Grondbuizen: theoretisch interessant maar praktisch problematisch?

In passiefbouw wordt vaak geopteerd voor het principe van de grondbuis. Op zich een interessante techniek, maar in de praktijk vaak een bron van algen- en schimmelvorming volgens Nathan Van den Bossche van de Universiteit Gent. De firma Rehau erkent de problemen, maar geeft aan dat deze vermeden kunnen worden door de juiste buizen te gebruiken en door aandacht te besteden aan een perfecte plaatsing.
In passiefbouw wordt vaak geopteerd voor het principe van de grondbuis. Op zich een interessante techniek, maar in de praktijk vaak een bron van algen- en schimmelvorming volgens Nathan Van den Bossche van de Universiteit Gent. De firma Rehau erkent de problemen, maar geeft aan dat deze vermeden kunnen worden door de juiste buizen te gebruiken en door aandacht te besteden aan een perfecte plaatsing.


    Nathan Van Den Bossche is docent aan de afdeling architectuur van de Universiteit Gent. Hij was een van de sprekers op de ontbijtsessie die Rehau, Renson, Tremco Illbruck en AGC begin november organiseerden in het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder. Nadien had vlaamsearchitectuur.be een gesprek met hem waarin hij zware kritiek uitte op het principe van de grondbuis.

Een grondbuis is een kunststof buis die op een diepte van ongeveer 2 meter en over een totale lengte van ongeveer 50 meter onder de grond geplaatst wordt. In de zomer wordt buitenlucht aangezogen en wordt deze op passieve wijze gekoeld. In de winter gebeurt het omgekeerde en wordt de koude buitenlucht opgewarmd waardoor je dus gratis verwarming krijgt.

Perfecte helling moeilijk realiseerbaar

Op zich een heel goed systeem maar in de praktijk loopt het volgens Nathan Van Den Bossche vaak verkeerd. “In de zomer wordt de warme en vochtige buitenlucht afgekoeld waardoor je condensatie krijgt en dus een opstapeling van water. Daarom legt men deze buizen in een helling, maar praktisch is een perfecte helling moeilijk bereikbaar en zijn verzakkingen niet te vermijden waardoor het water in de buis blijft staan. In warm en stilstaand water vormen zich algen, beestjes en insecten met alle gevolgen van dien. In Duitsland heeft men daarom al in heel veel woningen deze buis afgesloten en raadt men deze techniek ook af. Er bestaat evenwel een alternatief waarbij men een grond in de buis legt waar men een vloeistof door laat lopen die de energie uit de grond transporteert om aan te wenden in het ventilatiesysteem. Zo krijg je ook gratis warmte zonder het risico op de net geschetste problemen.”

 
Reactie van Rehau

De firma Rehau is een van de bedrijven die dergelijke grondbuizen verdeelt. We vroegen ingenieur-architect Saskia Wouters, specialist grondbuizen bij Rehau om een reactie.

“Het door Nathan Van den Bossche gesignaleerde probleem is ons ook bekend. Veel grondbuizen worden uitgevoerd in flexibele kunststofleidingen waarbij het inderdaad zeer moeilijk is om een perfecte helling te garanderen en verzakkingen dus niet kunnen worden uitgesloten.

REHAU gebruikt daarom enkel buizen in PP (polypropyleen) met een hoge ringstijfheid waardoor verzakkingen worden vermeden. Dit type buis wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij rioleringwerken waarbij zeker een perfecte helling moet gerespecteerd worden.


    De uitvoering - het perfect in helling leggen- is zeer zeker van belang en daarom raden wij aan voor de plaatsing enkel een beroep te doen op professionele vakmannen die over de nodige materialen en expertise beschikken om deze helling perfect uit te voeren.

Wat de aanwezigheid van bacteriën, algen, insecten, … betreft, kunnen wij met onze AWADUKT THERMO buis een goede oplossing aanbieden. Deze buis bevat namelijk een antibacteriële binnenlaag op basis van zilverionen die ervoor zorgt dat bacterievorming wordt tegengegaan.”
  
Deel dit artikel:
Onze partners