Het belang van frisse lucht

We staan er niet vaak bij stil, maar wist je dat de luchtkwaliteit binnenshuis vaak tot vijf keer slechter is dan de buitenlucht? De gevolgen voor ieders gezondheid zijn niet min. Iedereen heeft immers frisse lucht nodig.

Wist je dat... je 90 % van de tijd binnen vier muren doorbrengt?

Thuis, op school, op het werk... We brengen 90 % van onze tijd binnen vier muren door en toch is de luchtkwaliteit binnenshuis vaak beneden alle peil. Gezonde lucht is de basis om goed te functioneren. Als de temperatuur, het vocht- en/of het CO2-gehalte in de woning hoog oplopen, verandert het binnenklimaat in een broeihaard voor ziektes.

Isoleren is belangrijk om energieverliezen te beperken, maar efficiënt ventileren is een noodzaak om een optimaal binnenklimaat te creëren. In slecht geventileerde woningen of appartementen bijvoorbeeld, die volledig luchtdicht gebouwd worden, kan de lucht niet goed circuleren. Zo blijft de vervuilde lucht hangen, ontstaat er geurhinder, vochtcondensatie op de ramen en in de muren én worden bacteriën gemakkelijk verspreid. Hierdoor lopen bewoners schade op, op het vlak van gezondheid én gemoedstoestand.

 

Wist je dat… de binnenlucht tot vijf keer meer vervuild is dan de buitenlucht?

Vroeger glipte verse lucht de woning binnen door slecht sluitend schrijnwerk, rolluikkasten … en was ventilatie overbodig. Om energieverliezen te beperken en energieprestaties te verhogen wordt meer en meer geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. Kanttekening: de binnenlucht is tot vijf keer meer vervuild dan de buitenlucht. Om de  afvoer van vervuilde lucht en toevoer van verse en gezonde lucht binnenshuis te garanderen, is ventilatie noodzakelijk.

Om het correcte ventilatiesysteem te kiezen, moet je jouw levenswijze in acht nemen. Belangrijk is dat de vervuilde lucht wordt afgevoerd, al dan niet met warmteterugwinning. Daarnaast zijn de aanvoer van verse lucht in de droge ruimtes/leefruimtes én een slimme sturing op basis van CO2 of vocht een must.

 

Wist je dat… 30 % van de mensen die na 1980 in industrielanden geboren zijn, klinisch allergisch zijn?

Luchtdicht bouwen en een goede isolatie zijn hot. Logisch, gezien het grote energievoordeel voor de bewoner. Maar liefst één op de zes Europeanen leeft in een ongezond gebouw. Er gaat met andere woorden te weinig aandacht uit naar ventilatie. Ongezond dus!

Schadelijke binnenlucht moet het gebouw kunnen verlaten. Anders neemt het risico op gezondheidsproblemen en vochtophoping aanzienlijk toe. Zo zijn maar liefst 30 % van de mensen, die na 1980 geboren zijn, klinisch  allergisch.  

Door steeds luchtdichter te (ver)bouwen, is het bovendien de vraag hoe oververhitting tijdens de warmere maanden te voorkomen. Hier leveren zowel efficiënte ventilatie als buitenzonwering een belangrijke bijdrage voor een gezond gebouw.

 

Wist je dat… een gezond binnenklimaat de leerprestaties tot 23 % verbetert?

Ventileer niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Denk daarbij aan de volgende generatie(s): jouw kinderen, kleinkinderen,… Onderschat de gevolgen van onvoldoende ventilatie in bijvoorbeeld een klaslokaal niet: hoofdpijn, verminderde productiviteit, ziekteverzuim … Een leeromgeving moet gezond zijn, waarin iedereen op elk moment van de dag het maximale uit zichzelf kan halen. Wist je dat onderzoek aantoont dat een gezond binnenklimaat de leerprestaties tot 23 % verbetert?

Dat gebeurt dankzij een slimme mix van ventilatie- en zonweringsystemen. Voor elk project moet rekening gehouden worden met toepassing van basisventilatie, doorvoerventilatie, luchtafvoer, ventilatieve (nacht)koeling en buitenzonwering wordt een duurzame, custom-made oplossing gerealiseerd.

 

Wist je dat… een combinatie van ventilatie en zonwering de koellast tot 63 % doet dalen?

Door luchtdicht te bouwen neemt de warmtevraag af, maar wordt de nood aan afkoeling alsmaar groter. Bovendien zijn gebouwen en woningen met grote glaspartijen steeds populairder. Hierdoor geef je de zon vrij spel. Dat is behoorlijk nefast voor het thermisch comfort. De keuze voor zonwering en ventilatie is daarom helemaal gegrond. Samen kunnen deze systemen de koellast tot 63 % doen dalen.

Een degelijk buitenzonweringsysteem speelt hierbij een sleutelrol. Het zorgt immers voor een daling van de gemiddelde temperatuur binnenshuis tot 12 %. Ook het effect op de energiefactuur is gunstig, door een betere energieprestatie van gebouwen. Bovendien staat een betere energieprestatie synoniem voor een energiezuiniger huis.

 

Wist je dat… zonwering zorgt voor een daling van de gemiddelde temperatuur tot 12 %?

Tijdens de zomermaanden zorgt buitenzonwering voor een daling van de gemiddelde temperatuur tot 12 %. De keuze is uitgebreid:

> Structurele zonwering met vaste of verstelbare lamellen, die zowel horizontaal als verticaal geplaatst kunnen worden, en met een discrete of opvallende vormgeving.

> Een zonweringsysteem met een gamma aan schuif- of vouwpanelen die door middel van een rail volledig voor de ramen kunnen worden geschoven.

> Textiel- of doekzonwering, al dan niet gemonteerd op een uitvalarm of al dan niet in combinatie met ventilatie.

Ook intensieve ventilatie in combinatie met architecturale zonwering biedt soelaas. Muur- en raamroosters, lamellenwandsystemen – al dan niet inbraakwerend – staan immer garant voor een groot ventilatiedebiet.

 

Duco

Ken je Duco? Duco is een grote speler op de Europese markt van ventilatie- en zonweringsystemen. Duco’s doel is om een optimaal binnenklimaat te verwezenlijken. Bij elke ontwikkeling zijn drie principes van belang: gezondheid, comfort en energiezuinigheid. 

Een compleet gamma van vernieuwende totaaloplossingen voor woningen, kantoren, scholen of zorginstellingen vormen de ultieme garantie voor een optimaal binnenklimaat waarin iedereen zich thuis voelt.

Bron: Duco
Deel dit artikel:

Onze partners