Historische Panquin-site in Tervuren krijgt nieuwe bestemming

Het consortium van projectontwikkelaar ION en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV gaat een nieuwe bestemming geven aan de Panquin-site in Tervuren. Het bestaande erfgoed wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. Er komen ook drie nieuwbouwvleugels met een 100-tal woonentiteiten. Een nieuwe aan te leggen vijver in het Orangeriepark zal een groene corridor creëren tussen het Warandepark en de Robianovijvers.  Het architecturale luik wordt uitgevoerd door een conglomeraat van vijf bureaus die elk een onderdeel van de site aanpakken: het Italiaanse bureau C+S, D E Architecten, A33 Architecten, Koplamp (voor restauraties), en OMGEVING (voor de landschapsarchitectuur).

De herontwikkeling van de Panquin-site situeert zich rond het dorpscentrum van Tervuren, de Robianovijvers en het Warandepark. De gemeente Tervuren kocht deze site van het ministerie van Defensie en kende een herbestemmingsopdracht toe aan dit consortium na een open wedstrijd.

 

Masterplan

Het masterplan dat ION en PMV nu samen voorleggen, is alvast het resultaat van een intensief overlegproces en constructieve samenwerking met architecten, ingenieurs en de betrokken overheidsinstanties, met name de Gemeente Tervuren, Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed. De totale grondoppervlakte van het projectgebied beslaat 3,7 ha, terwijl de totale oppervlakte van de gebouwen uit 13.300 m² nieuwbouw en 7.900 m² erfgoed bestaat. De Vlaamse overheid investeert via het Agentschap voor Natuur en Bos ongeveer 600.000 euro in dit project.

 

Nieuwe invulling van erfgoed

De landschappelijke en historische kwaliteit van het Hoefijzercomplex, de Orangerie en het omringende landschap is onmiskenbaar. Maar vandaag manifesteert de site zich hoofdzakelijk als een eiland tussen het centrum en het Warandepark. Dat wordt nu voltooid verleden tijd. Historische gebouwen, nieuwbouwvleugels en open, publiektoegankelijke ruimtes moeten nu herkenbaar zijn als delen van één architecturale en landschappelijke eenheid die in connectie staat met het park en het dorpscentrum. 

Het Hoefijzercomplex (de oude kazerne) en de Orangerie krijgen een nieuwe publiektoegankelijke bestemming. Er komt o.a. een hotel. Tussen de Robianovijvers en het Warandepark komt een groene corridor met een extra vijver die zich ‘plooit’ naar de Orangerie en die de bestaande constructies langs de Duisbergsesteenweg zal doorbreken met een doorkijk naar het park. Deze nieuwe vijver garandeert meteen landschappelijke continuïteit en vormt het hart van de Panquin-site.
 

Drie nieuwbouwvleugels

ION & PMV slaan ook de handen in elkaar om drie nieuwbouwvleugels te realiseren. Er komt een wooncomplex langs de Duisburgsesteenweg (projecttitel De Poort) dat als poort wil fungeren voor het centrum en dat aansluit met de Orangerie en het halve hoefijzergebouw. De gelijkvloerse verdieping van het gebouw Poort zal kantoren, horeca en kleinhandel herbergen. Tussen de Orangerie en de nieuwe vijver komt de inplanting van een nieuwe woonvleugel (projecttitel Het Plein). De derde woonvleugel (projecttitel Het Park) sluit aan bij het parkbos en kijkt ook uit op de tweede woonvleugel. Er zijn in het totaal zo’n 100 woonentiteiten voorzien die beantwoorden aan alle mogelijke gezinstypologieën. Er komen bovendien levensbestendige woningen met rolstoeltoegankelijke faciliteiten voor wie een dagje ouder wordt of een lichte fysieke beperking heeft.

 

Open & doorwaadbaar

De hele site moet ademen en een open karakter krijgen. Belangrijk is dat al deze open ruimtes onderling zijn verbonden via een globaal netwerk van informele en openbare paden voor passanten, bewoners, werknemers, voetgangers en fietsers. Daarom wordt de site volledig ‘doorwaadbaar’ tussen centrum, voervallei en park en worden sfeerlandschappen opnieuw hersteld of gecreëerd.
 

Mobiliteit  

De inplanting van de toegangen naar de parkings zal het centrum minimaal belasten en diverse ingrepen en functionaliteiten zullen de verkeerslast in het algemeen beperken. Wagens kunnen terecht in het publieke ‘Parkeerbos’ en in de private ondergrondse parkings van de drie nieuwbouwvleugels. Publieke fietsparkings bevinden zich onder elke nieuwbouw. 

Bron: ION
Deel dit artikel:

Onze partners