De grootste fouten in de scholenbouw deel 3: de ingenieur

Architectura vroeg enkele mensen uit het werkveld om de vinger te leggen op wat volgens hen de grootste fouten zijn in de scholenbouw. Aansluitend geven ze ook een gouden tip mee aan zowel de ontwerpers als aan de directie. Door de nadruk die er terecht gelegd wordt op duurzaamheid en energiezuinigheid speelt de ingenieur een steeds belangrijke rol. Studiebureau Boydens staat/stond in voor de technieken van onder meer het nieuwe gebouw van de KHLIM in Diepenbeek, de terecht meermaals bekroonde lagere school De Regenboog in Grimbergen en – meest in het oog springend – de keukentoren van de Elishoutcampus in Anderlecht. Wij legden onze vragen voor aan medezaakvoerder Wim Boydens.
Architectura vroeg enkele mensen uit het werkveld om de vinger te leggen op wat volgens hen de grootste fouten zijn in de scholenbouw. Aansluitend geven ze ook een gouden tip mee aan zowel de ontwerpers als aan de directie. Door de nadruk die er terecht gelegd wordt op duurzaamheid en energiezuinigheid speelt de ingenieur een steeds belangrijke rol. Studiebureau Boydens staat/stond in voor de technieken van onder meer het nieuwe gebouw van de KHLIM in Diepenbeek, de terecht meermaals bekroonde lagere school De Regenboog in Grimbergen en – meest in het oog springend – de keukentoren van de Elishoutcampus in Anderlecht. Wij legden onze vragen voor aan medezaakvoerder Wim Boydens.De nieuw blok voor het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de Katholieke Hogeschool Limburg in Diepenbeek


De grootste fouten

Oververhitting

Meer ict, flexibel en intensief ruimtegebruik in combinatie met doorgedreven isolatie creëert nood aan koeling, bij voorkeur passieve koeltechnieken. Daar staat men bij het sterk isoleren niet genoeg bij stil.

Te weinig oog voor het onderhoud

Het onderhoud wordt momenteel financieel en dus ook kwalitatief geminimaliseerd. Ofwel worden, om hier een antwoord op te bieden, installaties zo eenvoudig en onderhoudsarm mogelijk gehouden met doorgaans nefaste gevolgen voor de gebruikelijke energetische performantieindicatoren (E-peil). Ofwel wordt er gekozen voor hoogperformante, maar onderhoudsgevoelige installaties. Maar dan is er een sterke nood aan sensibilisering en steun (logistiek-organisatorisch-financieel...) voor de meestal beperkt gestructureerde schoolbesturen. In het verlengde daarvan blijkt ook dat het nut van commissioning (opvolging en detailcontrole van de werking en de prestaties van de afgeleverde installaties ) de eerste werkingsjaren nog niet voldoende als afzonderlijke opdracht naar waarde geschat wordt.

Te complexe regelsystemen

De regelsystemen voor technische installaties in schoolgebouwen zijn vaak te complex voor de gebouwgebruikers. Ze worden vaak niet of foutief gebruikt waardoor ze volledig hun doel missen.


Gouden tip voor de ontwerper: Keep it simple

Hou het eenvoudig. Ga bij de zoektocht naar een duurzaam ontwerp op zoek naar een robuuste duurzaamheid. Wanneer er toch geopteerd wordt voor complexe installaties, stel dan een commissioning-opdracht voor in het verlengde van het project.


Gouden tip voor de directie: Zie uw bouwproject als een inwijding in duurzaamheid

Grijp het bouwproject aan als een opleiding en inwijding in actuele duurzame concepten voor schoolgebouwen. Heb hierbij zeker oog voor het onderhoud en voor interne sensibilisering.

Deel dit artikel:

Onze partners