Fietsen in businessclass met B2Bike

In Groot-Antwerpen is dezer dagen een fluwelen revolutie aan de gang. Voorlopig nog op kleine schaal misschien, maar ongetwijfeld de basis voor een van de grootste noodzakelijkheden op vlak van mobiliteit in de toekomst. B2Bike is immers dé pionier op vlak van de uitbouw van een hoogstaande fietsvloot voor bedrijven. Architectura.be sprak met Johan De Mulder, bezieler van het project. “Veel bedrijven hebben voor de aankoop van een fietsvloot vaak schrik voor hoge kosten en slechte omkadering. Maar achteraf horen we altijd hoe goed hun fietsproject loopt”.
In Groot-Antwerpen is dezer dagen een fluwelen revolutie aan de gang. Voorlopig nog op kleine schaal misschien, maar ongetwijfeld de basis voor een van de grootste noodzakelijkheden op vlak van mobiliteit in de toekomst. B2Bike is immers dé pionier op vlak van de uitbouw van een hoogstaande fietsvloot voor bedrijven. Architectura.be sprak met Johan De Mulder, bezieler van het project. “Veel bedrijven hebben voor de aankoop van een fietsvloot vaak schrik voor hoge kosten en slechte omkadering. Maar achteraf horen we altijd hoe goed hun fietsproject loopt”.B2Bike is ontstaan als een spinoff van iBike, een fietswinkel met vijf vestigingen in en rond Antwerpen. Mede-zaakvoerder Johan De Mulder legt uit hoe het idee voor B2Bike ontstond: “We wilden de dienstverlening die we met de iBike-winkels boden verdiepen en verbreden. We voelden immers dat er enorm veel potentieel zit in de markt van fietsen voor bedrijven. Daarbij komt dat we bij B2Bike allemaal erg begaan zijn met ecologie. Niet vanuit een zweverig idee rond duurzaamheid, wel omdat we met verbazing vaststellen dat wagens, en vooral bedrijfswagens, op een vreemde en blijkbaar evidente manier de overhand hebben gehaald op het gezond verstand rond vervoer.”


Fiets is geen alternatief

Dat De Mulder zijn verhaal rond duurzame mobiliteit niet simpelweg inzet als marketingtruc om een groter deel van zijn stock te slijten, mag blijken uit zijn grondige en brede kennis van de heersende mobiliteitsproblematiek. De Mulder gaat bovendien vaak spreken op beurzen, events en seminaries om van de fiets opnieuw het volwaardig vervoersmiddel te maken dat het altijd is geweest. De mede-zaakvoerder van B2Bike hekelt dan ook het te vaak gebruikte idee van ‘de fiets als alternatief’. Op die manier wordt de fiets immers stiefmoederlijk behandeld en zal hij altijd op het achterplan worden geschoven.


B2Bike doorloopt met bedrijven altijd een volledig traject van advies over aankoop en leasing tot een volledige ondersteuning van de fietsvloot. Personeel laten kennismaken met verschillende soorten fietsen maakt daar steevast deel van uit. (Foto: B2Bike)


“Wanneer we ons verplaatsen zouden we telkens een afweging moeten maken,” legt De Mulder uit. “Geraak ik er te voet? Dan ga ik te voet. Neem ik beter de fiets? Dan neem ik de fiets? Geraak ik er enkel op tijd met de wagen? Dan neem ik de wagen. Het doorlopen van die stappen zijn we echter vergeten. Als je een lamp moet vervangen is het logisch om dat eerst te proberen vanop een stoel, en niet meteen de langste ladder te halen die je kan vinden. Op vlak van mobiliteit vinden we het overslaan van die stappen blijkbaar wel logisch: ook voor erg korte verplaatsingen grijpen we te vaak terug naar de wagen. Als we het gezond verstand opnieuw ons denken over vervoer kunnen laten bepalen, krijgt elk vervoersmiddel zijn autonomie. Dan zal blijken dat de fiets het ultieme vervoersmiddel is voor een groot deel van onze verplaatsingen.”


