Groen licht voor renovatie en uitbreiding KMMA-Museum in Tervuren

Als alles meezit kan begin 2011 de grootscheepse renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren van start gaan. Na Museum M een nieuw prestigieus project voor St├ęphane Beel architecten die deze keer op de hulp kunnen rekenen van onder meer Origin Architecture, Niek Kortekaas, Michel Desvigne, ARUP, RCR, Bureau Bouwtechniek en Daidalos.

Als alles meezit kan begin 2011 de grootscheepse renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren van start gaan. Na Museum M een nieuw prestigieus project voor Stéphane Beel architecten die deze keer op de hulp kunnen rekenen van onder meer Origin Architecture, Niek Kortekaas, Michel Desvigne, ARUP, RCR, Bureau Bouwtechniek en Daidalos.

Na besprekingen met de vergunningverlenende overheidsdiensten (Vlaams Gewest, Onroerend Erfgoed, …), werd op 14 juni 2010 de bouwvergunning ingediend voor de renovatie en de uitbreiding van het KMMA te Tervuren. Het dossier is volledig en ontvankelijk verklaard en zal binnenkort worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.be

De besprekingen werden gevoerd om het project alle kansen te geven; om tegemoet te komen aan bepaalde opmerkingen werd het project aangepast. Zo werd de omvang en oppervlakte van het nieuw te bouwen inkompaviljoen verminderd. Het paviljoen wordt beperkt tot een gelijkvloers en één verdieping zodat het nog beter geïntegreerd wordt in de groene omgeving. Het paviljoen zal niet hoger zijn dan het bestaande museumgebouw en wordt aan de straatkant afgeboord door een rij bomen. Het restaurant / cafetaria op de eerste verdieping zal een mooi zicht bieden op het omliggende park.
 
Het paviljoen wordt via een ondergrondse tentoonstellingsgalerij verbonden met het museumgebouw. In deze galerij worden twee tentoonstellingszalen voorzien en een flexibele ruimte die omgevormd kan worden tot tentoonstellingszaal of auditorium. De drie zalen kunnen tot één grote ruimte worden getransformeerd.

Copyright: Stéphane Beel Architecten

 
Gelet op de vermindering van de oppervlakte zal er ingenieus worden omgesprongen met de beschikbare ruimte. Flexibiliteit staat voorop en ruimtes zullen voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Zo wordt aan de behoeften van het Museum tegemoetgekomen.
 
Het is de bedoeling om een nieuwe parking te voorzien zodat de bezoeker eenvoudig en in alle veiligheid toegang kan krijgen tot het museum. Er wordt verder onderzocht hoe dit het best kan worden opgelost.
 
Geïnteresseerden kunnen in het KMMA een maquette ontdekken evenals meer informatie ontvangen over het project. De informatiestand bevindt zich in de inkomhal van het museum (parkzijde) en is open van 10.00 tot 17.00 uur (dinsdag – vrijdag) en van 10.00 tot 18.00 uur (zaterdag en zondag). 

Copyright: Stéphane Beel Architecten
 

Dankzij deze positieve evolutie kan de Regie der Gebouwen  de opmaak van het ontwerp bestellen bij de tijdelijke vereniging Stéphane Beel Architecten + Origin Architecture and Engineering + Niek Kortekaas + Michel Desvigne + Arup NL + BB + RCR + Daidalos.
 
In deze tijdelijke vereniging brengt elke partner zijn specialiteit in: architectuur (Stéphane Beel Architecten), restauratie (Origin Architecture & Engineering), scenografie (Niek Kortekaas), landschapsontwerp (Michel Desvigne Paysagiste), ingenieur stabiliteit (Arup), ingenieur technieken (studiebureau RCR), ingenieur akoestiek & bouwfysica (Daidalos Peutz), projectmanagement (BureauBouwtechniek).
 
Het doel is om begin 2011 te starten met de bouw van het inkompaviljoen. Deze werken zullen zo’n 2 jaar in beslag nemen.
 
De restauratie, renovatie en herinrichting van het bestaande museumgebouw wordt begin 2013 opgestart en zal eveneens zo’n twee jaar in beslag nemen.

Copyright: Stéphane Beel Architecten
 
Dankzij de restauratie- en renovatie zal het museum aangepast zijn aan de noden en behoeften van de 21ste eeuw. Een vernieuwd museum wordt gecreëerd met optimale publieksvoorzieningen; kortom een zeer dynamisch, aangepast en aantrekkelijk museum van wereldformaat. 
 
Technische fiche:
 
Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Studieteam: T.V. Stéphane Beel Architecten + Origin Architecture and Engineering + Niek Kortekaas + Michel Desvigne + Arup NL + BB + RCR + Daidalos
Goedkeuring schetsontwerp: september 2009 
Indiening voorontwerp: december 2009
Goedkeuring voorontwerp: juni 2010
Start fase ‘ontwerp’: 1 juli 2010
Realisatie onthaalpaviljoen/ondergrondse galerij: 2011-2013
Renovatie/restauratie museumgebouw: 2013-2015
Kostprijs: 66,5 miljoen euro (studiefase + uitvoering werken Museumgebouw)

Geïnteresseerden kunnen in het KMMA een maquette ontdekken evenals meer informatie ontvangen over het project. De informatiestand bevindt zich in de inkomhal van het museum (parkzijde) en is open van 10.00 tot 17.00 uur (dinsdag – vrijdag) en van 10.00 tot 18.00 uur (zaterdag en zondag). Copyright: Regie der Gebouwen.

Naast de renovatie, restauratie en uitbreiding van het Museumgebouw, leidt de Regie der Gebouwen ook andere projecten zodat het park op termijn terug in volle eer wordt hersteld.
 
