Depot & Studio LST geven inwoners Hoeselt een stem in ontwerp Mottepark

In het Limburgse Hoeselt wil het gemeentebestuur het Mottepark aanleggen, een groene long pal in het centrum waar inwoners op een zacht recreatieve manier kunnen vertoeven. Een project als een ander, ware het niet dat de inwoners van de landelijke gemeente inspraak krijgen nog voor er een ontwerp op tafel ligt. De landschapsarchitecten van Studio LST (Maaseik) klopten aan bij ontwerpbureau Depot (Maasmechelen) om het participatietraject in goede banen te leiden. “Door alle stakeholders vanaf het prille begin te betrekken, zorgen we voor een gedragen en succesvol (bouw)project”, aldus Joris Deckers van Depot.

Depot is een multidisciplinair ontwerpbureau waarin verschillende creatieve disciplines slim en efficiënt met elkaar in verbinding staan: van interieurontwerp over productdesign, grafisch ontwerp en architectuur tot projectdefinities en masterplannen.
 

Een positief en gedragen verhaal

“Bij de opmaak van masterplannen zetten wij meer en meer in op participatietrajecten, waarbij we de bevolking actief betrekken bij cruciale beslissingen over gebouwen of plekken in hun gemeente”, vertelt Joris Deckers, van ontwerpbureau Depot. “Wij doen dat sinds 2018 voor de kerkenbeleidsplannen. Zo kunnen inwoners mee de toekomst van de 430 kerkgebouwen in Limburg bepalen. En dat doen we nu dus ook voor het Mottepark in Hoeselt. Die inspraak is essentieel voor het welslagen van elk bouwproject. Denk maar aan Het Steen in Antwerpen en het Gravensteen in Gent. Daar leidde een ontwerp gekozen door experten zonder de brede bevolking te betrekken tot een steekvlam aan negatieve communicatie. Door de inwoners vanaf het prille begin een stem te geven, zorg je voor draagvlak en creëer je samen een positief verhaal.”

 

Brainstormsessie

In Hoeselt wil het gemeentebestuur een onontdekte groene parel van 5 hectare – die vandaag nog ingesloten ligt tussen gebouwen - transformeren tot een hedendaags landschapspark waar inwoners zacht recreatief kunnen vertoeven. Na de ontsluiting zijn de mogelijkheden van deze groene long legio: natuurbeleving, historische beleving rond de Mot, meer kansen voor water en biodiversiteit, spel, ontmoeting,... Maar het ontwerp ligt nog niet vast, en daarin komen de inwoners nu aan zet. Ze konden hun ideeën al formuleren via een online platform Oer Gedach en Studio LST en Depot organiseren nu, in samenwerking met de gemeente Hoeselt, een interactieve brainstormsessie, met Rick de Leeuw als moderator.

“Tijdens die sessie scheppen wij het kader – met een aantal uitgangspunten van de gemeente - waarbinnen de aanwezigen creatief aan de slag kunnen gaan. Rick de Leeuw zorgt voor een fijne sfeer, en wij kanaliseren de aangebrachte ideeën”, legt Joris Deckers uit.


Expertise bundelen

Pas daarna gaan Depot en Studio LST aan de tekentafel zitten. “Wij hebben dertig jaar ervaring met landschapsprojecten, maar tot nu toe is participatie beperkt geweest tot de klassieke infovergaderingen. Hier mag de bevolking quasi vanaf het leeg blad meedenken. Daarom hebben we Depot betrokken, omdat zij veel ervaring hebben met participatietrajecten. Op die manier kunnen we onze expertises bundelen en elkaar versterken”, vertelt Chantal Lenaers van Studio LST.

Ook voor het gemeentebestuur speelt dit traject een bepalende rol in de aanleg van het Mottepark. “Goede gemeentebesturen moeten de stem van hun inwoners horen, liefst zoveel mogelijk en niet alleen bij verkiezingen. Vandaar willen we hen een stem geven van bij de start”, zegt schepen Yves Croux.


Stakeholdermanagement tot einde van de rit

Na de brainstormsessie zit het werk van Depot er nog niet op. Eens het ontwerp klaar is, koppelt het bureau ook terug naar de stakeholders om te verduidelijken hoe hun voorstellen zijn ingetekend in de plannen. “Key is om je stakeholders zo vroeg mogelijk mee te nemen in het verhaal, voor je het ontwerp te nemen of te laten neerlegt. En dat traject kunnen wij in goede banen leiden”, besluit Joris Deckers. Het resultaat van het masterplan zal voorgesteld worden aan de inwoners van Hoeselt op woensdag 15 juni in Ter Kommen. 

Deel dit artikel:
Onze partners