Global Construct: Passief met betonmetselstenen

De steeds toenemende aandacht van de wetenschappelijke wereld en de media voor het passiefconcept beklemtoont de nood aan extreem energiezuinige gebouwen. De bouwwereld in al zijn facetten, en zeker ook de prefab betonsector, is de trend intussen zeer genegen. Heel wat fabrikanten onderzoeken hoe ook zij met hun producten een antwoord kunnen bieden op de groeiende vraag. Dat doet ook B├ęton de la Lomme met het Global Construct-systeem.
De steeds toenemende aandacht van de wetenschappelijke wereld en de media voor het passiefconcept beklemtoont de nood aan extreem energiezuinige gebouwen. De bouwwereld in al zijn facetten, en zeker ook de prefab betonsector, is de trend intussen zeer genegen. Heel wat fabrikanten onderzoeken hoe ook zij met hun producten een antwoord kunnen bieden op de groeiende vraag. Dat doet ook Béton de la Lomme met het Global Construct-systeem.
Béton de la Lomme, een bedrijf in Rochefort, is lid van Febeblock en Belblock, de verenigingen van betonmetselstenen. Metselwerk met betonmetselstenen vormt al decennia een zeer degelijke en duurzame manier van bouwen. Het is een bouwactiviteit waarbij gesteund wordt op ervaring. Ondanks het traditionele imago van een betonmetselsteen investeren de fabrikanten voortdurend in onderzoek naar innovatieve oplossingen. De steeds evoluerende bouwsector en de maatschappelijke context waarin wij leven dwingen de fabrikanten te beantwoorden aan de toenemende behoeften, zo ook op het vlak van duurzaamheid.


Winter/Zomer

Het is belangrijk te onderstrepen dat betonmetselstenen geen isolatoren zijn, maar dat hun andere eigenschappen ervoor zorgen dat het passieve of lage energie“plaatje” klopt. Door hun massa slagen betonmetselstenen erin om de zonnewarmte uit de omgeving te ontrekken, op te slaan en geleidelijk terug af te geven. Ze hebben een bufferende factor, namelijk de thermische inertie, waardoor de omgevingstemperatuur in een ruimte zo goed als stabiel blijft. In de zomer zorgt de isolatie er voor dat het binnenspouwblad uit betonmetselstenen niet opwarmt door de buitenwarmte. Dit resulteert in comfortabele en aangename leefruimtes, zowel in winter- als in zomerperiode.

Het Global Construct-systeem bestaat uit betonnen bekistingsblokken waarop, aan de buitenzijde, hoogwaardige isolatieblokken worden bevestigd. Door het koppelen van de thermische eigenschappen van beiden constructie-elementen wordt ruimschoots voldaan aan de eisen van het passieve of lage-energiesysteem. De U-waarde, of de warmtedoorgangscoëfficient die weergeeft hoeveel warmte doorheen een de beide materialen gaat, bedraagt 0.10 tot 0.27 W/m²K, afhankelijk van de isolatie, namelijk 10, 20 of 30 cm. Naast de uitstekende thermische inertie en isolatie biedt dit systeem, na het opvullen met beton, ook de noodzakelijke luchtdichtheid van de muur. Ook dit is een kapitaal element in het kader van de passieve bouwwijze.
Antarctica

In het Global Construct-systeem worden de betonblokken droog gestapeld en na elke laag kan de isolatie, door een eenvoudig tand- en groefsysteem, aan de bekistingsblokken worden bevestigd. Als isolator wordt niet het eerste het beste materiaal gebruikt; de ontwerpers van Princess Antarctica – het eerste Zero Emission wetenschappelijk station - kozen net als Global Construct voor Néopor als voornaamste isolatiemateriaal. Néopor is een geëxpandeerd polystyreen (EPS). Het werd verbeterd door het toevoegen van speciaal grafiet, wat ervoor zorgt dat de warmtestraling als op een spiegel wordt gereflecteerd. Bovendien zijn de isolatieblokken ingekerfd, wat de aanhechting van een eventuele pleisterlaag verbetert.

Eenmaal de muurhoogte is bereikt, worden de bekistingsblokken opgevuld met vloeibaar beton. Hierdoor verkrijgt de wand een massief karakter met zeer hoge draagkracht, brandweerstand en geluidsdemping. Door de grote vormvastheid van de bekistingsblokken en de schijnvoegen is afwerken niet nodig.


Adem
Een passief huis moet leefbaar en gezond zijn. Een te hoge vochtigheidsgraad van de binnenlucht is absoluut te vermijden; het is een echt paradijs voor schimmels, huisstofmijten en andere parasieten, vaak de oorzaak van allergieën en aandoeningen van de ademhalingswegen. Daarom krijgt de wand naast de isolerende ook een vochtafvoerende functie. Hoe vochtiger de lucht, hoe meer energie er nodig is om deze op te warmen. Een goede vochtregulering zorgt dus voor energiebesparing.

