Eerste Belgische groene waterstofplant verwacht vergunning tegen 2022

De eerste waterstofplant van ons land zal waarschijnlijk tegen midden 2022 een vergunning krijgen en gebouwd worden in Zeebrugge. Ingenieursbureau Sweco begeleidt het vergunningstraject van deze productie-eenheid voor groene waterstof. Dit is een primeur voor België en zet de waterstofambities in ons land extra kracht bij. De opdrachtgever is het HyOffWind-consortium (Virya Energy en Fluxys). HyOffWind koos John Cockerill en BESIX als technologiepartner, maar zal door hen ook bijgestaan worden in het ontwerp en de realisatie van het project. 

De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relance-plan, zal worden genomen in de loop van 2022. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020, want het past perfect binnen de Vlaamse waterstofstrategie.

Sweco is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie, maar ook voor de subsidies van deze elektrolyse-installatie voor groene waterstof. Met hun energiespecialisten is het bedrijf ook betrokken bij andere groene waterstofontwikkelingen in België en Nederland, met de inzet van engineering voor compressie-, koeling- en opslagmodaliteiten volgens de strikte veiligheidsvereisten voor waterstof onder hoge druk.

Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco Belgium: “Sweco is ook verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en subsidies van de twee groene waterstofplants van Vision H2 in het havengebied van North Sea Port. De voltooiing van al deze installaties zal onze economie en samenleving duurzamer maken.”

 

Belang van waterstof in België

Sara Vander Beken, Operational Manager Energy Transition bij Sweco Belgium: “Waterstof zal een vitale rol spelen in de toekomstige energiemix van Europa. België heeft de ambitie uitgesproken om leider te worden op dit gebied. We zijn hiervoor goed geplaatst door onze centrale ligging en door onze bestaande industrie en infrastructuur. Groene waterstof is dan ook bedoeld voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit, zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart.”

 

Onderweg naar een waterstofeconomie in België en Europa

In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25 MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in een tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100 MW. Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstofstrategie door een eerste stap te zetten richting de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

 

Samenwerking tussen partners doorheen de hele energieketen

Het HyOffWind-project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Groene waterstof is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. HyOffWind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energiesysteem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Bron: Sweco

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage