Een masterplan voor de publieke ruimte van de Leuvense Vaartkom

Na de invoering van vier nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen en verschillende individuele bouw- en afbraakprojecten moet een overkoepelend masterplan de verdere ontwikkeling van de Vaartkom in Leuven verduidelijken.

Na de invoering van vier nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen en verschillende individuele bouw- en afbraakprojecten moet een overkoepelend masterplan de verdere ontwikkeling van de Vaartkom in Leuven verduidelijken.

De stad Leuven besloot een masterplan te laten maken dat de hele Vaartkom in al zijn verschillende aspecten toch een duidelijke identiteit kan geven. Geen vanzelfsprekende opdracht aangezien de Vaartkom uit verschillende delen bestaat, over vele jaren gespreid ontwikkeld zal worden en veel verschillende bouwheren kent.

De wedstrijd hiervoor werd gewonnen door het Antwerpse ontwerpbureau OMGEVING, samen met landschapsarchitecten OKRA uit Utrecht en ARA uit Edegem.

Samenhangend stelsel van straten, pleinen, parken, waterkanten,…
Het winnende ontwerp werd vooral gekozen omdat het de reeds aanwezige kwaliteiten van het gebied – zoals bijvoorbeeld het water - wil versterken door de aanleg van een aantrekkelijk netwerk van openbare ruimtes. De nieuwe overkoepelende structuur moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van de Vaartkom niet langer een eiland vormen, maar een onderdeel worden van een groter geheel.


Winnende ontwerp (beeldmateriaal: OMGEVING)

 

Eenheid in verscheidenheid
Concreet doet het masterplan telkens een uitspraak over de rol van de verschillende publieke plaatsen (straten, pleinen, bruggen,…) en koppelt het hieraan - binnen een herkenbare Vaartkomstijl - bepaalde vormelijke elementen.
Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat al de bestaande en toekomstige pleinen complementair met elkaar kunnen functioneren. Vertrekkende vanuit het bestaande stadsontwerp en de ruimtelijke uitvoeringsplannen zal het masterplan dus een soort rolverdeling bepalen en ieder plein volgens deze visie een eigen functie en bijbehorende uitstraling geven., steeds rekening houdend met een bepaalde Vaartkomstijl. Pleinen waar grote manifestaties kunnen plaatsvinden zullen dus anders ingericht worden dan pleinen die meer op de lokale bewoners gericht zijn, maar beide zullen gelijkaardige trekken hebben.
De elementen die deze Vaartkomstijl zullen bepalen worden momenteel door de ontwerpers verder uitgewerkt. Het zou concreet gaan over het gebruik van een bepaald soort boordstenen, bepaalde manieren om met groen om te gaan,…

Publiek-private bevruchting
Het masterplan is opgevat om als toetskader te gebruiken voor alle toekomstige ontwerpen, zowel van de private bouwheren als voor de publieke delen, met als bedoeling de hele buurt een homogeen voorkomen te geven. De komende maanden gaan de ontwerpers van het masterplan hun uitgangspunten verder concretiseren in samenwerking met de vele partners.

Deel dit artikel:
Onze partners