Eervolle vermelding Persjury 2020challenge – Kantoorgebouw Grontmij Mechelen

Om een verouderd, Mechels overheidsgebouw te transformeren in een duurzaam en hedendaags kantoor sloegen ViRiX projectontwikkeling en Grontmij de handen in elkaar. De samenwerking resulteerde in een doorgedreven benadering van duurzaamheid en energiebesparing. Dit charmeerde de persjury op de 2020challenge in die mate dat het project een eervolle vermelding kreeg.

Om een verouderd Mechels overheidsgebouw te transformeren in een duurzaam en hedendaags kantoor sloegen ViRiX projectontwikkeling en Grontmij de handen in elkaar. De samenwerking resulteerde in een doorgedreven benadering van duurzaamheid en energiebesparing. Dit charmeerde de persjury op de 2020challenge in die mate dat het project een eervolle vermelding kreeg.
 

 

 

 


Innovatieve oplossing

Het realiseren van een duurzaam gebouw vraagt, zowel in afbraakfase, (ver)bouwfase en gebruiks-/exploitatiefase, meer dan enkel energiebesparing en flexibiliteit. Bij de ontwikkeling van haar nieuwe hoofdkantoor in Mechelen besteedde Grontmij aandacht aan facility management, gezondheid en comfort, materiaal- en watergebruik, transport en toegang tot openbaar vervoer. Topics als vervuiling en afvalbeheer, ruimtegebruik en de algemene ecologische impact werden ook niet vergeten.


De belangrijkste ingrepen in dit uiterst duurzame renovatieontwerp zijn hergebruik van de betonstructuur, betonkernactivering, verhogen van de compactheid, doorgedreven thermische en akoestische isolatie en PEFC-gelabeld hout. Het gebouw maakt verder ook nog gebruik van doorgedreven luchtdichtheid, fotovoltaïsche cellen, buitenzonwering en daglichtsturing, hoogrendementsverlichting, een geoptimaliseerde glasoppervlakte, een grondgekoppelde warmtepomp en mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Ook is het gebouw voorzien op regenwaterrecuperatie. 


Tot slot, maar niet in het minst, is er de mogelijkheid tot monitoring van de installaties met hun rendementen, verbruiken, prestaties en de bijhorende nazorg.
 

 

 

 


Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

Dit renovatieproject is een integrale benadering van het duurzaamheidsprincipe waarbij de realisators het optimale evenwicht tussen ecologische, sociale (gebruikerscomfort) en economische (betaalbaarheid) duurzaamheid nastreefden en verkregen.
Daar komt nog eens bij dat dit ambitieuze streven gerealiseerd is in een renovatieproject van een verouderd overheidsgebouw. Vanaf de ontwerpfase werden onafhankelijke methodieken, zoals de viersterrenmethodiek van de Vlaamse overheid en Breeam, meegenomen om de duurzaamheidsgraad van het project te kunnen kwantificeren. Duurzaam materiaalgebruik speelt bij beide methodieken een belangrijke rol. Dat werd dan ook maximaal vertaald in het project. Tevens is door het WTCB begroot welke CO2-uitstoot werd vermeden dankzij het recupereren van de betonskeletstructuur. Dit project toont alvast dat een uiterst duurzame renovatie (K17, E0!) betaalbaar en comfortabel kan zijn.


Andere voordelen

De milieu-impact van dit project is te allen tijde geminimaliseerd (door de ligging, renovatie, hergebruik van de structuur, duurzame materialen…) Het comfort voor de gebruiker is gemaximaliseerd (door de luchtkwaliteit, lichtkwaliteit, ruimte, toegankelijkheid…) en dit voor een haalbare investering. 


Gezien het maatschappelijke belang van energiezuinigheid en het respect voor het milieu enerzijds en het groeiend belang van renovaties in stedelijke context binnen dit volgebouwde land anderzijds, kan dit innovatief pilootproject, tezamen met het voorafgaande intensief en geïntegreerd ontwerpproces, overtuigen waar nodig.


Toepasbaarheid andere projecten

Dit project kan functioneren als inspiratiebron voor eender welke uitgesproken, duurzame renovatie binnen een stedelijke context. De samenwerking met de doorwinterde projectontwikkelaar deed ervoor kiezen om de meest kostenefficiënte piste binnen het vooropgestelde streven te bewandelen. Door hier sterk op in te zetten, werd een ijzersterk resultaat, zowel budgettair als kwalitatief en duurzaamheidsgewijs, verkregen.


Technische fiche

Naam project: renovatie van een verouderd overheidsgebouw tot een uiterst duurzaam en hedendaags kantoor
Plaats: Stationsstraat 51, 2800 Mechelen
Opdrachtgever: ViRiX projectontwikkeling
Ontwerper: Grontmij, ViRiX
Datum toepassing innovatieve oplossing: januari 2010 – januari 2011
Andere betrokken partijen: WTCB

 

 

    

 


 

 

Luchtfoto's

Vlaanderenvanuiitdelucht.be heeft onlangs luchtfoto’s van de site genomen. Deze foto’s zijn in hoge resolutie verkrijgbaar bij Vlaanderenvanuitdelucht.be

 

 


 

 

 

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners