“De architect draagt van alle vrije beroepen de grootste verantwoordelijkheid”

Architecten dragen een zeer grote verantwoordelijkheid, volgens velen onder hen zelfs een té grote verantwoordelijkheid in vergelijking met de andere bouwpartners. Architecten zijn immers de enigen die verplicht verzekerd zijn, en dat weerspiegelt zich volgens Ides Ramboer ook in de polissen. Ramboer kan het weten: hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van verzekeringsmaatschappij Protect, specialist in het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid van de architect. Op het architectencongres van NAV benadrukte hij dat architecten van alle vrije beroepen veruit de grootste beroepsaansprakelijkheid hebben.

Architecten dragen een zeer grote verantwoordelijkheid, volgens velen onder hen zelfs een té grote verantwoordelijkheid in vergelijking met de andere bouwpartners. Architecten zijn immers de enigen die verplicht verzekerd zijn, en dat weerspiegelt zich volgens Ides Ramboer ook in de polissen. Ramboer kan het weten: hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van verzekeringsmaatschappij Protect, specialist in het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid van de architect. Op het architectencongres van NAV benadrukte hij dat architecten van alle vrije beroepen veruit de grootste beroepsaansprakelijkheid hebben.


De grote verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de architect was één van de drie centrale thema's op het eerste architectencongres van NAV. Ides Ramboer houdt zich al jaren beroepsmatig bezig met het verzekeren van architecten en ervaart aan de vele schadeclaims dat ze een enorme verantwoordelijkheid dragen: “Architecten hebben van alle vrije en intellectuele beroepers de grootste aansprakelijkheid.”
Ramboer staafde deze bevinding met cijfers: “Jaarlijks wordt maar liefst vijfentwintig procent van de polissen belast met een schadegeval. Dat vind je in geen enkel ander vrij beroep terug. Om rendabel te zijn, moeten de verzekeraar dan ook een premie heffen die vele malen hoger is dan bij de andere vrije beroepen. Ter illustratie: ik kan een huisdokter verzekeren tegen 150 euro per jaar, terwijl een architect die enigszins actief is toch zo'n 2000 euro per jaar moet neertellen. De schadegevallen kosten ons gemiddeld immers 15.000 euro.”Ides Ramboer van verzekeringsmaatschappij Protect ervaart dat architecten van alle vrije beroepers de grootste aansprakelijkheid hebben. Hij staaft dit ook met cijfers: 25 procent van de architectenpolissen wordt belast met een schadegeval van gemiddeld 15.000 euro, waardoor de premie van architecten dan ook makkelijk 2000 euro per jaar bedraagt.
Het mag dus duidelijk zijn dat architecten een ietwat buitensporige verantwoordelijkheid met zich meedragen. De enquête die op het debat volgde, wees overigens uit dat de architecten er zelf ook zo over denken: 64,5 procent van de aanwezige architecten toonde zich voorstander van een verplichte verzekering en dus meer gedeelde verantwoordelijkheid voor alle bouwpartners. Of dit voor de verzekeringsmaatschappijen haalbaar is, is echter een andere vraag. Marc Dillen pleitte daarom voor een andere manier om de bouwrisico's te spreiden, meer bepaald de bouwteamformule, waarbij onder meer de aannemer al vanaf het begin bij het project betrokken wordt. NAV hoopt in ieder geval in dialoog te kunnen treden met de overheid om deze achterhaalde aansprakelijkheidsregeling enigszins te herzien. Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen, is nog niet duidelijk. Maar dat het zo in feite niet langer kan, spreekt voor zich. 

Deel dit artikel:

Onze partners