Festivalterrein Rock Werchter omgetoverd tot volwaardig landschapspark

Typeprofiel met festival
Typeprofiel zonder festival
Schema betontegel
Betontegel wandelpaden

Het festivalterrein van Rock Werchter heeft de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. Het is omgevormd tot volwaardig landschapspark waar niet enkel festivals, maar ook andere vormen van passieve recreatie en jeugdactiviteiten kunnen plaatsvinden. CLUSTER landschap en stedenbouw won de wedstrijd voor het landschapsontwerp. Het project is in november bekroond op de Febe Elements Awards. De esthetische paden aangelegd in betondallen wonnen de prijs in de categorie ‘Precast in Landscape’.

De festivalterreinen van Rock Werchter waren enkele jaren geleden dringend aan renovatie toe. Via een ontwerpwedtrijd zochten de festivalorganisator, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Werchter naar een bureau dat het terrein kon omvormen tot volwaardig landschapspark. Het park is vandaag zo goed als voltooid. Alleen de inkomzone wordt nog aangelegd.


Ontwerp

Het ontwerpvraagstuk bestond erin om twee totaal tegenstrijdige programma’s - een landschapspark en een festivalweide - ruimtelijk te combineren en op elkaar af te stemmen. Een landschapspark heeft een laagdynamisch karakter en is gericht op lokaal recreatief gebruik. Een festivalweide daarentegen heeft een hoogdynamisch karakter met tijdelijke nutsinfrastructuren, veiligheidsvoorzieningen, dienstwegen, sanitaire voorzieningen en commerciële activiteiten en is bovendien gericht op bovenlokaal gebruik.

In het landschapsontwerp wordt de dualiteit tussen het landschapspark en de festivalweide opgelost door middel van een eenvoudig en leesbaar landschappelijk raamwerk dat moeiteloos de gevraagde programma's kan opnemen.

 

Landschapspark

Het ontwerp bestaat uit robuuste dreven, aangelegd in de prijswinnende betondallen geproduceerd door Eurodal nv, die verschillende vormen van park- en festivalinfrastructuur kunnen huisvesten. Deze dreven vormen tijdens het jaar de landschappelijke drager voor een netwerk van wandel- en fietspaden en bakenen verschillende landschapskamers af. Op die manier ontstaat een formeel landschapspark met rechte dreven, open weilanden en een boomgaard.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een driedubbele en vierdubbele dreven in Grauwe Abeel. Het festivalterrein wordt langsheen de randen omzoomd door een driedubbele dreef. Overlangs worden vierdubbele dreven voorzien. Op de kruisingen van de dreven worden parktoegangen voorzien die het landschapspark ontsluiten en verbinden met het omliggende wandelwegennetwerk.

Het landschapsontwerp tracht verschillende schaalgroottes te verzoenen met de drevenstructuur als instrument. De dreven vormen lijnvormig elementen die het terrein opdelen in landschapskamers op schaal van het omliggend landschap. De gebruiksruimte onder de dreven wordt door de ritmering van de bomen plaatselijk teruggebracht tot een ruimtegevoel op schaal van de bezoeker.


Festivalweide

Tijdens het festival wordt het park als het ware “binnenstebuiten” gekeerd. De drie- en vierdubbele dreven die het landschapspark ontsluiten vormen het landschappelijke raamwerk voor de inplanting van de kraampjes. De achterkanten van deze kraampjes grenzen aan de verharde fiets- en wandelpaden en functioneren tijdens het festival als dienstweg. De totale breedte van deze verharde paden laat toe om twee vrachtwagens of dienstvoertuigen te laten kruisen. De dreven markeren de grens tussen de festivalweide en de rondgangzone en bieden tegelijkertijd schaduw aan de kraampjes. Ter hoogte van de rustweide wordt een walnoten boomgaard voorzien die bijkomend schaduw aan de ligweide biedt.

Door de lineaire schikking van de kraampjes onder de dreven en langsheen de randen van de festivalweides ontstaat een heldere en voor de festivalgangers intuïtief aanvoelbare opdeling tussen de publieke zones en de dienstenzones. De verschillende dienstenzones worden langs de achterzijde van de kraampjes via een ontsluitingsweg onderling met elkaar verbonden.  De ontsluitingsweg wordt gematerialiseerd in prefab betontegels. De oppervlakteafwerking van de betontegel heeft een specifieke textuur zodat verschillende lichtbrekingen ontstaan in functie van de stand van de zon. De rechte voegen tussen de betontegels worden hierdoor visueel gebroken.

Bron: CLUSTER landschap en stedenbouw
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners