Erasmus: 210 passieve sociale woningunits

Tegen 2018 heeft Anderlecht maar liefst 210 sociale woning in het vooruitzicht. Het complex ontstond op de tekentafel van MDW architecture, in opdracht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en situeert zich op de hoek van de Rue du Chaudron en de Boulevard Henri Simonet. STABO staat als EPB-adviseur Brussel in voor de EPB-verslaggeving van het project.