Eerste Vlaams landbouwpark in Oostende

Onder de naam Tuinen van Stene is Vlaanderen momenteel aan de slag met de uitbouw van een eerste landbouwpark in Oostende. Het betreft een van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap. De PPPL’s zijn een initiatief van het Insituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij. Ook bureaus ADR Architects, Voorland en Maat-ontwerpers zijn bij het project betrokken.

Het fenomeen ‘landbouwpark’ als vernieuwend concept binnen het ruraal ruimtegebruik krijgt steeds meer Europese wind in de zeilen. Eeuwenlang hebben de klassieke parken een rol gehad als laboratorium en model voor innovatie in de landbouw en bosbouw. Die rol is sinds de 19e eeuw geleidelijk aan verminderd en het park transformeerde in de vandaag gekende beschermde ruimte die voornamelijk is bedoeld voor recreatie gericht op sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Nu slaat de slinger weer terug. Een park wordt stilaan weer een motor voor innovatie in landbouwproductie met nieuwe opportuniteiten voor de stedeling en de landbouwer.


Tuinen van Stene

Tuinen van Stene, 35 hectare groot, wordt in Oostende een belangrijk nieuw stadspark en 21e-eeuws voedselpark. In samenwerking met de lokale landbouwers die de grond zullen beboeren wil de stad Oostende werken aan zijn innovatieve voedselstrategie. “Voedsel in een stedelijke omgeving vergt een intensieve en volgehouden werking en vooral voldoende eigen plek. Een landbouwpark biedt bovendien recreatie- en educatieruimte aan de stad, vrijwaart peri-urbane open ruimte en functioneert tegelijk als landbouwgebied en labo voor nieuwe vormen van landbouw”, vertelt ILVO/Vlaams Bouwmeester-onderzoekster Elke Vanempten, die deze boodschap ook mocht brengen op de prestigieuze Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Op die biënnale is een tentoonstelling over de Tuinen van Stene nog tot 8 juli te bewonderen.

 

Pilootprojecten Productief Landschap

De afgelopen jaren coördineerde ILVO samen met het Team Vlaams Bouwmeester het traject Pilootprojecten Productief Landschap. Ook daarvan worden de resultaten dit najaar getoond. In het PPPL-Tuinen van Stene kwamen volgende partners samen: Stad Oostende, Tractebel met ADR architects, Georges Descombes, Maat-ontwerpers, Jan Willem van der Schans-WUR, Voorland en Provincie West-Vlaanderen. De Tuinen van Stene vormen een onderdeel van het Groen Lint, een traject voor wandelaars en fietsers rond de stad Oostende. Het gebied is een stukje historisch polderlandschap verscholen tussen baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing en 20e eeuwse woonwijken. 


Najaar 2018

De werken aan de Tuinen van Stene zijn gestart op 16 november 2017. Eerst wordt de biopluktuin geoptimaliseerd en worden de grachten uitgegraven. Het park zal toegankelijk zijn in het najaar van 2018. Het gebied waar de Tuinen van Stene ontwikkeld worden, is dooraderd door de Zwienesteert, op een kronkelend bijna dichtgeslibd beekje. Infrastructuurwerken moeten ervoor zorgen dat er binnen het gebied meer water kan gecapteerd worden in functie van de klimaatsverandering. Deze werken worden mee gefinancierd via SCAPE, een Interreg twee zeeën-project waarin de stad Oostende samenwerkt met Engelse en Nederlandse partners rond de aanpassing van groene ruimtes aan de klimaatsverandering (Shaping Climate Change Adaptive Places).

Bron: ILVO

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage