De verbonden stad: Regionet Leuven

Wie Vlaanderen zegt, denkt aan rommelige lintbebouwing en uitgestrekte verkavelingen met alleenstaande woningen. De negatieve gevolgen van de versnipperde ruimte zijn legio, onder meer omdat huishoudens op een wagen terugvallen voor hun verplaatsingen. Dat zorgt voor verkeersinfarcten, meer stress, meer luchtvervuiling, meer geluidsoverlast en meer CO2-uitstoot. Door nabijheid als vertrekbasis te voorzien, wandelen en fietsen te stimuleren, auto's slechts beperkt toe te laten, de parkeernorm te verlagen, ontstaan er heel wat voordelen zoals meer plaats voor groen, veilige en kindvriendelijke straten, meer ontmoetingen en een betere gezondheid. In het zopas gepubliceerde voorbeeldenboek 'Stedenbouw kan ook zo' verzamelen Eva Heuts (VIBE) en Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu) vijf voorbeeldprojecten van 'De verbonden stad'. Regionet Leuven - een strategisch project dat het verplaatsingsgedrag en ruimtegebruik in de streek duurzaam op elkaar wilt afstemmen - is er één van. BUUR Part of Sweco is betrokken als ontwerper.  

De regio Leuven is een aantrekkelijke, dynamische regio in volle bloei. Het aantal inwoners stijgt, de economische bedrijvigheid en kenniseconomie groeien. De keerzijde daarvan is dat de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio onder hoge druk staan. Bovendien is een groot deel van de bevolking buiten de steden en dorpskernen aangewezen op de auto om op het werk of bij voorzieningen te geraken. Dat zorgt voor overvolle wegen en moeilijk bereikbare voorzieningen. Het project Regionet Leuven heeft als doel om die druk te doen afnemen en de resterende open ruimte maximaal te behouden.

Regionet Leuven is een strategisch project dat een regionale samenwerking opzet om verplaatsingsgedrag en ruimtegebruik duurzaam op elkaar af te stemmen. Het uitgangspunt is het in samenhang ontwikkelen van ruimte en mobiliteit door de uitbouw van multimodale vervoersassen rond knooppunten in steden en dichte kernen. Dankzij het tot stand brengen van een netwerk voor hoogwaardig openbaarvervoer en een kwaliteitsvol fietsnetwerk zijn inwoners minder afhankelijk van de auto. Dat laat toe om nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen te concentreren in steden en goed bereikbare dorpskernen. Ongepaste ontwikkelingen buiten de kernen moeten vermeden worden.

Om het wegverkeer met 20% te doen dalen, ambieert het project een verdubbeling van de verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer.

 

WIN EEN BOEK

Benieuwd naar meer? Deze tekst is een fragment uit 'Stedenbouw kan ook zo', het voorbeeldenboek dat VIBE zopas lanceerde in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, KU Leuven, VRP, ABLLO en Samenhuizen. Dit boek is geen analyse van wat er allemaal fout loopt. Het is een voorbeeldenboek: het toont aan dat het anders kan. Want ondanks de vele problemen bestaan er ook beloftevolle oplossingen. Dat bewijzen de 57 voorbeelden die in het boek zijn opgenomen, samengebracht rond zes centrale thema's: de participatieve stad, de natuurlijke stad, de verbonden stad, de aanpasbare stad, de circulaire stad en de inclusieve stad. Architectura mag de komende weken één project per thema publiceren. 

Het boek is te koop via uitgeverij Public Space, in de boekhandel en online. Architectura mag vijf exemplaren wegschenken van het boek. Laat ons weten via info@architectura.be waarom dit boek jouw architectuurpraktijk kan inspireren en wie weet win je een van de vijf exemplaren. 

Bron: VIBE, Bond Beter Leefmilieu
Deel dit artikel:
Onze partners