Renoir: sociaal woonproject met collectieve ruimte voor een wijk in transitie (MDW Architecture)

© MDW Architecture
© MDW Architecture
© MDW Architecture
© MDW Architecture
© MDW Architecture

In Evere is de symbolische eerste steen gelegd van het sociale huisvestingsproject Renoir. De zes gebouwen omvatten meer dan 160 woningen alsook polyvalente ruimtes. Het project ligt aan het begin van de Germinalwijk, tussen de Veldstraat, de Auguste Renoirstraat en de Fernand Légerstraat. Het ontwerp is van het architectenbureau MDW Architecture en wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Franki & Willemen Groep. Voor dit nieuwe project, dat eind 2025 klaar moet zijn, werkt bouwheer BGHM nauw samen met Everecity.

Zes gebouwen vormen samen de site, die wordt omgeven door groen. Elk gebouw zal een grote verscheidenheid aan woningtypes bieden met een multigenerationele aanpak. De gebouwen zullen bestaan uit één- tot vijfkamerappartementen en appartementen voor mensen met beperkte mobiliteit, voor een totaal van 160 woningen, evenals polyvalente ruimtes.

 

Biodiversiteit

Rondom het project komt er een groene ruimte rond twee pleintjes, ontworpen om de biodiversiteit van de site te behouden. De moestuintjes die zich vroeger op de site bevonden, zijn verplaatst om de biologische diversiteit van de site te behouden en de gemeenschapsdynamiek rond de moestuinen in stand houden. Bovendien zal de hele bovengrondse site alleen toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. De parkeerbehoefte wordt gedekt door 160 ondergrondse parkeerplaatsen en het project omvat fietsgarages om bewoners aan te moedigen voor een milieuvriendelijkere vervoerswijze te kiezen.

 

Permacultuur

De site is gelegen tussen twee zeer diverse plekken: aan de ene kant een 400 m lange kerkhofmuur en aan de andere kant een monotoon groen tapijt bezaaid met repetitieve betonnen woonblokken uit de jaren 1970. De projectlocatie is een voorbeeld van permacultuur in zijn puurste vorm: een lange strook bos, afgewisseld met talloze spontane moestuinen. De ontwerpers hebben ervoor gekozen om deze semi-wilde, bijna Berlijns aandoende ‘genius loci’ die zo zeldzaam is in Brussel, te behouden en te ontwikkelen.

 

Collectieve ruimte

De lay-out van het project heeft een minimale voetafdruk en bestaat uit zes eenvoudige, abstracte torens. Elk torentrio definieert een plein voor de bredere gemeenschap. Deze buitenruimte wordt geactiveerd door een stedelijke sokkel met gevarieerde gemeenschapsruimtes (kassen, doe-het-zelf-werkplaats, wasserette, enz.). Andere gedeelde ruimtes verlevendigen de verdiepingen op een beperkter gemeenschapsniveau. Rond deze twee bewoonde open plekken wordt de bosstrook verrijkt met extra moestuinen en versterkt in zijn rol als productief bos en broedplaats voor sociale contacten in de buurt.

Bron: BGHM | MDW Architecture
Deel dit artikel:
Onze partners