Energiezuinig verbouwen met 10 innovatieve proeftuinrenovatieprojecten

Kielparktorens; Bureau Bouwtechniek ontwikkelt optimale renovatiestrategieën voor architecturaal-historisch waardevolle woonblokken.
Drie Hofsteden Kortrijk (coördinator Goedkope Woning), met als focus de gefaseerde betaalbare energierenovatie van sociale flatgebouwen.
Kielparktorens.
Kielparktorens

De uitdaging van de renovatie van ons bestaande gebouwenbestand is enorm: een verouderd woningbestand, een woningmarkt onder druk door bevolkingsgroei en strenger wordende (energetische) vereisten, met als gevolg ook dat de betaalbaarheid onderuit gaat. Via de IWT Proeftuin Woningrenovatie zijn 10 innovatieve Proeftuinprojecten Renovatie geselecteerd met als doel om de volumemarkt van kwalitatief, energetische renovaties open te breken via het bottom-up onderzoek en daarnaast effectief innovatieve renovatieprojecten –en concepten uit te voeren.

Het Kennisplatform Renovatie ondersteunt kennis en methodologie en zorgt voor een vertaalslag van de opgebouwde kennis in de proeftuinen naar de sector en het beleid.

Om de huidige renovatiegraad van 1% per jaar op termijn op te krikken naar 2,5% vormt innovatie een essentiële factor. De gewenste volumemarkt van betaalbare en kwalitatieve, doorgedreven renovaties kan pas tot stand komen via opschaalbare, technologische vernieuwingen, verbeterde kwaliteitsgaranderende processen en innovatieve businessconcepten.

De IWT-oproep voor Proeftuinen Renovatie bleek succesvol en resulteerde in 10 projecten met een divers palet van consortia, gebouwen en renovatieoplossingen. Innovatieve renovatieconcepten rond klant, samenwerking, financiering en energie en technologie worden uitgetest en uitgevoerd op tien concrete renovatieprojecten:

  • Drie Hofsteden Kortrijk (coördinator Goedkope Woning), met als focus de gefaseerde betaalbare energierenovatie van sociale flatgebouwen.
  • RenBen – Renovatie voor bijna-energieneutrale (rij)woningen in private huur (Intercommunale Leiedal), met als focus ‘ontzorging’ en de problematiek van split-incentive.
  • Bouwen aan een Duurzame (t)huis (Stad Roeselare): 5 woningen worden bijna-energieneutraal gerenoveerd met aandacht voor alternatieve financieringsmodellen.
  • De Schipjes (OCMW Brugge) renoveert beschermd erfgoed van 11 godshuizen in een woonerf met innovatieve isolatietechnieken en een klein warmtenet.
  • Renoseec – Renovatie van 19de eeuwse woningen in Sint-Amandsberg (KU Leuven – Campus Gent) werkt in een ruim industrieverband gestandaardiseerde renovatiemodules uit voor collectieve renovatie.
  • Antwerpen (Bureau Bouwtechniek) ontwikkelt optimale renovatiestrategieën voor architecturaal-historisch waardevolle woonblokken.
  • Mutatie+ (Van de Kreeke) wenst mutatiewoningen in een zeer korte tijdsspanne te renoveren met modulaire technieken, in functie van levensloop, comfort en energiebesparing.
  • Ecoren – Energetische renovatie van representatieve eengezinswoningen en appartementsgebouwen (Cordium) beoogt eveneens een snelle renovatie via modulaire buitengevelsystemen en een integratie van de technieken.
  • Werfgoed – Limburg Renoveert (Dubo Limburg) wenst collectieve renovatie tot bijna-energieneutrale woningen voor private eigenaars mogelijk te maken.
  • Remoflex – Modulaire renovatie van naoorlogse woningen (Bouwgroep B&R) focust eveneens op snelle renovatieprocessen met specifieke aandacht voor klant en binnenklimaat.

Overkoepelend treedt het Kennisplatform Renovatie op in samenwerking met de proeftuinen, in het bijzonder voor kwaliteitsborging, ondersteuning in kennis en methodologie en verspreiding.

 

Schaalvergroting renovatiemarkt

De 10 proeftuinprojecten zullen zonder twijfel interessante nieuwe renovatieconcepten opleveren rond de focusthema’s klanten, (alternatieve) financiering, samenwerkingsmodaliteiten en energetische en technologische innovatie. Veel aandacht gaat naar klantenbenadering, ontzorging, maar ook financiering en (veel) snellere processen van uitvoering voor renovaties tot bijna-energieneutrale woningen. Het Kennisplatform Renovatie onder coördinatie van WTCB in samenwerking met Passiefhuis-Platform, NAV, VCB en Bouwunie en met de medewerking van KU Leuven, UGent en VITO, ondersteunt de proeftuinen met kennis en methodologie en tilt de resultaten en ervaringen van en over de verschillende proeftuinprojecten naar een hoger niveau met kennisverspreiding op maat van de professionele doelgroepen en het beleid.

De Proeftuin Renovatie wenst zo het pad te effenen – via bottom-up onderzoek door de proeftuinprojecten renovatie – voor een schaalvergroting van de renovatiemarkt met kwalitatieve en betaalbare renovatieconcepten. De Proeftuin Woningrenovatie wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

Bron: Passive House/ Johan Van Dessel, WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners