Een spel van binnen- en buitenkamers voor het jeugdcentrum in Poperinge

Aan één van de randen van het stadspark van Poperinge, bevinden zich het jeugdhuis en lokalen voor de verschillende jeugdverenigingen van de stad. Op dit voormalig schoolterrein werd de bestaande bebouwing gerenoveerd en is een nieuw jeugdcentrum gebouwd. Samen met het nieuw aangelegde speelplein in het aangrenzende Burggraaf Frimoutpark ontstaat zo een totaalsite voor de jeugd. Het concept richt zich, conform de filosofie van BURO II & ARCHI+I, vooral op het duurzaam omgaan met de ruimte.
Aan één van de randen van het stadspark van Poperinge, bevinden zich het jeugdhuis en lokalen voor de verschillende jeugdverenigingen van de stad. Op dit voormalig schoolterrein werd de bestaande bebouwing gerenoveerd en is een nieuw jeugdcentrum gebouwd. Samen met het nieuw aangelegde speelplein in het aangrenzende Burggraaf Frimoutpark  ontstaat zo een totaalsite voor de jeugd. Het concept richt zich, conform de filosofie van BURO II & ARCHI+I, vooral op het duurzaam omgaan met de ruimte.
Landschappelijke context

De aanwezigheid van baksteen wanden op en rond de site zijn een beeldbepalend element in de bestaande structuur: ze omsluiten de gebouwen waardoor ’buitenkamers’ ontstaan die integraal deel uitmaken in het gebruik van de ganse site. Vanuit deze kamers en via informele routes krijg je toegang tot het jeugdhuis en het stadspark. In het ontwerp wordt het intieme karakter van de bestaande site behouden en bevestigd. Luchtige binnenkamers worden afgewisseld met ommuurde buitenkamers, die samen een harmonisch geheel vormen. De houten lamellenwand zorgt voor een scheiding van de verschillende ruimtes, maar biedt tevens subtiele doorzichten en een vorm van sociale controle.
De grote koer met parkeervoorzieningen en de tuin van het jeugdhuis vormden al twee duidelijk afgescheiden ruimtes. De toegangskamer tot de nieuwbouw werd de derde kamer. Hier kunnen bezoekers elkaar voor en na concerten en fuiven ontmoeten, en kan onder de luifel gerookt worden. De vierde ruimte is een besloten patio bij de jeugddienst. Leveringen voor de fuifzaal en de repetitieruimte gebeuren via de vijfde ruimte. Tenslotte wordt de laatste openluchtkamer gevormd door een verharde speelkamer. Deze kamer geeft een verbinding met het Burggraaf Frimoutpark waarin een volledig nieuw aangelegd speelplein de integratie van de jeugdsite in het park compleet maakt.
Architectuur

Het project is vierledig: een renovatie van het bestaande schoolgebouw, een nieuwbouw met fuifzaal en repetitielokalen, een vervangingsnieuwbouw voor het jeugdlokaal en tot slot het nieuw speelplein en de volledig heraangelegde buitenomgeving.

De verenigingen bevonden zich kriskras doorheen het bestaande schoolgebouw en er bleef vrij veel ruimte onbenut: een nieuwe indeling zorgde voor een optimalisatie van het ruimtegebruik. Hierbij werd optimaal gebruik gemaakt van de hoogte van het gelijkvloers door enkele lokalen van tussenverdiepingen te voorzien. De gevel werd volledig hervoegd, dragende balken vervangen, een nieuw plafond werd ingebracht. Daarnaast kreeg het gebouw een nieuwe inkom en nieuw sanitair.
De nieuwbouw werd bewust laag gehouden, Poperinge is geen stad van hoogbouw. De nieuwbouw bestaat uit vier duidelijk afleesbare dozen met een industriële look waarbij onmiddellijk duidelijk is waar de fuifzaal, de jeugddienst, de polyvalente zaal en de repetitieruimtes zich bevinden. De houten lamellenwand die de buitenkamers afbakent, maakt integraal deel uit van de architectuur en is een verbindend en herkenbaar element over de volledige site.


Engineering

De akoestiek was een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwbouw. De muren zijn ontdubbeld met beton en afgewerkt met twee lagen akoestische isolatie. Ook de vloer werd geïsoleerd. Daarnaast werd er een sas toegevoegd dat niet enkel als foyer dient maar dat er ook voor zorgt dat geluid en warmte binnen blijven.
Interieur

Het interieur van de ruimtes voor de verenigingen in het oude schoolgebouw, werd bewust onafgewerkt gelaten. Zo kunnen de verenigingen zelf een invulling geven aan hoe de ruimtes worden aangekleed en gebruikt. Voor het interieur van de nieuwbouw werd gekozen voor een robuuste look met erin speelse en kleurrijke accenten.
Foto's: Klaas Verdru

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners