De milieu-impact van aluminium

Een belangrijk element voor de productie van aluminium is aluminiumoxide. Tijdens het Hall-Héroult-elektrolyseproces wordt dit aluminiumoxide in primair aluminium omgezet. Dit heeft een zekere impact op het milieu. Gelukkig wordt deze milieu-impact gecompenseerd. Enerzijds door de eindeloze recycleerbaarheid van aluminium en anderzijds door de energie-efficiëntie tijdens de lange levensduur van aluminium ramen en -deuren.

Bauxieterts bevat aluminiumoxide. Dat vinden we terug in verschillende tropische en subtropische gebieden. Bauxiet wordt van de bodemoppervlakte afgegraven. Tijdens de volgende stap in de productie van aluminium wordt het aluminiumoxide uit het bauxiet gehaald. Door het aluminiumoxide te smelten, komt zuiver aluminium vrij, dat vervolgens in staven wordt gegoten. Dat noemen we 'primair aluminium'.

 

Kleinere CO2-voetafdruk vanaf het begin

De CO2-voetafdruk van de aluminiumproductie is in grote mate afhankelijk van de elektriciteitsbehoefte in het productieproces. Deze behoefte aan elektriciteit is een eenmalige 'investering' in de productie van aluminium. Deze energie is noodzakelijk om het materiaal te maken, en wordt ‘opgenomen’ in het materiaal. Het aluminium dat momenteel in Europa wordt gebruikt, heeft een gemiddelde voetafdruk van 8,6 kg CO2 per kg aluminium.

Door groene stroom te gebruiken, kan deze voetafdruk tot 4 kg dalen. Dat noemen we 'koolstofarm primair aluminium'. Tegenwoordig wordt het meeste koolstofarme aluminium gemaakt met elektriciteit uit waterkrachtcentrales. Dankzij nieuwe innovaties kan de 'restimpact' nog verder verlaagd worden. 

 

Eindeloos recycleerbaar

Aluminium is 100 % recycleerbaar. In tegenstelling tot veel andere materialen verliest aluminium zijn eigenschappen niet tijdens het recyclageproces. Daardoor kan je het eindeloos recycleren zonder kwaliteitsverlies. Bovendien is er slechts 5 % energie nodig voor recyclage. Per recyclagecyclus wordt er dus 8 ton CO2 per kg vermeden.

De enige beperking waar producenten vandaag de dag rekening mee moeten houden, is de beschikbaarheid van schrootmateriaal. Door de lange levensduur van aluminium in vele toepassingen dekt het beschikbare aluminiumschroot momenteel slechts 40 % van de wereldwijde vraag naar aluminium. Dit percentage zal zeker toenemen omdat, onder andere, ook het aantal renovaties van oude gebouwen wereldwijd toeneemt.  Een hoger percentage gerecycleerde content in bepaalde producten heeft echter geen invloed op de wereldwijde milieu-impact, omdat al het beschikbare aluminiumschroot reeds maximaal recycleerd wordt.

 

Aluminium ramen en -deuren met een lange levensduur

UV-stralen of vocht hebben geen nadelige effecten op aluminium, en het materiaal roest of rot niet. Precies om deze redenen wordt het materiaal voor een zeer lange tijd in gebouwen gebruikt. De levenscyclus van aluminium ramen en -deuren bedraagt gemiddeld meer dan 40 jaar. Maar vaak gaan ze zelfs ruim 60 jaar mee.

Door de zeer stabiele aluminiumprofielen stroomt de warmte en het licht van de zon rijkelijk naar binnen via grote raampartijen. Zo is er minder behoefte aan verlichting en verwarming en is er meer comfort in de gebouwen. Ten slotte zorgt ook het beperkte onderhoud van aluminium ramen en -deuren voor een nog kleinere milieu-impact tijdens hun levenscyclus.

 

De engagementen van Reynaers Aluminium

Een kleinere impact op het milieu is beslist een prioriteit van Reynaers Aluminium. Het bedrijf engageert zich voor duurzaam aluminium. De oplossingen zijn zodanig ontworpen dat ze tijdens het gebruik energie besparen.

Dit betekent dat Reynaers Aluminium investeert in:

  • energie-efficiënte oplossingen
  • duurzame oplossingen met weinig onderhoud
  • gebruik van koolstofarm aluminium
  • recycleren van aluminium aan het einde van de levensduur
  • toekomstige verbeteringen voor een kleinere CO2-voetafdruk

Reynaers Aluminium is een actief lid van European Aluminium. Deze organisatie zet zich sterk in voor een kleinere impact op het milieu. Haar gepubliceerde visie voor 2050 stelt duidelijke doelen voorop.

Deel dit artikel:
Contacteer Reynaers Aluminium
Onze partners