Jo Crepain Awards 2013 - Showcase van de Shortlist: CONIX RDBM Architects

Op 24 mei reikte NAV de Jo Crepain Awards uit voor architectuurambassadeur in het buitenland en meest beloftevolle startende bureau. Robbrecht en Daem en denc!-studio vielen in de prijzen. Maar wie stond er nog op de shortlist en waarom? Architectura schetst in deze vervolgreeks een profiel van de zeven genomineerden, telkens gebaseerd op één vraag of thema. Vandaag: CONIX RDBM Architects over internationale ambities.
Op 24 mei reikte NAV de Jo Crepain Awards uit voor architectuurambassadeur in het buitenland en meest beloftevolle startende bureau. Robbrecht en Daem en denc!-studio vielen in de prijzen. Maar wie stond er nog op de shortlist en waarom? Architectura schetst in deze vervolgreeks een profiel van de zeven genomineerden, telkens gebaseerd op één vraag of thema. Vandaag: CONIX RDBM Architects over internationale ambities.

Het nagelnieuwe CONIX RDBM Architects, genomineerd in de categorie ‘architectuurambassadeur in het buitenland’, staat dezer dagen aan het begin van een boeiende, nieuwe levensfase. Architectenbureau Conix, dat in ’79 werd opgericht door Christine Conix, bundelt immers de krachten met RDBM Architecten & Adviseurs, dat op zijn beurt een geschiedenis kent van constante vernieuwing en uitbreiding. Dit brengt ons meteen bij de vraag: op welke manier zal de synergie tussen beide bureaus een meerwaarde betekenen voor de internationale ambities van CONIX RDBM?

Volgens Jorden Goossenaerts hebben zowel Conix als RDBM in het verleden al hun sporen verdiend op internationaal niveau. Zo werden al projecten gerealiseerd in onder meer China, Polen, Marokko, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije. Het meest bekende project is ongetwijfeld nog steeds het Belgisch-Europees paviljoen op de World Expo in Shanghai in 2010, ontworpen door Conix Architects. Maar CONIX RDBM kijkt, met trots op verwezenlijkingen in het verleden, vooral naar de toekomst. “De echte essentie,” zegt Goossenaerts, “is om die internationale ambities in ons nieuwe bureau te bestendigen. We zijn daarvoor onder meer bezig met een PLATO Exportplan, onder begeleiding van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA.”

Amandine Schuermans (boven, l.), Jorden Goossenaerts (boven, m. en onder) en Frederik Jacobs (boven, r.) verduidelijken tijdens het jurybezoek van NAV voor de uitreiking van de Jo Crepain Awards op welke manier CONIX RDBM Architects aankijkt tegen de internationalisering van het bureau. Christine Conix, medezaakvoerder, was op dat ogenblik - illustratief voor het thema - in het buitenland aan het werk.


Combinatie van sterke portfolio's

Verder lijkt CONIX RDBM alles in huis te hebben om de internationale markt de komende jaren verder te bespelen. “In eerste instantie is ons medewerkersbestand erg internationaal”, legt architecte en medezaakvoerder Christine Conix uit. “Bovendien zorgt de recente samenvloeiing van de twee bureaus voor continuïteit en een sterke complementariteit. Op die manier combineren we twee sterke portfolio’s, zowel wat referenties betreft als internationale projecten in de toekomst.”
Architecte en medezaakvoerder Christine Conix vertelt voor de camera van architectura waarin de sterktes liggen van het nieuwe bureau.


Frederick Jacobs van CONIX RDBM kijkt de toekomst dan ook hoopvol tegenmoet. “In landen als China merk ik dat lokale bureaus erg graag Europeanen in de gelederen hebben. Het is nu eenmaal zo dat wij sterk blijven in het uitwerken van creatieve concepten en dat wordt ook daar gesmaakt. Bovendien gaan we met CONIX RDBM op zoek naar een horizontale manier van samenwerken met lokale partners. En net dat is volgens mij de beste garantie voor een succesvolle versteviging van onze ambities in het buitenland.”

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage