Home Van Hellemont uitgerust met een gasgestookte WKK-installatie van Buderus

Rusthuizen zijn ideale toepassingen voor WKK, omdat er winter en zomer een constante behoefte is aan elektriciteit. Daarom heeft Imtech een Buderus mini-WKK geplaatst in het home Van Hellemont, een rusthuis in Anderlecht. Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stookplaats grondig te moderniseren.
Rusthuizen zijn ideale toepassingen voor WKK, omdat er winter en zomer een constante behoefte is aan elektriciteit. Daarom heeft Imtech een Buderus mini-WKK geplaatst in het home Van Hellemont, een rusthuis in Anderlecht. Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stookplaats grondig te moderniseren.


Het project Van Hellemont


Het Home Van Hellemont werd in 1978 gebouwd. Het telt nu 209 bedden en 200 werknemers en wordt beheerd door de gemeente Anderlecht. Sinds 1997 zijn er verschillende renovatiefases geweest, waarvan de derde nog altijd loopt.
Wegens de verarming van de gemeente stelde het Brussels Instituut voor Milieubeheer in 2005 voor om een gratis haalbaarheidstudie te maken voor een wkk in. De resultaten waren positief, zodat een meer concrete studie in december 2005 gestart werd, die het BIM eveneens gratis voor zijn rekening nam. Over het algemeen gaat men ervan uit dat een wkk rendabel wordt vanaf 4000 werkuren per jaar. Na een positief advies van het BIM ging de werf van start in 2008. De installatie werd opgestart in oktober 2009.

De haalbaarheidsstudie kwam uit op een gasgestookte wkk van 230 kWth en 150 kWe, gecombineerd met een warmte-opslag van 10 m3. Op basis van de gedetailleerde technische studie viel de keuze op een Buderus Loganova EN 140 mini-WKK op aardgas, van 207 kWth en 140 kWel , met een buffervat van 10 m3. Dat moet de jaarlijkse CO2 uitstoot verminderen met 18,4% en 610 groene certificaten per jaar opbrengen. Daarmee worden de Kyoto eisen behaald voor 424 inwoners van Brussel. Zonder al te veel in te gaan op de cijfers, moet deze in jaarlijks meer dan 50.000 euro opbrengen, als men de energiewinsten vergelijkt met de extra investering.

Gezien het OCMW niet over voldoende financiële middelen beschikte om de investering zelf uit te voeren, werd een andere financieringsmethode uitgewerkt, in de vorm van een tienjarig contract van onderhoud en garantie van de stookplaats met Imtech. Daarbij verbond het installatiebedrijf zich tot de modernisering van de stookplaats.De gasgestookte WKK-installatie van Buderus in Home Van Hellemont.


Afgestemd op de behoeften van het Home


Voor het project Van Hellemont, stond Buderus in voor de levering het materieel en de opstart, terwijl Imtech installatie, uitbating en onderhoud voor zijn rekening nam. De plaatsing van de wkk maakte tegelijk een grondige modernisering van de rest van de installatie voor verwarming en SWW nodig. Er werd een gloednieuwe GBS geplaatst, met een gewijzigde regelstrategie. De combinatie van een WKK met de nieuwe regeling moet het energieverbruik met een derde doen dalen.

De primaire kring en SWW productie worden respectievelijk bediend door vier buffervaten van 2.500 liter elk en een Uranus platenwisselaar voor SWW van 165 kW, met een automatisch antilegionellasysteem.

Imtech Maintenance vernieuwde eveneens de collector, en verving de pompen met toerentalgeregelde Wilo pompen, om nog meer energie te besparen. Voor de nieuwe regeling en de buffervaten moest het hydraulisch concept aangepast worden. Er kwamen gemotoriseerde tweewegskleppen, wat ook een besparing opleverde. De leidingen werden geïsoleerd volgens de BIM richtlijnen (10 cm isolatie). Dit had een onmiddellijk effect op de stookplaats, waar de luchtkwaliteit op slag een stuk beter werd. Het grootste probleem bij de uitvoering was dat de werking van de stookplaats niet onderbroken mocht worden. Het rusthuis had uiteraard constant verwarming en warm water nodig. Aan het comfort en hygiëne van de bewoners mocht geen enkel moment geraakt worden.

De wkk wordt aangevuld door drie atmosferische Remeha gasketels van 465 kW. Binnenkort zullen deze laatste worden vervangen door modulerende ck van hetzelfde merk. Normaal gezien moet de wkk volstaan om de verwarmingsbehoefte te dekken. Bij piekbelasting worden de ketels ingeschakeld volgens een cascaderegeling. De wkk voorziet natuurlijk ook het gebouw van elektriciteit.


Een volledig Buderus gamma in mini WKK

De Loganova EN 140, die in het Home Van Hellemont werd toegepast, maakt deel uit van een uitgebreider aanbod van Buderus mini WKK. Het gamma gaat van 20 tot 240 kWel en bestaat uit 5 modellen

Loganova EN 20: 19 kWel, 34 kWth, rendement 33,9% elektrisch, 60,7% thermisch
Loganova EN 50: 50 kWel, 80 kWth, rendement 33,8% elektrisch, 54,1% thermisch
Loganova EN 70: 70 kWel, 109 kWth, rendement 34,3% elektrisch, 53,4% thermisch
Loganova EN 140: 140 kWel, 212 kWth, rendement 36,5% elektrisch, 55,2% thermisch
Loganova EN 240: 240 kWel, 374 kWth, rendement 35,9% elektrisch, 55,9% thermisch

Alle modellen van het Loganova gamma zijn uitgerust met een Otto gasmotor die een generator aandrijft. De warmte wordt afgegeven aan het verwarmingscircuit, wat een besparing tot 40% in primaire energie betekent, vergeleken met een traditionele gescheiden opwekking.

Het globale rendement van de Buderus modules is altijd hoger dan 91%. Ze beantwoorden aan de strenge Duitse TA-Luft milieunorm van 2002, wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.
Bij het ontwerp streefde de constructeur naar toestellen die gemakkelijk te installeren waren. De toestellen zijn af fabriek gebruiksklaar, zodat de opstart met een minimum aan moeite kan verlopen. De motor en alle accessoires, de generator, de ww en alle koelcircuits zijn op hetzelfde frame gemonteerd, waar ook de elektrische regeling op bevestigd is. De modules zijn compact uitgevoerd zodat ze gemakkelijk in een bestaande stookplaats passen.

Naast de eigenlijke wkk-modules kan Buderus ook alle accessoires leveren voor een volledige installatie, zoals buffervaten, SWW productie, het Loganova Tecnocontrol sturingssysteem en de Multi-Modul-Management regeling (MMM).


Bron: De Onderneming


Deel dit artikel:
Onze partners