Doorstempelen van betonnen vloerplaten: aandacht voor de lastenverdeling

Principe van het doorstempelen

Betonnen gebouwen met meerdere verdiepingen worden tegenwoordig zodanig snel opgetrokken dat de reeds uitgevoerde bouwlagen doorgaans doorstempeld moeten worden. De dragende vloerplaat beschikt immers vaak nog niet over een toereikende sterkte om in haar eentje de belastingen op te nemen die door de nieuw te storten vloerplaat en de tijdelijke draagstructuur teweeggebracht worden. Lees meer in dit WTCB-artikel

Principe van het doorstempelen

Het doorstempelen bestaat erin om bepaalde voorlopige stempels, ‘onderstempels’ genoemd (zie onderstaande afbeelding), onder de dragende vloerplaat te laten staan. Dit heeft als doel om de door de uitvoering van de nieuwe vloerplaat teweeggebrachte belastingen naar de onderliggende vloerplaten over te dragen en over een voldoende groot draagvlak te spreiden. Bij het doorstempelen moeten er twee parameters in beschouwing genomen worden:

  • de ontkistingstermijn van de nieuwe vloerplaat
  • het aantal te doorstempelen bouwlagen onder de dragende vloerplaat.Eenmaal de dragende vloerplaat ontkist is, kan er doorstempeld worden:

  • ofwel door de onderstempels en de onderliggende vloerplaten zo te dimensioneren dat ze de belastingen van alle bovenliggende vloerplaten kunnen opnemen 
  • ofwel door de valkoppen van de onderstempels los te draaien, waardoor de dragende vloerplaat zal doorbuigen en haar eigengewicht komt te dragen, en deze vervolgens weer vast te draaien (dit wordt herstempelen genoemd). De onderstempels zijn in dit geval louter onderhevig aan de belastingen van de te storten vloerplaat. Men moet doorgaans de twee onder de dragende vloerplaat liggende bouwlagen doorstempelen.

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners