Eén materiaal voor de creatie van minimalistische volumes

Architecten gaan vaak op zoek naar manieren om de verschillende volumes van eenzelfde project een duidelijke identiteit te geven, zij het zonder de minimalistische uitstraling van het geheel teniet te doen. Dit is exact wat Atelier d’Architecture Marie Marcotty (AAMM) voor elkaar bracht bij de multifunctionele uitbreiding van een dierenartsenpraktijk in Plainevaux, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Neupré. Door het dak en de gevel van het hoofdvolume te bekleden met uniforme zwarte leien en deze laatste optimaal te combineren met de houten schil van het aanpalende volume, maakten de bouwheer (Dr. Louis-Philippe Marcotty du Cabinet vétérinaire Marcotty & Co.) en de architect er een uiterst leesbaar gebouw van.

Het gebouw in kwestie telt drie niveaus en herbergt op het gelijkvloers een dierenkliniek met de nodige kooien en een technische ruimte, die is ingegraven in het talud. De eerste verdieping biedt plaats aan een kine- en verzorgingsruimte, een klein kantoor en een achterliggend buitenterras (op het dak van de technische ruimte). Op de tweede verdieping is een appartement ingericht. Elk niveau staat op zichzelf en heeft een welbepaalde functie. De verticale circulatievoorzieningen bevinden zich aan de buitenkant van hoofdvolume, waardoor de verschillende gebruikers van het gebouw – dieren, personeel, klanten, conciërge – niet in elkaars vaarwater hoeven te komen.

 

Sobere en uitgepuurde uitstraling

Het nieuwe gebouw springt meteen in het oog dankzij zijn uitgepuurde uitstraling. Architecte Marie Marcotty: "Voor de bekleding van het hoofdvolume zochten we in de eerste plaats een materiaal waarmee we zowel het dak als de gevel een minimalistische look konden geven. Het was de bedoeling om een makkelijk herkenbaar hoofdvolume te realiseren, aangevuld met een tweede volume dat de circulatievoorzieningen omvat, waarvan de materialen werden doorgetrokken naar binnen om de inkomhal op elke verdieping het nodige cachet te geven. De vergrijsde houtbekleding op de gesloten geveldelen van het tweede volume vormt een halfopen schil rond de externe trappenkern. Ze contrasteert met de leibekleding op het hoofdvolume en creëert op die manier een zekere ‘warmte’."

 

Integratie in bebouwde omgeving

De zwarte Alterna-vezelcementlei bleek het ideale materiaal te zijn om de gevel van het hoofdvolume de beoogde allure te geven. Dankzij de specifieke plaatsingsmethode (halfsteensverband) accentueert ze de horizontale lijnen. Met hun strakke voorkomen en hun donkere tint sluiten de leien aan bij de minerale materialen in het straatbeeld, en dat op een economische en hedendaagsere manier. Marie Marcotty: "We hebben niet enkel voor vezelcementleien geopteerd vanwege de esthetiek, maar ook vanwege hun duurzaamheid." Het regelmatige patroon van het materiaal geeft de gevels van het gebouw textuur, naar het beeld van een baksteen of een breuksteen. Ook de plaatser verdient een eervolle vermelding voor de piekfijne uitvoering.

 

Leesbaar geheel

Het dak kreeg dezelfde bekleding als de gevels. Dit geeft de buitenschil van het hoofdvolume een herkenbare identiteit. De minimalistische en uitgepuurde uitstraling wordt niet gehypothekeerd door de dakgoot, vermits deze laatste van het Ardense type is en ietwat terugliggend is geplaatst ten opzichte van de dakrand. De doordachte architectuur zorgt ervoor dat meteen duidelijk is welk volume welke functie bekleedt.

Bron: Cedral
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners