Hydraulisch balanceren met Autoflow van Caleffi

Met de automatische debietregelaar Autoflow van Caleffi kan een verwarmingsinstallatie met een maximaal rendement functioneren, aan hoge comforteisen voldoen en tegemoet komen aan de norm van de energieprestatieregelgeving (EPB).

Bij de keuze van een verwarmingsinstallatie wordt meer en meer rekening gehouden met de invloed ervan op de norm van de energieprestatieregelgeving (EPB). Condensatieketels, warmtepompen, vloerverwarming  of plafondkoeling zijn onderdelen die deze steeds strenger wordende norm haalbaar maken. Door naregelingen zoals thermostatische radiatorkranen, zoneregelingen en gebouwbeheerssystemen behaalt de verwarmingsinstallatie echter niet altijd het gewenste optimale rendement. Door de installatie in te regelen met de automatische debietregelaar Autoflow van Caleffi kan deze met een maximaal rendement functioneren en aan hoge comforteisen voldoen.

De warmteverliesberekening is de eerste stap die zorgt  voor comfort in de woning. Het berekend vermogen ligt in rechtstreeks verband met de hoeveelheid water die door het verwarmingssysteem vloeit. Naregelingen zoals thermostatische radiatorkranen, kamerthermostaten en zoneregelingen zorgen er echter voor dat niet steeds het berekende debiet door de installatie stroomt. ..

Veelal staart men zich blind op het rendement van de ketel en neemt men aan dat, als het rendement van de ketel hoger wordt, het rendement van de installatie ook hoger wordt. Dit is niet automatisch het geval. Recent onderzoek aan de Karel De Grote hogeschool in Antwerpen heeft aangetoond dat het rendement van een installatie in sterke mate afhankelijk is van het pomprendement. Toerental geregelde pompen die hun pompdebiet aanpassen aan het variërend debiet dat door de installatie stroomt, zullen in vergelijking met  pompen met een vast toerental het rendement van de installatie gevoelig laten stijgen. Hierover zijn de meeste specialisten het eens. Het onderzoek toonde echter eveneens aan dat een verhoogde retourtemperatuur naar een condensatieketel erg slecht is voor het rendement van de installatie. Dit fenomeen stelt zich bij het toepassen van evenwichtsleidingen en regelingen die de aanvoertemperatuur regelen (mengregelingen) . Uit het onderzoek is gebleken dat debietregeling het beste installatierendement geeft. 

2 types debietregeling

De eerste categorie is de statische inregeling. Hierbij maakt men gebruik van inregelventielen die een vaste instelling hebben die ingesteld wordt bij vollast. Omdat een installatie slechts 10% van zijn tijd in vollast werkt, heeft statische inregelmethode het nadeel dat bij deellast het werkelijk debiet bijna altijd groter dan het ingestelde debiet. Hierdoor verhoogt ook het pompdebiet en de retourtemperatuur. Deze effecten moet men koste wat het wil vermijden.Vele fabrikanten zijn op zoek gegaan naar oplossingen om ook bij deellast het debiet in de installatie zo dicht mogelijk bij het ontwerpdebiet te brengen. Deze methode van inregelen noemt men dynamisch inregelen. Vaak doet men dit door extra een drukgecompenseerde  inregelventiel na de pomp te plaatsen. Dit ventiel  gaat dan bij deellast het debiet in de hoofdleiding knijpen zodat het debiet door de verwarmingslichamen beter het berekende debiet  benaderen. Nadeel van dit soort ventielen is dan weer dat men een extra drukverlies creëert.Bij Caleffi heeft men dit opgelost met de automatische debietregelaar Autoflow®. Het werkingsprincipe van deze automatische debietregelaar is gebaseerd op het Autoflow-regelelement. Bij een hoger drukverschil over de regelaar zal de zuiger van het regelelement de veer verder indrukken en zal de doorlaat in de zuiger verkleinen.De combinatie van het grotere drukverschil met de kleinere opening zorgt ervoor dat het debiet constant blijft. Bij een lager drukverschil zal de doorlaat vergroten en blijft het debiet ook constant.
 


Grote voordelen voor de betrokken partijen

Met de automatische debietregelaar Autoflow® krijgt de gebruiker van de installatie een installatie die functioneert met een maximaal rendement en die voldoet aan hoge comforteisen. De ontwerper kan reeds bij het ontwerp van de installatie berekenen welk debiet er door elk inregelventiel moet stromen voor maximaal rendement en comfort. De debietregelaars kunnen dan  correct besteld worden. De Autoflow® wordt ingeregeld in de fabriek en kant en klaar geleverd op de werf. De mogelijkheid om het ventiel verkeerd in te regelen wordt zo tot een minimum beperkt. Omdat de automatische debietregelaarts Autoflow® al ingeregeld zijn in de fabriek, is inregelen op de werf niet meer nodig. Dit levert  voor de installateur een grote tijdswinst op en bespaart het ook de aanschaf of de huur van dure meetapparaten.

Het Autoflow regelelement is verkrijgbaar in twee uitvoeringen : een RVS uitvoering met een nauwkeurigheid van ±5% en een kunststof uitvoering met een nauwkeurigheid van ±10%. De automatische debietregelaar Autoflow is verkrijgbaar in 6 verschillende uitvoeringen, van diameter ½” tot DN 350 en met een debiet van 0,12m³/h tot 122,5m³/h. Een compleet overzicht van het gamma, alsook de verschillende toepassingen in HVAC en sanitair installaties is te vinden op de website van Caleffi.Deel dit artikel:
Contacteer Caleffi International NV
Onze partners