Gira-rookmelders voor dubbele veiligheid

Als aanbieder van oplossingen voor moderne gebouwentechniek heeft Gira een rookmelder voor thuisgebruik op de markt gebracht waarbij voor het eerst twee detectiemethoden worden toegepast. Die zorgen niet alleen voor dubbele veiligheid, maar tegelijkertijd voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van rookmelders. 

Als combinatie van rook- en warmtemelder werkt de Gira-rookmelder Dual/VdS volgens het principe van optisch strooilicht: een processor analyseert de in de lucht zwevende deeltjes in de ruimte. Zelfs bij een smeulende brand neemt de deeltjesdichtheid sprongsgewijs toe en slaat de rookmelder alarm. Het nadeel van dit proces is dat het ongeschikt is voor ruimten met onvermijdbare storende invloeden, zoals keukendampen of stof.

 

Thermodifferentiaalsensor

Daarom heeft Gira de nieuwe rookmelder Dual/VdS ook voorzien van een thermodifferentiaalsensor die uitsluitend warmte registreert. In ruimten met rook-, damp- of stofontwikkeling kan het optische strooilichtsysteem eenvoudig worden uitgeschakeld en daarmee een vals alarm worden voorkomen. Hier garandeert dan het thermische principe de veiligheid. Daarmee is de Gira-rookmelder Dual/VdS niet alleen geschikt voor woon- en slaapkamers en gangen, maar ook voor keuken, badkamer of garage en kelderruimte.

 

De batterijgevoede Gira-rookmelder Dual/VdS beschikt over een batterijwisselaanduiding. De batterijlevensduur bij standalone-gebruik met een lithiumbatterij bedraagt ca. 10 jaar. Door middel van een voet met netvoeding kan de Gira-rookmelder Dual/VdS ook op het 230V lichtnet worden gebruikt. Een automatische zelftest controleert regelmatig alle apparaatfuncties, inclusief de batterijlevensduur. Via de geïntegreerde functieknop kunnen te allen tijde diverse productfuncties worden geactiveerd, bijvoorbeeld het uitschakelen van het apparaat gedurende 15 minuten. In beide bedrijfsstanden – batterij en lichtnet – kunnen meerdere rookmelders onderling worden gekoppeld. In een noodgeval slaat één apparaat alarm en activeert deze alle aangesloten rookmelders die vervolgens ook alarm slaan. Een luid, pulserend waarschuwingssignaal van ca. 85 dB(A) wekt de bewoners zelfs uit een diepe slaap.

 

Deel dit artikel:
Onze partners