Gewikt en Gewogen: Michiel Verhaverbeke over Interalu SAPP klimaatplafond

Michiel Verhaverbeke van POLO architecten legt uit waarom hij koos voor het Interalu SAPP klimaatplafond. Dit vernieuwende plafond werd ingebouwd bij het kantoorgebouw Aurelium in Kontich. Verhaverbeke werkte in eigen naam, samen met JAR Architectuur. Klimaatplatfonds maken gebruik van de opgeslagen warmte, die in de massa van het gebouw vastzit.

Waarom hebt u voor dit product gekozen? Wat gaf de doorslag?

SAPP is een ‘nieuwe generatie’-klimaatplafond. Door de open structuur wordt de thermische massa van het gebouw – de bovenliggende betonplaat – aangesproken. Op vlak van duurzaamheid is dit een stap vooruit ten opzichte van klassieke klimaatplafonds. Verder zijn ook de akoestische prestaties zeer goed en tenslotte geeft het systeem een grotere vrijheid aan de ontwerper.

Het plafond heeft een hogere performantie (in koelvermogen per m²). Dit gaf ons de mogelijkheid om het verlaagde plafond niet over de ganse verdieping door te trekken. Langs de perimeter hebben we het plafond over een breedte van 1,15m kunnen lostrekken van de gevels. Qua ruimtebeleving en daglichtintreding is dit een groot pluspunt ten opzichte van klassieke toepassingen van klimaatplafonds.


Hoe stonden de aannemer en de bouwheer tegenover deze keuze?

De bouwheer was vrij snel overtuigd omwille van de duurzaamheidsaspecten. Voor de aannemer is er weinig verschil ten opzichte van de uitvoering van een klassiek klimaatplafond. De montagemethodiek is immers gelijkaardig.


Wat zijn achteraf gezien de sterke punten van het nieuwe product?

De combinatie van het duurzaamheidsaspect en de esthetische eigenschappen.


Zijn er bepaalde elementen of details die nog voor verbetering vatbaar zijn?

Aan het product zelf zie ik niet onmiddellijk nood aan wijzigingen. Wel dient de nodige aandacht besteed te worden aan aansluitingen van randprofielen, het inwerken van verlichtingstoestellen, de branddetectie, HVAC en dergelijke. Daarvoor is een goede voorbereiding en een goede samenwerking met de ingenieur technieken en de verschillende uitvoerders cruciaal.Zijn er bepaalde dingen waar een architect rekening moet mee houden als hij/zij dit product wil gebruiken in een project?

Vooral de aansluitingen met binnenwanden en akoestische schotten boven het plafond vergen specifieke aandacht.


Voor welk type projecten is dit product vooral interessant en voor welke projecten is het minder interessant?

Het product is interessant voor kantoren en publieke gebouwen. Hoewel het op het eerste zicht minder toepasbaar lijkt in residentiële gebouwen, wil ik de creativiteit van de ontwerper niet inperken, dus laat ik ieder voor zich zelf uitmaken of het systeem al dan niet interessant is voor een specifiek project.


Ligt de prijs van dit product hoger of lager dan traditionele alternatieven?

De kostprijs per m² ligt ongeveer 10€ hoger dan een klassiek klimaatplafond. Dat kan echter gecompenseerd worden door de afmetingen te beperken – dit is mogelijk omwille van het hogere koelvermogen per m².

Deel dit artikel:
Onze partners