ErfgoedEnergieLoket beantwoordt vragen van restauratiearchitecten

Op www.erfgoedenergieloket.be vindt de restauratie-architect o.m. een vragenportaal, waar hij/zij terecht kan met vragen en problemen omtrent onroerend erfgoed en energie-ingrepen.

De Vlaamse erfgoedsector staat voor de uitdaging om erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler te maken, met respect voor hun inherente waarden. Het Erfgoedenergieloket wil daar toe bijdragen door restauratie-architecten te ondersteunen bij het uitvoeren van energie-optimalisaties bij erfgoedgebouwen. 

Op www.erfgoedenergieloket.be vindt de restauratiearchitect onder meer een vragenportaal, waar hij terecht kan met vragen en problemen omtrent onroerend erfgoed en energie-ingrepen.

 

Opleidingstraject Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed

Daarnaast zal het WTCB een opleidingstraject Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed uitwerken voor restauratiearchitecten die hun kennis omtrent energie-ingrepen wensen te verhogen. De opleiding gaat in op de onderlinge invloed van erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten.  

Een langdurige monitoringscampagne, gespreid over 7 jaar, zal een tiental cases monitoren voor en na diverse energetische ingrepen. Deze zal de efficiëntie en potentiele neveneffecten van dergelijke ingrepen in kaart brengen. Enkele gebouwen die zullen opgevolgd worden in de periode tot 2021 zijn  Hof Ter Linden in Edegem en het rangeerstation in Essen. De resultaten worden gebundeld in een databank, die raadpleegbaar zal zijn op de website.

Dit project wordt gefinancierd door het Vlaamse Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. 

 

EECHB 2016

Indien u interesse hebt in het verbeteren van comfort en energieverbruik van historische gebouwen en de nieuwste onderzoeken over dit onderwerp, neem dan zeker een kijkje op www.eechb2016.eu voor meer informatie over de internationale conferentie EECHB 2016 die zal doorgaan in Brussel van 19 t.e.m. 21 oktober 2016.

Gedurende dit drie dagen durende congres over Energy efficiency and comfort of historic buildings presenteren nationale en internationale sprekers een veertigtal papers, gevolgd door een derde dag met bezoeken aan het kunstencentrum Wiels in Vorst, het sociale huisvestingscomplex Ieder zijn huis in Evere en de voormalige veeartsenijschool te Kuregem. Indien u nog voor 30 mei registreert, geniet u van een korting van 100 euro op uw inschrijvingsprijs. 

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners