Erwin Malcorps (Sweco): "Expertise is onze belangrijkste drijfveer"

Op dinsdag 21 maart keurde de Belgische Mededingingsautoriteit de Share Purchase Agreement tussen sectorgenoten Sweco en VK architects+engineers goed. Samen vormen ze voortaan een toonaangevend interdisciplinair ingenieurs- en architectenbureau met liefst 2600 medewerkers. Gezien de omvang van de transactie is deze veelbesproken overname een historische mijlpaal voor Sweco, dat zijn motto ‘Transforming Society Together’ voortaan nog beter in de praktijk zal kunnen brengen. In een exclusief interview vroegen we Erwin Malcorps, Business Area President van Sweco Belgium, naar de redenen voor deze grootschalige krachtenbundeling en de opportuniteiten die ze met zich meebrengt. “We zijn erg complementair, zowel qua activiteiten als bedrijfscultuur.”

Net als de bouw- en infrasector en de samenleving in het algemeen is Sweco deze dagen volop in verandering. De voorbije jaren incorporeerde de snelgroeiende onderneming al tal van andere gekende studiebureaus in haar eigen organisatiestructuur, waaronder M&R Engineering, Studiebureau Talboom, BUUR, Futureproofed, AB Experts, RK-TEC en Boydens Engineering. Ook de naam van VK architects+engineers mag nu worden toegevoegd aan dit indrukwekkend lijstje. “Als gevolg van megatrends zoals de energietransitie, verstedelijking en digitalisering ervaren we een groeiende behoefte aan een geïntegreerde aanpak bij het ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen en constructies”, legt Erwin Malcorps uit. “Daarom zijn we voortdurend op zoek naar geschikte partners die dezelfde passie delen. De overname van VK architects+engineers past perfect in dit duurzame groeiverhaal.”

 

Zo’n grootschalige transactie vindt uiteraard niet van vandaag op morgen plaats. Wanneer zijn de eerste contacten gelegd en ideeën gerijpt?

“Dat moet een vijftal jaar geleden zijn. Op dat moment was een concrete toenadering nog niet aan de orde, maar dat het een waardevolle samenwerking zou zijn, was toen wel al duidelijk. De activiteiten en specialisaties van VK architects+engineers zijn namelijk erg complementair met die van Sweco. Een jaar geleden was het momentum er wel en is alles in een stroomversnelling geraakt.”

 

Jullie activiteiten zijn erg complementair, zegt u. In welke zin?

“VK architects+engineers heeft onder andere een sterke reputatie in de zorgsector. Een zorggebouw van a tot z ontwerpen, is een vak op zich. Programma’s, circulatiestromen, technieken …: het is echt specialistenwerk, waar Sweco tot voor kort minder in thuis was. Die ervaring in de zorgsector is dus een perfecte aanvulling op de huidige segmenten waarin Sweco actief is, meer bepaald ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, energie en milieu, industrie, infrastructuur ...”

“Daarnaast is er eveneens sprake van een gelijkaardige bedrijfscultuur. Zowel het management van VK architects+engineers als dat van Sweco vinden het belangrijk om ook nog steeds inhoudelijk met projecten en klanten bezig te zijn. We voelden meteen dat we een gelijkaardige drive en filosofie hadden, wat een belangrijke voorwaarde is om een grootschalige krachtenbundeling als deze te doen slagen.”

 

"Onze missie ‘Transforming Society Together’ is nog nooit zo'n relevante, gedurfde en inspirerende opdracht geweest. We zijn erg blij dat VK architects+engineers ons daarbij wil ondersteunen"
- -

 

Sweco was reeds van erg veel markten thuis. Vanwaar de ambitie om jullie scope nog verder te verruimen? 

“Als interdisciplinair ingenieurs- en architectenbureau leven wij sowieso van brede expertise, maar door de razendsnel veranderende wereld om ons heen wordt ons vak alleen maar uitdagender en complexer. Veel zaken die vandaag of binnenkort gerealiseerd worden, waren twee jaar geleden nog sciencefiction. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van productie-eenheden voor groene waterstof in België en Nederland, waarbij Sweco nauw betrokken is.”

“Aangezien onze projecten vaak een lange doorlooptijd hebben, worden we uitgedaagd om telkens meerdere jaren vooruit te denken en te anticiperen op toekomstige tendensen en evoluties. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat onze realisaties ook in de toekomst nog optimaal kunnen functioneren en vlot aangepast kunnen worden aan de nieuwe standaarden. Dat kan alleen als je de nodige schaalgrootte hebt en verschillende specialisaties verenigt onder één dak. Het stopt bovendien niet bij de oplevering van een project. Ook op het vlak van facilitymanagement kunnen we een belangrijke rol spelen, onder meer door er mee voor te zorgen dat eigenaars het technische potentieel van hun gebouw optimaal benutten. Vandaar dat we voortaan volop inzetten op ‘full life cycle partnerships’, waarbij we de traditionele rol van een ontwerp- en ingenieursbureau overstijgen. Toen ik 25 jaar geleden begon als projectleider, volstonden één ingenieur en een tekenaar om alles in goede banen te leiden. Vandaag zijn zelfs bij onze kleinste projecten minstens tien verschillende experts in allerhande domeinen betrokken, puur om die stijgende complexiteit te kunnen opvangen.”

 

Aan schaalgrootte geen gebrek bij Sweco, want het is al jullie twintigste overname op zes jaar tijd ...

“Naast de aanwerving van circa driehonderd nieuwe medewerkers per jaar maken acquisities inderdaad deel uit van onze gebalanceerde groeistrategie. Al spreek ik persoonlijk liever van ‘integraties’, want het accent ligt op samenwerking. Het is niet zozeer onze ambitie om een grote generalist te worden, maar wel om nadrukkelijk uit te blinken in de brede expertise die we leveren. Dat is en blijft onze voornaamste drijfveer.”

