Een school voor morgen in koraalrode Ecolor golfplaten van Eternit

In Rumst staat een opvallende en zeer kleurrijke school met een gevel in koraalrode vezelcement golfplaten. In deze uitbreiding van een bestaand schooltje werd veel aandacht besteed aan een leuke gevel, de groene omgeving, de aansluiting met de omliggende straat, de ruimtelijkheid en de circulatie van de binnenruimte zodat er een maximale zorg is voor de leerlingen.

Hier wordt les gegeven aan kinderen met een beperking. Het is duidelijk dat iedereen hier graag komt: de leerlingen kunnen zich ten volle ontplooien en de leraren werken hier met plezier.

 

Het architectenteam

Deze opdracht werd toegewezen aan Bovenbouw Architectuur – dit 12 koppig team werkt onder leiding van Dirk Somers vooral aan middelgrote projecten, overheidsopdrachten, sociale huisvesting, stedenbouwkundige studies,...

Hun visie: "Wij bouwen relevante gebouwen die de juiste dingen vertellen over de stad. Wij maken architectuur die zichzelf is, zonder het krampachtig verlangen avant-garde te zijn."

 

In de Rozenlaan van Rumst

Het gebouw met de opvallend koraalrode gevel is een uitbreiding van een bestaande kleuter- en lagere school (2 bouwlagen – ongeveer 1.000 m2). De schooldirectie (scholengroep Rivierenland) wilde het nieuwe gebouw concipiëren rond een open klassenwerking. Wat wil zegen dat kinderen uit de verschillende klassen op een speelse manier kunnen samenwerken in kleine groepen.

Er zijn 6 klaslokalen per verdieping, die per drie worden geclusterd rond een polyvalente ruimte. Elke klas heeft schuifdeuren die het mogelijk maken om van de cluster en zelfs van de verdieping één grote ruimte te maken.

De klassen hebben een trapeziumvorm: in de rechthoekige zone worden de traditionele lessen gegeven, de overblijvende driehoek wordt gebruikt als bibliotheek/computerhoek/speelruimte/poppenkast Korte gangen aan weerszijden van het gebouw geven toegang tot de therapielokalen, een time out lokaal, een verpleeglokaal en het sanitair.

 

Extra aandacht voor de omgeving

Op deze site staan veel bomen. Een eis van de opdrachtgevers was om hier met heel veel zorg mee om te gaan. Er moesten slechts één eik, één beuk en een paar berkjes gerooid worden. Het nieuwe schoolgebouw staat ingepland op de grootste vrije plek tussen de bomen.

Ook de aansluiting op de omgeving was belangrijk – enerzijds op de bestaande gebouwen, eerder rechthoekig van aard, maar anderzijds ook de omliggende straten die een hoek van 30° graden maken met de hoofdrichting van de oude gebouwen. Door hierop in te spelen, richt het nieuwe gebouw zich volledig op de omgeving.

Het geheel vormt een erg compact gebouw over twee lagen. De eenvoudige maar originele geometrie vormt de basis voor een erg ruimtelijk plan dat regelmaat en repetitie vertoont. De footprint van het gebouw combineert de schuine zijde van het terrein met de orthogonaliteit van de campus.

 

Een zeer opvallende en kleurrijke gevel

De gevels werden bekleed met de koraalrode (projectkleur) golfplaten van Eternit. Dit levert een licht en vrolijk beeld. De verticale lijnen van de platen stroken met de plooilijnen waarlangs de gevel zich om het gebouw wikkelt.

Golfplaten zijn een prima afwerking van een gevel: speels en hier een vrolijk kleur – ze zijn stevig en makkelijk te bevestigen. Achter de platen kan u uitstekend isoleren. Er werd gekozen voor een zichtbare bevestiging: de platen werden op regelmatige tussenafstanden vastgeschroefd op een houten regelstructuur. Een prima keuze voor dit gebouw dat er op korte tijd moest staan en in gebruik worden genomen.

Golfplaten vindt men regelmatig in geveltoepassingen terug. De plaatsing is zelfs eenvoudiger dan die van het dak. Maar niet enkel het plaatsingsgemak is val tel, ook een gebeurlijke vervanging van een geaccidenteerde plaat verloopt snel en eenvoudig.

De buitenzonwering werd geconstrueerd met behulp van een geknikt vlak in vezelcementplaat. Deze ‘wimpers’ zorgen voor enige zonwering en een goede bescherming van het schrijnwerk.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners