Groen licht voor openluchtzwembad op Abattoir-site in Anderlecht

De Brusselse regering keurde finaal het voorstel goed om een binnen- en buitenzwembad te realiseren op het dak van het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht. Daarmee lijkt de weg naar een permanent zwembad in openlucht in de hoofdstad - al jarenlang een heet hangijzer - eindelijk vrij. ​MSI, de Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, zal het project nu concretiseren en de uitbatingsmogelijkheden onderzoeken. 

“Ik ben zeer blij met deze beslissing. Zij zal er namelijk toe leiden dat de slachthuissite nog toegankelijker wordt voor het publiek. Daarnaast komt ze tegemoet aan een grote behoefte aan ontspannings- en educatieve mogelijkheden. Het zwembadproject kadert in een breder partnerschap met de nv Abattoir, die het pakhuis Manufakture bouwt, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In dat verband zal langs het kanaal ook een openbaar stadsprogramma worden opgestart. Zo komen er tot 200 openbare woningen en blijft de alom bekende markt aan het slachthuis bestaan. Het geplande zwembad zal op deze locatie mee zorgen voor de nieuwe dynamiek die het Gewest er nastreeft”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

Publieke openluchtzwemmogelijkheden zijn al lang een heet hangijzer in Brussel. Een onderwerp dat elke, steeds heter wordende, zomer terugkeert. In 2006 lanceerde Pascal Smet een internationale architectuurwedstrijd voor de creatie van een openluchtzwembad in het Beco-dok tegenover de ingang van Tour en Taxis, maar dit project werd in de volgende legislatuur ongedaan gemaakt. ​De schreeuw van veel Brusselse burgers om een frisse duik te kunnen nemen in openlucht is sindsdien enkel luider geworden. Burgercollectief ‘Pool is Cool’ maakt reeds enkele jaren positieve buzz rond het thema en realiseerde de afgelopen zomers met publieke steun zelfs een tijdelijk openluchtzwembad langs het kanaal in Anderlecht. 

De vorming van de Brusselse regering in 2019 was voor Rudi Vervoort en Pascal Smet de uitgelezen kans om de weg naar het eerste publieke openluchtzwembad van Brussel te effenen. In mei 2021 keurde de Brusselse regering het voorstel van Vervoort en Smet goed om een studie te lanceren om de haalbaarheid van een multifunctioneel zwembad (met binnen- en buitenbad) op de site van de slachthuizen in Anderlecht te onderzoeken.

​Deze haalbaarheidsstudie werd toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). De resultaten van deze studie werden in oktober 2021 gepresenteerd aan de Brusselse Regering. ​In februari 2022 verleende het Brussels Gewest de stedenbouwkundige vergunning voor het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht. Het Manufakture-gebouw - een ontwerp van  BAUKUNST - zal voedingsproducerende en -verwerkende bedrijven huisvesten. In het project werd een structuurversteviging voorzien zodat het gebouw een zwembad op het dak kan dragen. Voor deze verstevigingswerken maakten urban.brussels en de Vlaamse Gemeenschapscommissie respectievelijk 2.127.000 euro en 1.800.000 euro vrij. ​De combinatie van voedingsproducerende en -verwerkende bedrijven en een zwembad is geen toeval. De activiteiten maken gebruik van koelruimtes die veel warmte vrijgeven. Warmte die in de toekomst zal worden gebruikt om een aangename watertemperatuur te creëren. 

In april 2022 stelde de raad van bestuur van Abattoir een aannemer aan. De voorbereidende werken aan het Manufakture-project, met structuur die in de toekomst een zwembad kan dragen, zijn intussen opgestart.

Door het plan van aanpak dat werd voorgesteld door Brussels Minister President Rudi Vervoort Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet goed te keuren zet de Brusselse regering nu finaal het licht op groen voor de realisatie van een openluchtzwembad op het dak van het Manufakture-gebouw. ​MSI zal nu concrete voorbereiding van het zwembad opstarten, zoals de juridische structuur voor ontwikkeling en uitbating en de voorbereiding van de aanbesteding voor de bouw.

De Vlaamse regering steunt het project en besliste 3,4 miljoen euro vrij te maken. Met deze middelen zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie een actieve rol kunnen opnemen als partner binnen de ontwikkeling van het publieke zwembad. ​De totale kostprijs van het zwembadproject, met binnen- en buitenzwembad, wordt geraamd op 20,2 miljoen euro.

Bron: Kabinet Pascal Smet
Deel dit artikel:
Onze partners