Eerste prijs vakjury 2020challenge – Droogloodsen Kortrijk – Cenergie

De Kortrijkse droogloodsen restaureren, bleek een kolfje naar de hand van Lens ass. In opdracht van Koramic Real Estate liet de ontwerper i.s.m. Cenergie dit, als industrieel erfgoed beschermd, monument evolueren naar een modern kantoorgebouw met onder meer een optimaal energiepeil. De vakjury van 2020challenge beloonde dit project met de eerste prijs.

De Kortrijkse droogloodsen restaureren, bleek een kolfje naar de hand van Lens ass. In opdracht van Koramic Real Estate liet de ontwerper i.s.m. Cenergie dit als industrieel erfgoed beschermd monument evolueren naar een modern kantoorgebouw met onder meer een optimaal energiepeil. De vakjury van 2020challenge beloonde dit project met de eerste prijs.Foto: Philippe van Gelooven
Innovatieve oplossing

 

De integratie van hybride ventilatie met warmteterugwinning in deze restauratie van een als industrieel erfgoed beschermd monument biedt optimaal comfort. Dit ventilatiesysteem genereert verder een uitstekende energetische performantie en een maximale flexibiliteit. Het systeem harmonieert perfect met de gestelde architecturale randvoorwaarden.
Deze hybride ventilatie maakt gebruik van gestuurde, natuurlijke ventilatie met eventuele mechanische ondersteuning. De door CO2-, bezetting- en temperatuurgestuurde raammotoren sturen verse lucht in het gebouw. De luchtafvoer gebeurt via de centrale ruimtes.
In het tussenseizoen kan men optimaal gebruik maken van free cooling. Gedurende warmere maanden past men nachtkoeling toe. Zo kan men actieve koeling maximaal beperken. Tijdens de wintermaanden en de warmste zomerperiodes voorziet men overdag warmteterugwinning. Dit betekent dat lucht in de kantoorruimtes geblazen wordt en langs dezelfde kanalen over een warmtewiel terug wordt afgevoerd.Foto: Philippe van Gelooven 

 
Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

In dit project volgt de innovatieve oplossing de ‘Trias Energetica’ door het optimaliseren van de bouwschil, een toepassing van het box in the box-principe. Zonnewinsten beperkt men door een zonnewering achter de gevel aan de zuidkant te voorzien. Bovendien worden optimale technieken toegepast.
Inspelen op het cradle to cradle-principe gebeurt door het hergebruiken en herbestemmen van dit bestaande pand tot een modern kantoor met een uitstekend energiepeil. Het gebouw functioneert optimaal op vlak van energiegebruik, recyclage van grondstoffen en het beperken van afvalproductie.
Door zijn modulaire opbouw bevat het concept een erg hoge mate van flexibiliteit. Op die manier vergen veranderingen in onderverdeling en functionaliteit, ook op middenlange termijn, beperkte inspanning. Dit gegeven verhoogt de levensduur van de verbouwing.
Op lange termijn is het doel de bescherming van een industrieel erfgoed te realiseren, waardoor overheidsmiddelen voor erfgoed een meervoudig effect bekomen.


Andere voordelen

Het systeem staat een beperkte hoogte van de verdiepingen toe. Voor de herbestemming van het pand uit 1924 werd een box in the box-oplossing toegepast. De oorspronkelijke drie niveaus van twee meter hoog werden omgebouwd tot twee verdiepingen die volledig los staan van de gevel. Dit principe staat toe om efficiënte zonnewering en het behoud van de gevel te combineren.Vincent Dierickx van Cenergie geeft meer uitleg bij de geplande renovatie van de Droogloodsen in Kortrijk.


 


Toepasbaarheid andere projecten

Het concept van deze innovatieve oplossing richt zich tot alle kantoorfuncties en sluit nieuwbouw zeker niet uit. Het is dan ook mogelijk om verscheidene varianten in flexibiliteit af te spreken. Dit concept is in ieder geval toepasbaar op alle gebouwen met een beschermde gevel, zware volle buitenmuren en onaangepaste hoogtes van de verdiepingen. Voorbeelden zijn het typische industriële erfgoed of kazernes uit eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw.


Technische fiche

Naam project: Droogloodsen
Plaats: Kapel ter bede, 8000 Kortrijk
Opdrachtgever: Koramic Real Estate
Ontwerper: Lens ass, Cenergie
Datum toepassing innovatieve oplossing: ingebruikname 2011
Andere betrokken partijen: Naessens (HVAC), Ceratec (Electro)
    

Kleine foto's: Philippe van Gelooven
 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners