De Architecten nv en en Crepain Binst Architecture bundelen krachten voor Geelvink

De architectenbureau De Architecten nv  en en Crepain Binst Architecture wonnen enkele jaren geleden een wedstrijdprocedure uitgaande van Immpact om de opdracht voor het bouwen van een 140-tal wooneenheden, een ondergrondse parking en commerciële ruimten. Het ontwerp, dat de naam Geelvink draagt, zet na al die tijd nu zijn eerste stappen richting realisatie.

Op stedelijk niveau diende er een nieuw bouwblok gerealiseerd te worden grenzend aan een nieuw aan te leggen plein. Dit past in het stadsvernieuwingsproject van Geel om een verstedelijking binnen de ring te bewerkstelligen. Het architectenbureau kreeg een gespierd programma, waarbij verstedelijking maar vooral leefbaarheid hoog op de agenda stonden. Het programma omvat 125 appartementen, een commercieel gelijkvloers aan het plein, een groen binnengebied voor de bewoners en een ondergrondse bewonersparking.

 

Grote doorwaadbaarheid

De contouren van het terrein worden bebouwd binnen de gestelde regelgeving van het RUP. Op de vier hoeken worden doorgangen voorzien zodat het nieuw gerealiseerde binnengebied aansluiting vindt met het voorliggende plein en zodat ook een verdere doorwaadbaarheid van het achterliggende gebied gegarandeerd wordt. De pleinwand wordt gerealiseerd met een krachtig strak gebouw. Kenmerkend is de ritmische uitwerking van de terrasgehelen. Achterliggend wordt de schaal van de architectuur verkleind zodat deze een overgang vormt naar de verdere omgeving.

 

Stedelijkheid en schaalverkleining combineren

Het nieuwe woonblok vormt een stedelijk geheel in een eerder landelijke omgeving. Met deze realisatie wordt echter het startschot gegeven van een ambitieus stadsvernieuwingsproject binnen de stad Geel. Het gebouw diende dus zowel stedenbouwkundig als architecturaal een belangrijke signaalfunctie te vervullen. Via de welstandscommissie van Geel werd goedkeuring gegeven voor het ontwerp waarbij veel aandacht werd besteed aan het samengaan van stedelijkheid enerzijds en schaalverkleining anderzijds.

Het project omvat een gevarieerd woningaanbod, waarbij iedere woning een optimale oriëntatie heeft. Andere troeven zijn onder meer een rustig groen binnengebied en de locatie zelf binnen de ring van Geel, met aansluiting op alle voorzieningen op wandelafstand. De doorgedreven planstudie resulteert in compacte kwaliteitsvolle units, zodat een betaalbaar woningaanbod kon gerealiseerd worden.

 

Hedendaagse verwerking van klassieke materialen

Het project kenmerkt zich door een hedendaagse verwerking van klassieke materialen en technieken. Er wordt gekozen voor solide, gekende oplossingen. Net hierdoor kan volgens de ontwerpers een kwaliteitsvol project worden gerealiseerd aan een betaalbare prijs. Zo omvat het project enerzijds baksteenarchitectuur en prefab zichtbeton, maar anderzijds ook groendaken, een inventief RWA-systeem in de parking, een afvalbeheersysteem op de eigen site en een geoptimaliseerde isolatie en ventilatie.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners