Desselse Braselwijk wordt anders door een warmtenet

Ingenieursbureau Macobo staat, onder de vorm van een raamcontract, in voor het energetische luik van fase III van het masterplan Braselwijk op Dessels grondgebied. Het project omvat 19 appartementen en 19 gekoppelde woningen. Naast de gebouwen wordt ook het volledige terrein aangepakt om voldoende plaats voor natuur, water en spel te creëren.

Het gegeven dat er terreinwerken dienen te gebeuren, biedt de mogelijkheid een warmtenet aan te leggen. Door ondergrondse voorgeïsoleerde leidingen wordt warmte tot bij de eindverbruiker gebracht. Deze eindgebruiker is gefaciliteerd met een warmtewisselaar voor rechtstreeks gebruik van warm water voor ruimteverwarming en sanitair.

De energielevering wordt gegarandeerd en is uiterst kwaliteitsvol. Bijkomend biedt een warmtenet onder meer ruimtebesparing in de berging en geen onderhouds- of andere kosten voor een verwarmingsketel.  

 

Geothermie

Bovendien biedt het warmtenet de mogelijkheid aan te koppelen op het geothermieproject op de Balmatt-site te Mol. Er is een traject uitgetekend en in totaal zullen in het centrum van Dessel 303 woningen, 144 appartementen en 13 niet-residentiële eindgebruikers aansluiten op het warmtenet.

Warmte halen uit dieptegeothermie (> 900m) biedt tal van voordelen. Het is ten eerste zeer duurzaam, waardoor het voldoet aan de opgestelde klimaatdoelstellingen. Het is continue beschikbaar, neemt beperkte plaats in en de impact op het milieu is zeer beperkt.

 

Gunstig effect op EPB

En niet onbelangrijk: een warmtenet heeft een zeer gunstig effect op de EPB.  Zonder andere speciale technieken toe te passen voldoet het geothermische warmtenet aan de vooropgestelde EPB normering. Het minimum aandeel hernieuwbare energie per woonst wordt aangevinkt en het E-peil is voldoende laag, beneden E40!

Bron: Macobo
Deel dit artikel:
Onze partners