EPB-congres: “Akoestiek is geen comfortissue maar basisvereiste”

Op 3 oktober vindt het EPB-congres ‘Think outside the box’ plaats. Het thema: gezond en comfortabel bouwen in de toekomst. Voor Bart Ingelaere, een van de sprekers op het congres, maakt akoestiek hier een essentieel onderdeel van uit. Ingelaere is burgerlijk ingenieur en verantwoordelijk voor de Directie digitalisatie en bedrijfsbeheer en adjunct directeur-generaal bij het WTCB.

“Akoestiek wordt al te vaak beschouwd als een comfortissue, terwijl het ook een rechtstreekse impact heeft op onze gezondheid”, steekt Bart Ingelaere van wal. “Ik verwijs daarbij graag naar een test voor het tv-programma Hoe? Zo! van Bart Peeters. Daar werd de invloed van lawaai getest op mensen die in de buurt van een luchthaven wonen enerzijds en plattelandsbewoners anderzijds. Wanneer er overdag vliegtuigen overvlogen, was er fysiologisch geen verschil te merken bij de mensen uit de buurt van de luchthaven, terwijl bij de plattelandsbewoners een stijging van de adrenaline en bloeddruk werd vastgesteld. Wanneer diezelfde mensen ’s nachts getest werden, zag je bij beide groepen dezelfde symptomen optreden. De wakkere geest kan dus lawaai corrigeren, maar in slapende toestand heeft lawaai ook een nefaste invloed op mensen die omgevingslawaai gewoon zijn. Dat bewijst dat goede akoestiek veel meer is dan puur een comfortissue, maar een basisvereiste voor welke woning.”


Akoestiek vs. thermiek

Zijn akoestische en thermische isolatie tegengesteld aan elkaar? “Soms, maar niet altijd”, aldus Bart Ingelaere. Het komt erop aan te isoleren met materialen die thermisch én akoestisch goed isoleren. Het is een gekende misvatting dat de vervanging van enkel door dubbel glas tot een betere akoestiek leidt. Dat is niet altijd het geval, het kan zelfs het tegendeel zijn. Voor eenzelfde oppervlaktemassa aan glas, zal enkelvoudig glas akoestisch beter isoleren. Akoestiek kan je niet behandelen met boerenverstand. Je hebt er een architect, studiebureau of aannemer voor nodig met kennis van zaken.”

Een belangrijk verschil is dat voor thermische isolatie producten te koop zijn, terwijl akoestiek eerder werkt met systemen. “Een goede akoestiek draait vooral om een goed fysicasysteem, wat maakt dat we een aparte branche zijn binnen de sector. Het voordeel is dan weer dat er akoestische bouwsystemen voorhanden zijn die met vrij lichte bouwmaterialen toch extreem hoge geluidsisolaties kunnen behalen, denk maar aan houtskeletbouw”, stelt Bart Ingelaere.


Primeurs op EPB-congres

Op het EPB-congres 3 oktober zal Bart Ingelaere in primeur de nieuwe norm voor akoestische isolatie voorstellen, die begin 2020 van kracht zal zijn. “In die nieuwe norm worden de prestatie-eisen iets aangepast in die zin dat we een aantal minder goede bouwconcepten proberen te bannen dankzij de aangepaste eisen”, vertelt de WTCB-ingenieur. “De reeds bestaande klassieke bouwconcepten blijven grotendeels behouden, alleen zullen we met vier in plaats van twee klassen van comfort gaan werken, van niet geslaagd tot de top of the bill met klasse A.”

Nog in primeur op het EPB-congres is de voorstelling van de nieuwe technische voorlichting. “Een akoestisch kookboek vol recepten van hoe je appartementen in elkaar kan zetten”, aldus de omschrijving van Bart Ingelaere.

Deel dit artikel:

Onze partners