Compagnie O. wint Open Oproep voor nieuwe topsportschool in Fort VI

AG VESPA bouwt in opdracht van het stedelijk Onderwijs Antwerpen een volledig nieuwe topsportschool op Fort VI in Wilrijk. Compagnie O. won de Open Oproep en mag het ontwerp leveren. Het betreft een volledig passiefbouwconcept waarvan het programma o.a. bestaat uit een grote sportzaal en 3 judo/taekwondo zalen, een powertraining- en kinézone, een cafetaria en helemaal bovenop dit programma de school zelf. Studiebureau Util staat in voor de stabiliteitsstudie en Abetec neemt HVAC/Speciale Technieken/PHPP voor zijn rekening.
AG VESPA bouwt in opdracht van het stedelijk Onderwijs Antwerpen een volledig nieuwe topsportschool op Fort VI in Wilrijk. Compagnie O. won de Open Oproep en mag het ontwerp leveren. Het betreft een volledig passiefbouwconcept waarvan het programma o.a. bestaat uit een grote sportzaal en 3 judo/taekwondo zalen, een powertraining- en kinézone, een cafetaria en helemaal bovenop dit programma de school zelf. Studiebureau Util staat in voor de stabiliteitsstudie en Abetec neemt HVAC/Speciale Technieken/PHPP voor zijn rekening.
Het ontwerp vertrekt van een duidelijke tweeledigheid die in het programma van eisen zit en consequent in de architecturale verschijningsvorm van de TSS is vertaald: de sportinfrastructuur vormt een eerder introverte betonnen sokkel, het schoolgebeuren organiseert zich in een structurele schijf die bovenop de sokkel wordt geplaatst. De structuur binnen deze bovenste schijf staat in voor de grote overspanning van de sportzaal. De sokkel en de schijf zijn complementair: massa en structuur vormen samen 1 gebouw.
De footprint van de bouwzone was eerder beperkt, de bouwezone ligt op het glacies (= aanzienlijke helling binnen het fort, oorspronkelijk bedoeld om projectielen te kunnen afketsen), er zijn zowel stringente eisen naar erfgoed, omliggende biotoop (vleermuizen). Hier bovenop moet het geheel voldoen aan de PHPP-standaard voor scholen.

Compagnie O ziet de school niet als trofée, dat zijn de studenten zelf. Toch moest de werking van de school zo optimaal mogelijk, haast machinaal. Iemand die op secondes oefent, wil ons inziens geen tijd verliezen.
Wat de belangrijkste troeven van het project zijn zal volgens Compagnie O de toekomst uitwijzen. Wat de ontwerpers alvast positief stemt is dat deze bouwheer gekozen heeft voor een uitgesproken project met een uitgesproken architectuur. Dit project steekt zich niet weg maar wil een nieuwe (extra) pion zijn binnen de constellatie van fort VI. In die zin getuigt het van een zeker cultuuroptimisme. Het gebouw wil een hedendaagse interpretatie geven op een bij uitstek militair gedomineerde site. Vandaar ook haar verschijningsvorm die 2 maal inzet op een gekende militaire strategie: voor de sokkel geldt de stealth-logica, voor de schoolschijf deze van reflectie.
Filmpje van ATV over de nieuwe topsportschool in Antwerpen


Er werd onderzoek gedaan naar geïnduceerd vegetaal patineren van de betonstructuur. Dit resulteerde in het gebruik van de juiste betonsamenstelling, de meest optimale oppervlaktestructuur en een specifieke opbouw.  Compagnie O zocht ook naar een andersoortige verschijningsvorm van een passiefhuisstandaard: ipv massa met een aantal beperkte openingen, is de schoolschijf een structuur omwikkeld met een gordijngevel. Deze gevel en haar beglazing moeten aan zeer veel parameters voldoen. Het gebouw werd ontworpen en uitgevoerd als een passiefbouw. De grote uitdaging bestond er in om deze architectuurtaal te vertalen naar een passiefstandaard zonder afbreuk te doen aan de initiële zeggingskracht.
Deel dit artikel:

Onze partners