Erasmus: 210 passieve sociale woningunits in Anderlecht (MDW architecture)

Tegen 2018 heeft Anderlecht maar liefst 210 sociale woning in het vooruitzicht. Het complex ontstond op de tekentafel van MDW architecture, in opdracht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en situeert zich op de hoek van de Rue du Chaudron en de Boulevard Henri Simonet. Tractebel Engineering is verantwoordelijk voor de speciale technieken en de stabiliteit, STABO staat als EPB-adviseur Brussel in voor de EPB-verslaggeving van het project. Wat dat inhoudt, komt u hier te weten. 

STABO werkt in zijn rol van EPB-adviseur volgens een methodologie die afgestemd is op de fasering van het ontwerp- en bouwproces. STABO voorziet hierin ook diverse overlegmomenten (mijlpalen) om via een geïntegreerde samenwerking na realisatie een waarheidsgetrouw EPB-certificaat voor 210 passieve sociale woningunits af te leveren conform de EPB-eisen, afspraken en verwachtingen van de bouwheer en ontwerpers.

 

Kostenoptimaal energieconcept

De EPB-eisen in Brussel zijn geïnspireerd op de passiefnorm. De uitdaging voor de EPB-adviseur is om het ontwerp in een vroeg stadium aan deze vooruitstrevende eisen te toetsen en samen met de ontwerpers en bouwheer een kostenoptimaal energieconcept te vinden. Dit vermijdt onaangename (en dure) verrassingen tijdens het definitief ontwerp of verder.

 

Voorontwerp

Vanuit ervaring als studiebureau en als verslaggever is STABO goed geplaatst om snel gericht advies te formuleren. Er is gestart met een gevoeligheidsanalyse van verschillende maatregelen op de EPB-resultaten, alsook een gevoeligheidsanalyse van de minst performante appartementen. De impact van het toevoegen van bijvoorbeeld bijkomende isolatie of hernieuwbare energie worden in een matrix opgelijst. Hieruit volgen dan in overleg enkele strategieën om ambitie en EPB-doelstellingen te realiseren met een zo min mogelijk impact op het ontwerp en/of het budget. Waar mogelijk worden ook steeds voorstellen geformuleerd richting een Bijna Energie Neutraal (Nearly Zero Energy Building) gebouw.

Voor dit project resulteert dit in volgende krachtlijnen in voorontwerp:

  • passieve gebouwschil en luchtdichtheid 0,6 h-1 - centrale balansventilatie met hoogrendementwarmterecuperatie
  • beperking leidinglengtes voor sanitair warm water, gecombineerd met een doordachte isolatie van de leidingen houden 2 opties voor centrale sanitair warm water productie open (combilus of  circulatieleiding)
  • veel opengaande delen voor comfort in de zomer
  • PV-installatie op het dak (waar mogelijk)

 

De Netto Energiebehoefte voor Verwarming (NEV) voldoet met (gemiddeld) 10 kWh/m².a ruim aan de EPB-eis van 15 kWh/m².a. De duidelijke focus op het beperken van de energievraag (passieve ontwerpkeuzes) zorgt ervoor dat ook aan de eisen voor Primair Energieverbruik (PEV), luchtdichtheid en oververhitting wordt voldaan.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage