Gemeente Etterbeek zoekt architecten voor herwaardering bouwblok

De gemeente Etterbeek schreef onlangs een ontwerpwedstrijd uit voor de constructie van een gebouw en een polyvalente zaal, de renovatie van een herenhuis, de herbestemming van infrastructuur en de inrichting van een landschap. De opdracht kadert in het basisprogramma van het duurzaam wijkcontract Jacht-Gray in Etterbeek.

Pool Intergeneraties

Architecten die op zoek zijn naar nieuwe opdrachten kunnen deelnemen aan de ontwerpwedstrijd van de gemeente Etterbeek in het kader van haar pool Intergeneraties. Dit actieplan moet de sfeer en de sociale cohesie in de wijk versterken en ook de intergenerationele relaties tussen haar bewoners verbeteren. Het gemeentebestuur wil dit verwezenlijken via de bouw van een infrastructuur waarin de verschillende organisaties van de wijk hun activiteiten kunnen organiseren.

 

Nieuwe voorzieningen en sterkere ruimtelijke verbindingen

Concreet wil de Brusselse gemeente met dit project nieuwe woningen en voorzieningen creëren en wil ze tegelijkertijd de bestaande ruimtelijke verbindingen versterken. Het totaalbedrag van de werken wordt geschat op zo’n 2,76 miljoen euro exclusief btw. Het globale ereloon mag niet hoger zijn dan 12,5% van het bedrag van de geschatte werken. De Brusselse Bouwmeester begeleidt dit project en zetelt in de adviescommissie voor selectie en toekenning.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage