Doen: kiezen voor biobased bouwmaterialen

Europa staat aan de vooravond van een grote verduurzamingsslag. De bouwsector speelt daarin een belangrijke rol. Met de juiste keuzes is deze sector niet langer onderdeel van het probleem, maar deel van de oplossing volgens Faay.

Inmiddels is er een brede overtuiging aan het ontstaan dat het anders moet, zowel wat betreft klimaat als grondstoffen. De markt en de consument vragen steeds vaker om duurzame oplossingen. Om het voor iedereen mogelijk te maken om circulair te bouwen opende Madaster begin dit jaar zijn platform voor de hele bouwsector.

Uitputting en uitstoot

Deze ontwikkelingen raken ook de bouwsector. De bouw levert een belangrijke bijdrage aan de uitputting van grondstoffen en aan de uitstoot van onder meer CO2. De bouw is daarmee een belangrijk onderdeel van het probleem, naast de grote sector van de landbouw. Als onderdeel van het probleem zit je in de hoek waar de klappen vallen. Hoe mooi zou het dan ook zijn als we in staat zijn om dat paradigma te verschuiven en niet langer onderdeel van het probleem te zijn maar deel van de oplossing?

Die oplossing ligt eigenlijk voor de hand, namelijk: biobased bouwen. Biobased grondstoffen zijn per definitie hernieuwbaar en onuitputtelijk. Daarbij leggen planten en bomen in hun groeiproces CO2 vast in plaats van dat ze het uitstoten zoals bij de productie van andere materialen. Groenere materialen zijn er dus niet verkrijgbaar.

Ook voor de landbouwsector zou de teelt van biobased materialen een paradigmaverschuiving kunnen zijn. In plaats van emissies uit te stoten kan de sector bijdragen aan het uit de lucht halen van CO2. En door biobased materialen in eigen land te verbouwen, kunnen we ook nog eens besparen op transport en de daarmee gepaard gaande emissies.

Al vijftig jaar

Faay is al vijftig jaar lang overtuigd van het gebruik van biobased materialen.

"De kern van onze wanden is het biobased materiaal vlas. Vlas is een ideale grondstof vanwege zijn technische eigenschappen en omdat het een licht materiaal is. Vlas is ook nog eens een heel snel hernieuwbaar product, dat binnen zes maanden groeit. Met vlas als kern maken we modulaire scheidingswanden, die we per project ook nog eens prefab op maat kunnen maken.”

koploper

“In 1972 bij de keuze voor vlas als basis voor onze wand waren we ‘onbewust’ onze tijd ver vooruit, maar zeker anno nu hebben we de ambitie om koploper te blijven. Daarom maken we ons product nu circulair. Dat wil zeggen dat we van de grondstoffen die we gebruiken, niets verspillen en verloren laten gaan.”

Lage schaduwkosten, hoge milieuscore

Alle onafgewerkte FAAY scheidingswanden zijn ‘groen’. Naast vlas, worden hout en gips als basis gebruikt. Dat zijn onuitputtelijke, milieuvriendelijke biobased materialen. Ook het productieproces is ecologisch verantwoord. Restproducten worden daarbij verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen en -producten. Verder is de FAAY wand opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) als categorie 1 product en heeft de laagste milieukosten indicatie score van alle vergelijkbare wandproducten. Dit is belangrijk om een lage MPG (milieu prestatie gebouwen) of lage BREAAM score te bereiken. Je bouwt zelfs bijna 60% minder milieubelastend ten opzichte van de nu gangbare wanden.

FAAY heeft een terugname mogelijkheid: na de levenscyclus kan het bedrijf de wanden terugnemen. Daarbij wordt samengewerkt met partners om losmaakbaarheid en logistiek voor dit doeleinde te optimaliseren. De teruggenomen producten worden weer verwerkt tot wand- en bouwproducten (geen CO2-uitstoot).

Bron: Faay
Deel dit artikel:
Contacteer Faay Vianen
Onze partners