wordt er bijgevolg heel traag resultaat geboekt.

 

“Ontwerpers kennen de informatiebehoefte van aannemers onvoldoende.”

 

BIM-kamp

Om dat proces te versnellen opperde Jan Van Sichem van Bimplan het idee van een BIM-kamp. “We gaan met een selecte werkgroep aan de slag om concrete modelleervoorstellen te produceren volgens korte sprints”, legt hij uit. Een principe gebaseerd op de scrummethode die softwareontwikkelaars toepassen. “Op basis van de resultaten van de sprints willen we tot een modus operandi komen die hopelijk in de toekomst kan leiden tot een duurzame ontwikkeling van modelleerrichtlijnen.”

Tijdens de eerste sprints ligt de focus op het moment van handover tussen ontwerper en aannemer. Gedurende verschillende intensieve modeleersessies gaan eerst aannemers onder leiding van een regisseur enkele bouwknopen uitwerken. Essentieel voor dat proces is een softwareneutrale aanpak. “De aannemers moeten bouwknopen modelleren in mock-ups zoals zij ze graag willen ontvangen van een ontwerpteam”, aldus Van Sichem. Vervolgens gaan de ontwerpers met dezelfde informatie aan de slag tijdens een volgende sprint om tot een gefundeerd tegenvoorstel te komen. In sprint 3 ten slotte zitten beide groepen samen rond de tafel om tot een consensus te komen over een minimaal aantal bouwknopen.

 

“We gaan met een selecte werkgroep aan de slag om concrete modelleervoorstellen te produceren volgens korte sprints.”

 

Opensourcebibliotheek

Als de eerste sprints succesvol blijken, behoren ook de sprints uit voorgaande ontwerpfases tot de mogelijkheden, net zoals specifieke sprints die de modelleeractiviteiten van de verschillende bouwactoren – ontwerpers, aannemers, facility managers en bouwmaterialenfabrikanten, … - onder de loep nemen en stroomlijnen. “Idealiter kunnen we in de toekomst met behulp van deze sprints de bouwsector overtuigen om in samenwerking  met Cluster BIM een opensourcebibliotheek te creëren met mockup-modellen van verschillende bouwknopen en details”, besluit Van Sichem.

 

Meer weten over BIM-kamp?

Contacteer Jan Van Sichem van Bimplan / jan@bimplan.be

Bron: Jan Van Sichem - Bimplan
Deel dit artikel:
Onze partners