dbv architecten hertekent Campus Neerpelt van Limburgse scholengroep WICO

Campus Neerpelt van de Limburgse scholengemeenschap WICO krijgt een grondige make-over. De campus wordt uitgebreid met een domeinschool STEM/Economie, die één integraal geheel vormt met de bestaande gebouwen die eveneens een facelift krijgen. In een tweede fase zal een sporthal de campus vervolledigen. Het masterplan van dbv architecten zet in op een volwaardig campusgevoel, met veel open ruimte en een aangename connectie met de natuur en het water.

Wico vzw beheert een van de grotere scholengemeenschappen in Noord-Limburg. De onderwijsvisie van de scholengroep legt de nadruk op een mix van theorie en praktijk, waarbij alle leerlingen zich evenwaardig voelen. Door studenten met dezelfde interesse onder te brengen op één domeincampus wil WICO de klassen doorbreken en de termen aso, bso en tso schrappen.

Om deze visie in de praktijk om te zetten, wordt Campus Neerpelt in een eerste fase in de 2de en 3de graad secundair onderwijs uitgebreid met een domeinschool STEM/Economie. Deze focust zich op wetenschap en techniek met een aanbod van zowel theoretische als praktische studierichtingen. Zo zijn er niet alleen klassieke klaslokalen voorzien, maar ook labolokalen en werkplaatsen voor metaal, hout, automechanica, … In een tweede fase zal een sporthal de campus vervolledigen.

“Bij aanvang van de studie bevonden we ons in de merkwaardige situatie dat de campuspercelen verspreid lagen over de grondgebieden van twee gemeentes, Neerpelt en Overpelt, wat administratief geen evidentie was”, klinkt het bij dbv architecten. “Het project kwam in een stroomversnelling toen beide gemeentes fuseerden tot Pelt. Dit maakte het mogelijk dat verschillende scholen langs weerszijden van de ‘Dommelgrens’ konden samensmelten tot een harmonieus geheel.”

Het ambitieuze budget van de bouwheer noopte eveneens tot het uitpuren en perfectioneren van het programma van eisen. Hoewel dit oorspronkelijk buiten de opdracht lag, hebben de ontwerpers ook het bestaande patrimonium geanalyseerd en deze gebouwen betrokken in het nieuwe masterplan.

 

Ruimtelijk geheel

De bestaande gebouwen zijn met hun rug naar de Dommel ingeplant, rondom een eerder gesloten speelplaats. Op strategische plaatsen wordt de schikking doorbroken. Enerzijds om de campus een gerichtheid naar het water te geven, anderzijds om de nieuwe aanvullingen en de bestaande schoolruimtes tot één samenhangend ruimtelijk geheel te kneden. De mix van theoretische en praktijkgerichte programmaonderdelen  speelt evenzeer mee in de positionering van de volumes.

Een centrale voetgangersas verbindt evenwichtig de verschillende bouwvolumes en creëert gaandeweg een snoer van buitenruimtes.  Deze hebben elk hun eigen karakter: nu eens verhard, dan weer groen, recreatief, …

De oevers van de Dommel werden visueel geopend, het water maakt nu integraal deel uit van de campus.

De verdichting van de site vormt bijgevolg geen belemmering voor een volwaardig campusgevoel. Integendeel, er is plaats gemaakt voor veel open ruimte, een aangename connectie met de natuur en het water,…
 

Hightech

De voorgevel van de nieuwe domeinschool wordt uitgevoerd in glas en een witte strekmetalen gevelbekleding, die het geheel een fris uitzicht met een ‘hightech’ karakter verleent. Hierdoor wordt het domein ‘Techniek’ van deze school benadrukt.


Duurzame school

De inplanting van de Wico-campus vlak langs het treinstation legt de basis voor een duurzame benadering op vlak van mobiliteit. Bouwtechnisch wordt dit verder ondersteund door zo compact mogelijk bouwen, een duurzaam energie- (o.a. zonnepanelen) en waterbeheer.

Bron: dbv architecten
Deel dit artikel:
Onze partners