Hof van Gent: groen wonen in de stad (Bontinck architecture and engineering)

De combinatie van stad én groen is gegeerd goed in Gent. Vastgoedontwikkelaar Zabra Real Estate speelt in op deze vraag met Hof van Gent. Waar vroeger de Broeders van Liefde door hun uitgestrekte tuin wandelden, komt een woonerf met verschillende types huizen en appartementen, omrand door bomen en waterlopen, naar een ontwerp van Bontinck architecture and engineering.

Het projectgebied is gelegen in Gent langs enkele belangrijke invalswegen, de R4 en N60. Hof van Gent omvat 33 ruime eengezinswoningen, 22 appartementen en 7 grondgebonden sokkelwoningen. Een parkeerhaven bundelt 32 ondergrondse en 36 bovengrondse parkeerplaatsen.

 

Groene autoluwe omgeving

De site wordt bijna volledige omringd door bos en waterlopen, waardoor ze de eigenschappen van een klein eiland krijgt. De natuurlijke vegetatie zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving voor klein en groot.

De autoluwe omgeving sluit perfect aan bij dit groene kader, waarbij de wagens in het begin van de site geparkeerd worden in de bovengrondse parkeerhaven of in de ondergrondse parking. Daarnaast zijn er ook 3 parkeerplaatsen voor autodeelwagens voorzien. De woningen worden maximaal voorzien van fietsenstallingen in of voor de woning. Er zijn ook 2 losse fietsenstallingen op de site en fietsenstallingen op niveau 0 en -1 van de meergezinswoning.

 

Kleinschalige interactiezones

Het autoluwe en interactieve karakter van de wijk wordt versterkt door een groen binnengebied in het hart van de site. Overdekte luifels, gaanderijen, een open plein met bankjes en doorsteken voor zacht verkeer naar het bos, zijn toevoegingen aan het groene karakter van de site. Deze zorgen voor kleinschalige interactiezones voor de omwonenden.

De ontsluiting van de site gebeurt via de Smaragdstraat. Er wordt op het einde van de straat een brug aangelegd om de woonwijk toegankelijk te maken voor wagens. Daarnaast zijn er secundaire uitvalswegen voor voetgangers en fietsers via de Oudenaardsesteenweg en de De Deynesite. De wooneenheden bevinden zich rond een karrespoor dat louter uitzonderlijk verkeer zal toelaten zoals brandweerwagen en verhuiswagens. De afvalophaling gebeurt in het begin van de site door middel van ondergrondse containers.

 

Complementaire materialen

Er is een mix aan woonentiteiten aanwezig op de site met uiteenlopende gevelbreedtes en oppervlaktes. De woningen zijn opgesplitst in 6 blokken om de massiviteit in het straatbeeld tegen te gaan en doorwaadbaarheid te creëren met ruimte voor groen. De 6 volumes verspringen in diepte ten opzichte van de straat, waardoor er een dynamisch straatbeeld ontstaat.

De architectuur op de site werd vormgegeven met oog voor een harmonieuze mix tussen de verschillende entiteiten. Zo is er gekozen voor duurzame, complementaire materialen die doorheen de volledige wijk worden gebruikt. Er 3 tinten gevelmetselwerk aanwezig die samen met beton en crepi de afwerking van de woningen zullen typeren.

De meergezinswoningen omvatten een strakke architectuur waarbij de verspringende inpandige terrassen een uitdagend karakter geven in de gevels. Er is visueel onderscheid gemaakt tussen de sokkel met 7 grondgebonden woningen, die gespreid zijn over de eerste 2 bouwlagen, en de bovenliggende appartementen. De sokkel is een combinatie van beton en crepi met gaanderijen die licht en luchtigheid aanbrengen aan de open sokkel. De gaanderijen worden speels en transparant omlijnd door de variërende posities van kolommen. De lichte en open sokkel staat in contrast met de massievere bovenbouw in een roodbruine baksteen. Dit contrast werd aangebracht om de leesbaarheid van het gebouw te versterken en het onderscheid tussen de 2 typologieën weer te geven. 

Bron: Bontinck architecture and engineering
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners