Futuristisch en duurzaam gebouw wordt motor van ontmoeting en samenwerking tussen ULB en VUB (evr-architecten & A229)

Op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) in Elsene bouwt Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, het Learning and Innovation Center (LIC). Dit gebouw zal diverse leeromgevingen, van individuele studeerruimtes tot experimenteercentra, en hoogtechnologische apparatuur die de kennisuitwisseling ondersteunt aanbieden. Het LIC, ontworpen door evr-architecten, A229, Ney & Partners en Arcadis, werd opgevat als een incubatiekamer voor innovatie en een netwerkcentrum voor wetenschappers, experten uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een plek waar onderzoek, uitwisseling en opleiding samenkomen. Dankzij digitale tools zullen bezoekers toegang hebben tot wereldwijde kennisbronnen en contacten kunnen leggen over de hele wereld.

Op het strategische kruispunt van stromen tussen de verschillende universiteitsgebouwen speelt het Learning & Innovation Centre een sleutelrol in de ruimtelijke en landschappelijke organisatie van de campus. Hoewel het zich op de kruising van de campussen van de ULB en de VUB bevindt, is het LIC nauwkeurig georiënteerd. Het wordt het hart van de campus, een reservoir dat publieke, ontmoetings-, werk- en doorstroomruimtes combineert. Het LIC, dat zowel een vloeiende als hoogwaardige ruimte is, beantwoordt op een eenvoudige en doeltreffende manier aan de initiële problemen van het project.

Dense maar ruimtelijke stapeling

Het bijzondere en onuitgegeven gebouwenprogramma moet beide universiteiten ULB en VUB, nochtans gelegen op dezelfde campus maar zeer “gescheiden” ontwikkeld, samenbrengen rond eenzelfde doel. Het LIC zal de motor worden van deze ontmoeting en samenwerking, niet alleen tussen beide universiteiten maar ook naar de directe en ruimere internationale context. De bouwplaats die nu als een “achterkant” aanvoelt, moet het toekomstige kloppende hart van beide campussen worden.

Het programma is vertaald als een dense en compacte doch zeer ruimtelijke en opengewerkte stapeling van auditoria, leeromgevingen, formele- en informele vergaderplekken, ateliers, bibliotheek en kantoren. Voor de omgevingsaanleg verbindt een “rotonde” alle zachte circulatiestromen op de site en verbindt het binnen met het buiten. De rotonde laat ook een verdiept plein ontstaan voor het cafetariaterras en het contact met de logistieke oost-west verbinding. De wanden van deze “uitholling” zijn uitgewerkt als een amfitheater voor rust en ontspanning. Het project, dat non stop in gebruik zal zijn, is zeer open en communicatief.

Nieuwste technologieën

Het universiteitsgebouw zal op alle vlakken vooruitstrevend zijn. Het zal de nieuwste technologieën inzetten om de ontwikkeling van studenten te ondersteunen en uiteenlopende leeromgevingen aanbieden: stille ruimtes voor individuele studie, lokalen om samen te werken, experimenteercentra voor activiteiten met kleine groepen en actieve leerlokalen. Verder is het een bijna-energieneutraal gebouw opgetrokken uit duurzame materialen en met een zeer compacte voetafdruk om het warmteverlies te beperken. Dankzij sensoren zal het energieverbruik worden geoptimaliseerd.

Het LIC zal met een totale oppervlakte van 9.000 m² plaats bieden aan duizend personen, waarvan tachtig procent studenten, tien procent academische staf en tien procent externe bezoekers. Het totaal budget voor dit state-of-the-art gebouw is € 24.200.000, waarvan 87% betaald wordt door Beliris en 13% door de universiteiten.

Werken bijna afgerond

De opening van het gebouw is voorzien voor begin 2025, maar het eindresultaat is ondertussen al goed te zien. De acht verdiepingen, waaronder een kelder, rijzen op achter een moderne vliesgevel waarbij grote raampartijen worden afgewisseld met champagnekleurige panelen. Aan de voorkant verbindt een rotonde de eerste verdieping via een brug met de hoger gelegen VUB-campus. Aan de overzijde werd al een gat gemaakt in gebouw F en zijn de werken in volle gang om de verbinding te maken. Een prachtig symbool voor de nauwe samenwerking tussen de ULB en VUB.

Ook binnen is het een en al bedrijvigheid: overal lopen arbeiders van Artes Roegiers af en aan voor het afwerken van muren, vloeren en plafonds, het installeren van de duizenden kabels om van het LIC een smartbuilding te maken, en dan zone per zone voorlopig opleveren. In de loop van juli zal het volledige gebouw klaar zijn en kan de VUB starten met het bemeubelen, installeren van computers en de verhuis van de bibliotheek.

Bron: VUB & evr-architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners