ECO GSV biedt opslag- en infiltratiekamer in één enkele kuip

Sinds 2013 moet elke verbouwer een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk wordt afgevoerd. Dit om een overbelasting van het rioleringssysteem te voorkomen. In de eerste plaats moet regenwater zoveel mogelijk gebruikt worden. Het overtollige water moet worden geïnfiltreerd of gebufferd. Tot voor kort waren daar twee afzonderlijke putten voor nodig. De ECO GSV van ecobeton water technologies brengt daar verandering in.

De Vlaamse Regering heeft in 2013 een verordening hemelwater definitief goedgekeurd. Deze is een aanzienlijk strenger dan de vorige regelgeving, die uit 2004 dateert:

 • Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen
 • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe  gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt.
 • De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

 

Twee in één

ecobeton water technologies heeft een praktische oplossing ontwikkeld om aan deze regelgeving te voldoen: de ECO GSV. Dit is een opslag- en infiltratiekamer, die twee sleutelfuncties in een duurzaam waterbeheer combineert: hemelwateropslag en infiltratie van het teveel aan water in de bodem. Met een ECO GSV opslag- en infiltratiekamer heb je zowel een hemelwaterput als een infiltratievoorziening in één unieke oplossing.

 

Tien voordelen van ECO GSV

 • Correcte dimensionering i.f.v. het dakoppervlak; reeds voorgerekend
 • Conform de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater
 • 1 enkele tank, dus slechts 1 gietijzeren deksel en 1 x verhoogstukken
 • 2 of meer functies in 1 tank: opslag –en infiltratiekamer, uitbreidbaar met een geïntegreerde filter en een regenwater hergebruiksysteem
 • Beperkt ruimtebeslag waardoor de graafwerken en het grondverzet minimaal zijn
 • Inspecteerbaar en reinigbaar via 1 mangat
 • Ondiepe infiltratie, ideaal voor hoge grondwaterstanden
 • Geen geotextiel te voorzien
 • Duurzame en degelijke oplossing
 • Eenvoudig toegankelijk en evolueerbaar
Deel dit artikel:
Contacteer ecobeton water technologies
Onze partners