Missioneringswerk

Wanneer De Mulder fietsen voor bedrijven promoot, wordt snel duidelijk dat B2Bike voordelen oplevert die veel verder gaan dan oplossingen voor een puur logistiek probleem. De Mulder: “Een van de grootste obstakels voor bedrijven om te investeren in een fietsvloot van hoge kwaliteit is eenvoudigweg een hele rist vooroordelen over fietsen. Fietsen zou duur zijn, gevaarlijk voor het personeel, de fiscale voordelen ervan niet transparant, en het zou te veel inspanningen vragen rond verdere omkadering. Uiteraard hebben die vooroordelen te maken met onwetendheid.” B2Bike zet dan ook sterk in op wat men zou kunnen omschrijven als ‘missioneringswerk’. De zaakvoerders nemen immers de tijd om elk bedrijf van naald tot draad uit te leggen wat de voordelen kunnen zijn van het investeren in fietsen. “Voor bedrijven naar B2Bike stappen denken ze vaak dat wij ze een hoop fietsen gaan verkopen en that’s it,” legt De Mulder uit. “Niets is echter minder waar: wij doorlopen met elk bedrijf steeds een volledig traject van advies over fiscale en sociale regelgeving, analyse van het woon-werkverkeer, individueel routeadvies tot de leasing en verkoop, pechhulp, stalling en verzekering en opvolging van de hele vloot.”Vaak leven nog grote vooroordelen over fietsen die niet stroken met de realiteit. Alle werknemers in een bedrijf, van CEO tot de mensen op de werkvloer, van dichtbij laten voelen wat het is om met kwaliteitsfietsen te pendelen, is essentieel. (Foto: B2Bike)Afstand vergroten met elektrisch fietsen


Steeds vaker verkoopt of leaset B2Bike bovendien elektrische fietsen aan bedrijven, als volledige vloot, of in een gecombineerd aanbod met plooifietsen of klassieke fietsen. Elektrisch fietsen hebben daarbij het grote voordeel dat zij een zogenaamde range extender zijn. De Mulder: “Onderzoek toont aan dat de overgrote meerderheid van de bevolking 5 kilometer de maximaal aanvaardbare afstand vindt om met een gewone fiets af te leggen. Met een elektrische fiets is diezelfde groep echter bereid om tot 15 kilometer af te leggen voor het werk. En die vergroting van de afstand is cruciaal, omdat een groot deel van de woon-werkverplaatsingen binnen die afstand past. Met andere woorden: als we iedereen die de 15 kilometer naar zijn werk wil afleggen per fiets ook werkelijk op de fiets krijgen, lossen we een gigantisch deel van het mobiliteitsprobleem op.” In die zin biedt B2Bike uiteenlopende oplossingen. Sommige bedrijven kiezen voor een volledig elektrische vloot, terwijl andere opteren voor een multimodale oplossing. Een deel van de werknemers legt bijvoorbeeld een kortere afstand af met een gewone fiets, terwijl een ander deel verder en dus elektrisch fietst en nog een andere groep per trein en vouwfiets naar het werk komt.


Een groot deel van de bevolking is bereid tot 5 kilometer naar het werk af te leggen per fiets. Elektrisch fietsen verhoogt die bereidheid tot een afstand van 15 kilometer en maakt op die manier een structureel deel van de verplaatsingen per wagen onnodig. (Foto: B2Bike)
.

Voorlopig is B2Bike enkel actief in de regio van Groot-Antwerpen, maar de blik is duidelijk al gericht op het hele land. “Als een bedrijf in pakweg Brugge geïnteresseerd is in onze diensten, kunnen we zeker en vast tot een overeenkomst komen,” zegt De Mulder. “In dat geval gaan we immers partnerschappen aan met lokale collega-fietsenwinkel. We screenen hen om te zien of ze dezelfde dienstverlening kunnen bieden als die in onze iBike-winkels. Met onze vlootbeheer-software houden we de dienstverlening centraal bij. Op die manier kunnen we bedrijven over heel Vlaanderen een eenvormige service bieden, deels vanuit onze eigen winkels in Antwerpen, en deels vanuit een netwerk van partnerfietsenwinkels. Het doel staat ons immer helder voor ogen: iedereen laten fietsen in businessclass. Voor minder doen we het niet.”


Johan De Mulder, bezieler van B2Bike: "Ons doel is duidelijk: iedereen laten fietsen in businessclass. Voor minder doen we het niet." (Foto: B2Bike)


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage