De sector over onze nieuwe Vlaamse Bouwmeester

Van Broeck gaf op eigenzinnige wijze gestalte aan het ambt van Vlaams Bouwmeester. Tijd nu voor Erik Wieërs om er zijn invulling aan te geven. We laten enkele actoren uit het architectuurveld aan het woord over Wieërs, als mens en als architect.

Niklaas Deboutte, META architectuurbureau / richtte samen met Erik META architectuurbureau op

“Erik is een intelligente en lieve, zachte kerel.  Hij is een denker met een goed onderbouwde mening en tevens een zeer begenadigd schrijver.  Hij heeft een goed gevoel voor humor, altijd iets onderkoeld.  Hij is integer en niet-corrumpeerbaar.  Erik is geen schreeuwer of vechter maar een diplomaat.  En ja, het nieuws kwam wel enigszins verrassend, maar we zijn er van overtuigd dat hij een goed bouwmeester zal zijn.”

 

Chris Poulissen, NP-BRIDGING  / goede vriend van Erik, studeerde samen met hem af

Eric is ernstig, in de zinvolle betekenis van het woord. En hij gaat op zoek, met een open geest. Hij luistert en heeft humor. Deze kwaliteiten zijn niet alleen welgekomen als mens, vooral ook als Bouwmeester. Dus zijn werk is ernstig, geen onzin. Hij weet dat, en mogelijks ook daarom wordt er ten gepaste tijde en in details een lichte humor aan toegevoegd. Wie Bouwmeester wordt is in Vlaanderen altijd een verrassing. Waar vindt men zo iemand, die een dergelijke verantwoordelijkheid afdoende kan invullen? Dat Eric het op zijn manier goed zal doen is voor mij vanzelfsprekend, omwille van zijn ernst en luisterbereidheid. Het komt hem toe.”

“Voorts wil ik Erik dit nog meegeven: wees ambitieus, en vooral, tracht ambitie af te dwingen bij architecten en opdrachtgevers ten gunste van het algemeen belang! Niet omwille van de ambitie op zich, wel omwille van de extreme nood eraan in onze Vlaamse cultuur. De maatschappelijke uitdagingen - of beter, opportuniteiten- zijn immers ongezien. En de vraag is in hoeverre de welgekende architectuur van architecten daarin nog relevant is. Ik twijfel daar sterk aan, maar durf me voor te stellen dat Eric daar een robuuste invulling kan aan geven.”

 

Dirk Somers, Bovenbouw Architectuur / richtte samen met Erik het bureau Huiswerk op

“Erik is een heel aimabele man die getuigt van veel luisterbereidheid. We krijgen dus geen vrouwelijke bouwmeester, maar zeker ook geen macho bouwmeester. Erik houdt van stedelijkheid in al zijn vormen: zowel sociaal, cultureel als materieel. Zijn studies filosofie illustreren Eriks beschouwelijke natuur. Hij houdt van architectuur die conflicterende of uiteenlopende verwachtingen omzet in onverwachte syntheses: helemaal het tegenovergestelde van generieke spektakelarchitectuur. Verder had ik de aanstelling niet verwacht, maar ik ben aangenaam verrast! Ik denk dat hem een moeilijke taak wacht. Als raad zou ik meegeven dat het belangrijk is dat de bouwmeester werkt aan de verdere proliferatie en verankering van kwaliteitsprocedures in het ruimtelijk beleid op alle beleidsniveaus.”

 

Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels (AWB) / bron: De Standaard

“Ik zie de aanstelling van Wieërs als het volgende hoofdstuk na het traject dat Van Broeck heeft afgelegd. Leo heeft ons wakker geschud: hoe we wonen en werken heeft een impact op de klimaatopwarming en de biodiversiteit. Nu is het zaak om concrete projecten op poten te zetten om die uitdagingen het hoofd te bieden. We staan voor een fase waarin we minder nieuwe gebouwen of iconische projecten zullen realiseren, maar bestaande, alledaagse gebouwen en wijken moeten renoveren, ontharden en verdichten. Om de klimaatdoelen te halen, zal die inspanning de komende jaren opgedreven moeten worden. Daar ligt een enorme taak voor de Vlaamse Bouwmeester, die publieke opdrachtgevers ondersteunt. En daar is Wieërs de juiste figuur voor. Hij denkt via concrete projecten na over complexe maatschappelijke kwesties en weet hoe we, stap voor stap, kunnen verdichten zonder in te boeten op levenskwaliteit en hoe we alledaagse ruimtes naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Deel dit artikel:

Onze partners