“We kennen onze markt en weten welke spelers een verruiming van onze knowhow en dienstenpakket mogelijk maken. Andersom is het uiteraard ook belangrijk dat Sweco een meerwaarde biedt voor de bedrijven die we opnemen in onze groep. Door de krachten te bundelen, gaan er ook voor hen nieuwe deuren open.”

 

Jullie krijgen er plots zeshonderd medewerkers bij. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen?

“Door een decentraal model zonder uitdrukkelijke top-downbenadering te hanteren, waarbij we onze lokale teams veel verantwoordelijkheid en bewegingsvrijheid geven. De samenwerking die we nastreven wordt niet opgelegd door middel van complexe rapportagestructuren, maar vloeit voort uit de intrinsieke motivatie van onze medewerkers, die er stuk voor stuk op gebrand zijn om projecten van een erg hoog niveau te realiseren.”

“Zoiets ontstaat natuurlijk niet vanzelf. We investeren dan ook sterk in teamspirit en betrokkenheid. Zo zijn we de details rond de overname persoonlijk gaan toelichten aan alle VK-medewerkers, net omdat we het belangrijk vinden dat zij weten wat de achterliggende beweegredenen zijn. Nu ze deel uitmaken van onze groep zullen ze meer dan ooit impact kunnen hebben op de topics die er de komende jaren toe zullen doen in de bouw- en infrasector. Het klinkt misschien cliché, maar wij zien onze 2600 medewerkers en verschillende afdelingen als één grote familie.”

 

"We zetten voortaan volop in op ‘full life cycle partnerships’, waarbij we de traditionele rol van een ontwerp- en ingenieursbureau overstijgen"
- -

 

Hoe zal de integratie van VK architects+engineers precies verlopen?

“We hebben een juridisch, financieel en operationeel integratieproces op poten gezet, dat de komende maanden geleidelijk aan wordt uitgerold. Daarbij kijken we er nadrukkelijk op toe dat er voor de medewerkers en klanten in eerste instantie niet al te veel verandert. Voorlopig focussen we ons vooral op enkele ‘quick wins’ die alvast enkele leuke samenwerkingen kunnen opleveren. Als we morgen een groot ziekenhuisproject in de wacht slepen, dan zullen we de collega’s van VK bijvoorbeeld meteen bij het verhaal betrekken. Andersom zou Sweco de nodige ondersteuning kunnen bieden bij een groot industrieel project van VK. Dergelijke zaken creëren het nodige enthousiasme en bespoedigen op een natuurlijke, ongedwongen manier de integratie van de VK-medewerkers in onze bedrijfsstructuur en -cultuur.”

“Het is uiteraard de bedoeling dat we op termijn naar een volledig geïntegreerde marktbenadering evolueren, maar dat is een proces dat nog één à twee jaar in beslag zal nemen. Voorlopig blijft de naam VK architects+engineers behouden, zij het met de toevoeging ‘part of Sweco’. Zodra ook de rest van de markt helemaal mee is met het verhaal, zullen we integraal onder de vlag van Sweco opereren.”

 

Alle overnames die jullie de voorbije jaren hebben afgerond, zijn succesvol geweest. Dat is een prestatie op zich. Wat is jullie geheim?

“Grote geheimen zijn er niet, maar wat zeker helpt, is dat we alles heel goed analyseren en doorspreken vooraleer we tot een effectief akkoord komen. We bekijken eerst wat de toegevoegde waarde van een krachtenbundeling kan zijn alvorens we overgaan tot de concrete financiële en juridische regelingen. Zo slagen we erin om een collectief draagvlak te creëren. Het is cruciaal dat bedrijven en hun werknemers in ons verhaal geloven en dat ze mee aan de kar willen trekken.”

“Dat lijkt evident, maar elders is het vaak omgekeerd: eerst de transactie, dan het inhoudelijke luik. Wij doen het echter op onze manier, via een intensief voortraject. Het kost maanden of soms zelfs jaren tijd om de violen te stemmen, maar dat werpt zijn vruchten af. Met Paul Corbeel en Alain Bossaer (respectievelijk CEO en COO bij VK architects+engineers, red.) zit ik volledig op dezelfde golflengte als het gaat over thema’s zoals verstedelijking, duurzaamheid, circulariteit, de energietransitie, digitalisatie (BIM, dataverwerking, artificiële intelligentie ...). Dat is in mijn ogen de basis van alles. Wanneer we het contract uiteindelijk ondertekenden, waren de meeste vraagstukken opgelost en onzekerheden weggewerkt.”

 

Jullie zijn meer dan ooit een Belgische groep met internationale expertise. Blijft die Belgische link een basisvoorwaarde of is verdere internationalisering in de toekomst niet uitgesloten?

“België is een heel belangrijk land voor Sweco en dat zal in de toekomst zeker zo blijven. Er is hier nog zoveel werk te doen dat we onze experts eerst en vooral willen inzetten op onze thuismarkt. Daarnaast speuren we eveneens naar opportuniteiten buiten onze landsgrenzen. Ook in dat opzicht biedt de overname van VK architects+engineers een belangrijke meerwaarde. We hebben nu afdelingen in Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en zelfs Vietnam. Onze missie ‘Transforming Society Together’ is nog nooit zo'n relevante, gedurfde en inspirerende opdracht geweest. We zijn erg blij dat VK ons daarbij wil ondersteunen, met duurzaamheid, innovatie en digitalisatie als centrale speerpunten.”

Deel dit artikel:

Onze partners