Gemeente Brasschaat combineert renovatie oude school met betaalbaar woonproject

In Brasschaat bouwt men op dit moment aan het project ‘Molenveld’. Project Molenveld combineert de renovatie van een oude school met de bouw van betaalbare duplexwoningen. Die combinatie maakt het project uniek in Vlaanderen.
In Brasschaat bouwt men op dit moment aan het project ‘Molenveld’. Project Molenveld combineert de renovatie van een oude school met de bouw van betaalbare duplexwoningen. Die combinatie maakt het project uniek in Vlaanderen.

De GIBO-school in Mariaburg, Brasschaat was verouderd en dringend toe aan renovatie. De gemeente Brasschaat besliste daarom om de oude school te slopen en op de oude schoolterreinen een nieuwe lagere school, kleuterschool en kinderopvang te bouwen. Brasschaat stelde het terrein ter beschikking van de aannemer ‘Antwerpse Bouwwerken’. ‘Antwerpse Bouwwerken’ mag boven de school 20 duplexwoningen plaatsen. In ruil daarvoor moeten ze de schoolgebouwen  ter beschikking stellen van de vlaamse overheid. De grond waarop de appartementen gebouwd worden is dus eigenlijk gemeente-eigendom. Daardoor kan de gemeente de prijs van de woningen onder de normale marktprijs houden. Op die manier wil Brasschaat jonge tweeverdieners de kans bieden op een betaalbare instapwoning in de eigen gemeente.


Project Molenveld: onderwijs en woongelegenheid in één gebouw


Het ontwerp is van de hand van ABV+ Architecten. Het architectenbureau heeft ervoor gekozen om het gebouw in vier te delen. Op het gelijkvloers bevinden zich de kleuterschool, de lagere school, de refter en de administratie. Boven de gelijkvloerse gedeelten worden de duplexwoningen gebouwd. De school zal vooral bestaan uit grote glaspartijen, afgewisseld met bakstenen gevelgehelen en gekleurde panelen. Voor de woningen wordt hout als gevelafwerking gebruikt.

De combinatie van een woningcomplex en een school was niet vanzelfsprekend. Eén van de grootste uitdagingen was het garanderen van de privacy van beide partijen. Om die privacy te realiseren heeft men de circulatie naar de school en naar de woningen strikt gescheiden gehouden. Bovendien heeft men ook inspanningen gedaan om het oorspronkelijke groene karakter van de wijk ‘Mariaburg’ te behouden. Rond het gebouw is er namelijk plaats gelaten voor groene, open ruimtes. Er werd ook heel wat aandacht besteed aan het groene, duurzame karakter van het schoolgebouw zelf. Zo heeft men bijvoorbeeld gekozen voor een groendak en werd er veel belang gehecht aan het recupereren van water.
Deel dit artikel:
Onze partners