De afvoer van vochtigheid gebeurt zonder luchtdoorstroming en is dus niet te verwarren met de luchtdichtheid. Dit laatste fenomeen wordt verzekerd door het dichte karakter die de wand verkrijgt na opvulling met vloeibaar beton.
Case

Net zoals bomen een bos vormen, heeft elk constructieonderdeel van een woning zijn verantwoordelijkheid. Het Global Construct systeem past in een volledig kader. De uitvoering van passieve of lage energiewoningen vraagt dan ook zorg en nauwkeurigheid. En hier is de aannemer aan zet.

Ingenieur Raphael Coulonvaux heeft zich in 2008, als aannemer, gespecialiseerd in passief bouwen. Zijn eigen woning, een authentieke passieve en massieve woning, in Mont-Saint-Guibert, werd zijn eerste testcase met Global Construct. De bebouwde oppervlakte van de woning, bestaande uit drie niveaus, bedraagt slechts 126 m². Compact bouwen behoort namelijk ook tot de passieve en duurzame gedachte.

Ondertussen is Coulonvaux gestart met de administratieve procedure om zijn debuutproject als “passieve woning” te laten certifiëren. Hiervoor moest eerst de luchtdichtheid worden aangetoond. De luchtdichtheidsgraad wordt gemeten aan de hand van een pressurisatieproef. Het opzet is relatief eenvoudig; in een deur of raam wordt een drukverschil gecreëerd tussen de binnen- en de buitenomgeving. Zo kan de weglekkende lucht worden gemeten. In de praktijk wordt hier meestal de “Blower-door”-test voor gebruikt. Zoals de benaming van het toestel zelf aangeeft, wordt bij deze proef in een deur- of raamopening een ventilator geplaatst die het gebouw in onder- of overdruk plaatst. De luchtdruk van een gebouw wordt uitgedrukt door middel van een n50-waarde. Dit getal drukt uit hoeveel keer per uur het volledige volume van de woning door de gebouwschil kan geperst worden bij 50 Pa overdruk. Hoe meer luchtlekken, hoe hoger deze waarde. Bij een gemiddelde Belgische woning bedraagt deze waarde tussen de 5 en 10 volumewisselingen per uur. Voor een passiefhuis mag deze waarde niet meer dan 0.6 luchtwisselingen per uur bedragen. De woning kreeg voor deze test de uitstekende score van 0.39, en dit wanneer slechts 40 % van de pleisterwerken waren uitgevoerd.

Naast de luchtdichtheid, moet de woning er ook in slagen om zijn jaarlijks verbruik aan verwarming te beperken tot maximum 15kWh. Wat overeenkomt met 1,5 l stookolie per m² per jaar. Dit wordt berekend met het PassiefHuis ProjecteringsPakket, kortweg PHPP. De PHPP is speciaal ontwikkeld om al in de ontwerpfase een idee te krijgen van de energiezuinigheid van het gebouw. Deze berekening baseert zich op de Europese normen en legt een karakteristiek energie-kengetal vast voor elk uniek gebouw. Het geeft aan of de woning conform is op vlak van verwarmingsverbruik (15kW/m² jaar), maar dient ook voor het dimensioneren van de vereiste isolatiedikte en het bepalen van de geschikte driedubbele beglazing.

Wanneer deze berekening al in ontwerpfase wordt uitgevoerd, kan het ontwerp worden bijgestuurd om een uiterst energiezuinig gebouw te bekomen. Het resultaat van de PHPP-berekening bij deze woning is uitstekend. Zo heeft Coulonvaux’ woning een jaarlijkse energieverbruik van slechts +/- 10kwh/m². Dit is vergelijkbaar met een jaarlijks verbruik van 300 liter stookolie voor een woning met een bewoonbare oppervlakte van meer dan 300 m².
Keuze

Ondanks zijn appreciatie voor hout, heeft hij nooit getwijfeld over de keuze voor bekistingmetselstenen. Onderstaande redenen geven aan waarom:

    •    Risico op onvoldoende luchtdichtheid sterk verlagen
    •    Het rotten van dragende elementen en isolatie vermijden
    •    Het zetten van isolatiemateriaal vermijden
    •    Het verhogen van het akoestisch comfort in de woning
    •    Het thermisch comfort verhogen door de hoge thermische inertie van beton

Zijn zoektocht naar het juiste materiaal heeft hem snel geleid naar het Global Construct systeem van Béton de la Lomme. Het systeem garandeert een gezonde en vooral leefbare woning. Ondertussen werkt Passive Logic, het aannemingsbedrijf van de aannemer, een tweede passieve woning in Linkebeek af. De bouw van een derde woning in Zaventem is gestart.

Klik hier voor meer informatie over het Global Construct-systeem:
 
Bron: FEBE

Deel dit artikel:
Onze partners