Een overzicht:
 
• Onderhoud van het park
 
De Regie der Gebouwen wees in 2009 het onderhoud van het federale park (zo’n 67,5 ha groot) voor 4 jaar toe aan de firma Estate & Landscape.
Buiten het groenonderhoud worden de wandelpaden in dolomiet hersteld, worden bijkomende vuilnisbakken geplaatst, worden de zitbanken hersteld of vernieuwd, …en dit om tegemoet te komen aan de stijgende problematiek van zwerfvuil en de slechte toestand van de wandelwegen en zitbanken.

De buxus in de Franse Tuin krijgt een grondige snoeibeurt zodat de symmetrie wordt hersteld. Dit is een eerste stap in de restauratie van de Franse Tuin. Een deel van het budget wordt gespendeerd  aan nieuwe aanplantingen (bol- en knolgewassen, éénjarige planten,…).
 
Technische fiche:
 
Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Aannemer onderhoud park: NV Estate & Landscape
Kostprijs/jaar: 911.394,99 euro incl BTW
Oppervlakte: 67,5 ha
Duur van het onderhoudscontract: november 2009 – november 2013
 
• Consolidatie van de archeologische site (Hertogelijk kasteel van Tervuren)
 
De Regie der Gebouwen voerde na intens overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed consolidatiewerken uit op de archeologische site van het voormalige Hertogelijk kasteel. De struiken en het onkruid in de gotische zaal en de donjon werden opgeruimd. De muren zijn opnieuw gevoegd en beschermd en het metselwerk is gedemonteerd en teruggeplaatst. De muren zijn afgedekt met plantjes.

Met de gemeente Tervuren wordt er een erfpachtovereenkomst afgesloten waarbij de gemeente instaat voor het beheer en de toeristische en culturele ontsluiting van de archeologische site.

In 1781 gaf Keizer Jozef II de opdracht de residentie van Tervuren te slopen. Na 1830 bleven de overgebleven ruïnes van het eigenlijke kasteel bijna twee eeuwen lang onder de grond zitten. De eerste opgravingscampagne werd uitgevoerd van 1941 tot 1945. Een tweede campagne werd uitgevoerd van 1982 tot 1986. Daarna werd een deel van de ruïnes opnieuw veilig toegedekt.
 
Technische fiche:
 
Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Concessiehouder: gemeente Tervuren
Termijn van erfpacht: 30 jaar
Aannemer consolidatiewerken maart – oktober 2009: nv Pit Antwerpen
Kostprijs consolidatiewerken 2009: 106.568 euro incl BTW
 

Copyright: Regie der Gebouwen

• Restauratie van de beeldengroep ‘Après le Combat’
 
De beeldengroep ‘Après le Combat’ van Charles Vicomte du Passage, op het voorplein van het Koloniënpaleis, is in zeer slechte staat. Daarom zal een beeldhouwer – modelleur er een exacte kopie van boetseren die daarna door een bronsgieter in brons wordt gegoten. De bronsgieter staat ook in voor de creatie van een draagstructuur.
 
De beeldengroep ‘Après le Combat’ is uitgevoerd in gietijzer. Ze is 2,5 m hoog, 2,6 m lang en 1,6 m diep en wordt als één van de topwerken van Vicomte du Passage aanzien. Het beeld stelt twee herten voor die een gevecht op leven en dood hebben geleverd en waarbij de winnaar ten teken van zijn triomf met de kop hoog opgeheven over het slachtoffer staat.
 
Technische fiche:
 
Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 
• Restauratie standbeeld Claudius civilus
 
De Regie der Gebouwen wees de materiaalstudie van het standbeeld Claudius civilus toe aan Lode de Clercq. De studie is afgerond.
 
Het standbeeld stelt een Bataafse verzetsheld voor, die vocht tegen de heerschappij van de Romeinen. Het monumentale beeld is van de hand van beeldhouwer Johannes Ludovicus van Geel (Mechelen 1787 – Brussel 1852), beroemd om zijn ontwerp van de leeuw van Waterloo. Het beeld is gehouwen in ‘Pierre d’Hordain’-kalksteen uit de streek van Valenciennes. Deze zeer poreuze steen werd frequent gebruikt tijdens de Hollandse periode, o.a. in het paleis der Academiën te Brussel.
 
Het beeld heeft sterk geleden onder de weersomstandigheden en is veel van zijn vormdetail verloren. Naast steenerosie is ook de schildering in marmerkleur praktisch volledig verdwenen. Bovendien werd het beeld zwaar toegetakeld en beschadigd door vandalen (een hand met Romeins kort zwaard of gladius is verdwenen). 
 
Dit maakt dat een eventueel reconstruerende restauratie hoogstens een benadering kan zijn. Het originele beeld wordt het best in een museum ondergebracht en in de plaats dient er een ‘benaderende’ replica te worden gemaakt voor plaatsing in het park.
 
Technische fiche:
 
Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Materiaalstudie: Lode de Clercq
 
• Cafetaria ‘Aan de bootjes/bootjeshuis’
 
De concessie-overeenkomst voor de oprichting en uitbating van een bootjeshuis (cafetaria) aan de St-Hubertus-vijver werd op 30 november 2007 afgesloten. De nieuwe concessie is het gevolg van het afbranden van het voormalige bootjeshuis. De concessiehouder is verantwoordelijk voor de oprichting en de uitbating van het nieuwe bootjeshuis dat in november 2009 zijn deuren opende.
 
Technische fiche:
 
Eigenaar grond: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Concessiehouder: Singelé-Koekelberg
Concessietermijn: 27 jaar

 

 

Copyright: Stéphane Beel Architecten

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners