Consequent recyclingbeheer integreert economie en ecologie

Ruim vijf jaar geleden nam Knauf Ceiling Solutions in Ferndorf (Oostenrijk) een innovatieve recyclinginstallatie in gebruik voor de terugwinning van bindmiddelen uit HERADESIGN® plafondpanelen van houtwol. Sindsdien heeft deze toetreding tot de circulaire economie geleid tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, een verbetering van de koolstofvoetafdruk en een reducering van het materiaalgehalte van de primaire grondstoffen.

"Vandaag kunnen we zonder overdrijving spreken van een slimme, toekomstgerichte investering waarmee we het recyclingproces in 2017/2018 hebben ontwikkeld, gespecificeerd naar onze eisen, de fabriekstechnologie hebben gebouwd en sindsdien voortdurend hebben verbeterd", verklaart Harald Oberscheider, Plant Manager Knauf Ceiling Solutions in Ferndorf. De behoefte aan consistent recyclingbeheer is vandaag de dag onomstreden. Een verantwoord behoud van hulpbronnen, het vermijden van afval en een efficiënte recycling van materialen in de productie zijn manieren om de enorme stijging van de grondstof- en energiekosten tenminste gedeeltelijk te compenseren. "Dit is precies het effect dat we naast de ecologische voordelen van de fabriek hebben gehad", zegt Harald Oberscheider.

Productieproces omgekeerd

Het hoogtepunt van het proces is de thermische recycling van de restanten van de houtwolplaat uit de productie en het hergebruik van de restanten - het resterende bindmiddel op basis van magnesiet - als secundaire grondstof. Hierdoor wordt het productieproces, waarbij magnesiet als bindmiddel aan de houtwolmassa wordt toegevoegd, als het ware omgekeerd. Bij grootschalige proeven werd op deze manier ongeveer een ton bindmiddel verkregen en als secundaire grondstof teruggevoerd in het productieproces. De technische producteigenschappen en het hoge kwaliteitsniveau van de HERADESIGN®-panelen bleven onveranderd. De proeffase eindigde in 2018 en sindsdien is het recyclingproces stevig verankerd in het HERADESIGN® productieproces.

De balans na een goede vijf jaar is indrukwekkend: Alleen al in 2022 werd ongeveer 3.100 ton secundair bindmiddel teruggewonnen door de fabriek, en het aandeel ervan in HERADESIGN® plafondpanelen ligt nu rond de 30%, en stijgt. Dit heeft gevolgen voor de CO2-uitstoot: Een ton secundair bindmiddel in plaats van conventioneel magnesiet bespaart ongeveer anderhalve ton CO2. Over het hele jaar gezien komt dit neer op ongeveer 4.000 tot 5.000 ton minder CO2. Na de officiële start in 2018 zal de investering in de fabriek in maart 2022 al zijn terugverdiend.

"Sinds de start van de recyclinginstallatie belanden er geen productieresten meer op onze stortplaats hier op het terrein", legt Harald Oberscheider uit. "In de toekomst zullen we ons ook meer concentreren op bouwafval en willen we ons bestaande stortafval in de toekomst consequent ontmantelen volgens het principe van urban mining. Met het nieuwe recyclingproces hebben we duidelijk aangetoond dat ecologie en economie in de circulaire economie uitstekend samengaan en dat zowel het milieu als het bedrijf daarvan profiteren."

Bron: Knauf Ceiling Solutions
Deel dit artikel:
Contacteer Knauf Ceiling Solutions
Onze partners